Ταλάντωση συστήματος με δύο ελατήρια.

Ένα κουτί μάζας m1=1kg συνδέεται με ελατήριο  k1=40Ν/m στο κέντρο της πάνω πλευράς του και με ελατήριο k2=60Ν/m στο κέντρο της κάτω πλευράς του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 880 times, 1 visits today)

Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής 2020 v2,7

Για τους μαθητές που προετοιμάζονται.

Για τους συναδέλφους Φυσικούς που ψάχνουν και ψάχνονται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10,523 times, 1 visits today)

Μια περίεργη Α.Δ.Ο.

Το σώμα m1=m συνδέεται με το ελατήριο σταθεράς k1= 2k  και μπορεί να ολισθαίνει στους κατακόρυφους οδηγούς (ράγες)  ΑΒ, ΓΔ χωρίς τριβές, έτσι ώστε να είναι διαρκώς οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 524 times, 1 visits today)

Β΄ Θέμα

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο   βρίσκεται σώμα m1=3m και πάνω στο σώμα  m1 είναι τοποθετημένο σώμα m2 = m. Μεταξύ των m1-m2 ο συντελεστής τριβής είναι μ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 490 times, 1 visits today)