Πώς κινούνται τα ποδήλατα;

Από τα σημεία Α Από τα σημεία Α (xΑ = 0) και Β ενός ευθύγραμμου δρόμου διέρχονται τη χρονική στιγμή t = 0 δύο ποδήλατα Α και Β αντίστοιχα κινούμενα με ταχύτητες σταθερών μέτρων υ1 και υ21 > υ2) αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 405 times, 3 visits today)

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (2)

Ομογενής αγωγός ΑΟΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 948 times, 1 visits today)

Ισορροπία ρευματοφόρoυ αγωγού (1)

 Ομογενής αγωγός ΟΑΓ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Τα δύο τμήματα του αγωγού έχουν ίδια μάζα M και ίδιο μήκος L. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 664 times, 1 visits today)

Έτοιμος για ανατροπή ο ρευματοφόρος αγωγός!

Eυθύγραμμος αγωγός ΑΓ μήκους L, μάζας m και βάρους w ισορροπεί ευρισκόμενος πάνω σε δύο στηρίγματα στα σημεία Α και Δ (ΑΔ = 2L/3). O αγωγός βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης Β. Η φορά της έντασής του μαγνητικού πεδίου δεν είναι γνωστή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 733 times, 5 visits today)

Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Eυθύγραμμος ομογενής αγωγός ΓΔ μάζας m = 2 kg και μήκους L = 0,6 m βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο και μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5 Τ. Η έκταση του μαγνητικού πεδίου και η φορά της έντασής του φαίνονται στο  σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.223 times, 1 visits today)

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαλαρώνει το νήμα!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = m και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 743 times, 4 visits today)

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαθεί η επαφή!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = 3m1 και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.067 times, 2 visits today)

Κόψε το ρεύμα για να ταλαντωθώ!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m = 1 kg και μήκους L = 0,5 m ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 912 times, 1 visits today)

Αναζητώντας τον χαμένο αγωγό!

Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α = 0,1 m.  Σε κάποιο από τα σημεία Α, Β, Γ υπάρχει ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 909 times, 2 visits today)

Εντός ή εκτός ύλης;

Στο διπλανό κύκλωμα ο κυκλικός αγωγός έχει ακτίνα r1 = 0,1 m και αντίσταση R1 = 5 Ω ενώ ο συνδεδεμένος σε σειρά αντιστάτης έχει αντίσταση R2 = 5 Ω. Ο συνδεδεμένος παράλληλα αντιστάτης έχει αντίσταση R3 = 20 Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.454 times, 2 visits today)

Διπλή φύση κεκλιμένου επιπέδου.

Σημειακό σώμα Σ μάζας m = 1 kg, αφήνεται ελεύθερο τη χρονική στιγμή t = 0 να κινηθεί στη θέση Α του κεκλιμένου επιπέδου του σχήματος γωνίας κλίσης φ = 30ο και τη χρονική στιγμή t1 φτάνει στη θέση Β έχοντας κινητική ενέργεια ίση με 2 J. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 772 times, 1 visits today)

Επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο!

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Ο οριζοντίου δαπέδου (xΟ = 0) με ταχύτητα υο > 0. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 527 times, 1 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10