Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Eυθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m = 2 kg και μήκους L = 0,6 m βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο και μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5 Τ. Η έκταση του μαγνητικού πεδίου και η φορά της έντασής του φαίνονται στο  σχήμα.

Τη χρονική στιγμή t = 0 διαβιβάζεται ακαριαία στον αγωγό ρεύμα έντασης Ι = 2 Α με φορά από το Γ προς το Δ, το οποίο με τη βοήθεια κατάλληλης ηλεκτρονικής διάταξης μένει σταθερό. Ταυτόχρονα στο άκρο Δ του αγωγού ασκείται σταθερή δύναμη F = 0,6 N, η οποία είναι συνεχώς κάθετη στον αγωγό.

α. Να περιγράψετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει ο αγωγός.

β. Ποια είναι η στροφορμή του αγωγού ως προς τον άξονα περιστροφής του τη χρονική στιγμή t  = 1 s;

Η συνέχεια ΕΔΩ

(Visited 53 times, 53 visits today)

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαλαρώνει το νήμα!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = m και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Στο κέντρο του αγωγού είναι δεμένο λεπτό και αβαρές νήμα στο άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα μάζας m1 = m. Ο αγωγός ΓΔ βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β και με φορά αυτή που φαίνεται στο σχήμα. Έχοντας διαβιβάσει στον αγωγό ρεύμα σταθερής έντασης Ι και φοράς από το Γ προς το Δ, ο αγωγός και το σημειακό σώμα ισορροπούν σε μια νέα θέση.

Τη χρονική στιγμή t = 0 σταματάμε να τροφοδοτούμε με ρεύμα τον αγωγό, οπότε το σύστημα αγωγός-σημειακό σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D = 2k.

Το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διαβιβαστεί …

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 207 times, 208 visits today)

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαθεί η επαφή!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = 3m1 και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 664 times, 505 visits today)

Κόψε το ρεύμα για να ταλαντωθώ!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m = 1 kg και μήκους L = 0,5 m ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 571 times, 223 visits today)

Αναζητώντας τον χαμένο αγωγό!

Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α = 0,1 m.  Σε κάποιο από τα σημεία Α, Β, Γ υπάρχει ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 744 times, 1 visits today)

Εντός ή εκτός ύλης;

Στο διπλανό κύκλωμα ο κυκλικός αγωγός έχει ακτίνα r1 = 0,1 m και αντίσταση R1 = 5 Ω ενώ ο συνδεδεμένος σε σειρά αντιστάτης έχει αντίσταση R2 = 5 Ω. Ο συνδεδεμένος παράλληλα αντιστάτης έχει αντίσταση R3 = 20 Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.220 times, 1 visits today)

Διπλή φύση κεκλιμένου επιπέδου.

Σημειακό σώμα Σ μάζας m = 1 kg, αφήνεται ελεύθερο τη χρονική στιγμή t = 0 να κινηθεί στη θέση Α του κεκλιμένου επιπέδου του σχήματος γωνίας κλίσης φ = 30ο και τη χρονική στιγμή t1 φτάνει στη θέση Β έχοντας κινητική ενέργεια ίση με 2 J. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 714 times, 1 visits today)

Επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο!

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Ο οριζοντίου δαπέδου (xΟ = 0) με ταχύτητα υο > 0. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 516 times, 1 visits today)

Πρώτα ελάχιστη απόσταση …και μετά ξανά η αρχική!

Το σημειακό σώμα Σ1 του σχήματος διέρχεται τη χρονική στιγμή t = 0 από το σημείο Α με ταχύτητα υο  και με μηδενικό ρυθμό μεταβολής της ταχύτητάς του. Την ίδια χρονική στιγμή από το σημείο Β (ΑΒ = d = 80 m) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 675 times, 1 visits today)

Ποιο έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση;

Από το σημείο Ο (x = 0) ενός ευθύγραμμου δρόμου ξεκινάει ένα αυτοκίνητο Α τη χρονική στιγμή t = 0 κινούμενο προς τα θετικά με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α1. Την ίδια χρονική στιγμή και από το ίδιο σημείο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 654 times, 1 visits today)

Επιτραπέζια καλαθοσφαίριση!

Στην κορυφή Α ενός ορθογώνιου τραπεζιού ΑΒΓΔ με πλευρές (ΑΒ) και (ΑΔ) βρίσκεται ακίνητη μια μικρή σφαίρα μάζας m = 0,2 kg. Τη χρονική στιγμή t = 0 η σφαίρα εκτοξεύεται με οριζόντια Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 466 times, 1 visits today)

Το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις για να με σταματήσεις!

Σώμα Σ1 μάζας m1 είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k = 20 N/m, το αριστερό άκρο του οποίο είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Το δάπεδο πάνω στο οποίο μπορεί Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.067 times, 1 visits today)
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 9