Επαγωγή. Αγωγός σε μαγνητικό πεδίο

Η ομογενής μεταλλική ράβδος ΚΛ μήκους l=1m, μάζας m=0,1 Kg και αντίστασης RKΛ = 1Ω συνδέεται στα άκρα της με μικρούς μεταλλικούς δακτυλίους οι οποίοι μπορούν να ολισθαίνουν σε παράλληλες, μεταλλικές ράγες χωρίς τριβές.

Διαβάστε τη συνέχεια…

ή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

(Visited 382 times, 1 visits today)

Μια Ασκησούλα και δύο test. Αγωγοί-Laplace

Μικρό μεταλλικό σφαιρίδιο με μάζα m= 10g και φορτίο q=10-2 C συνδέεται με το άκρο νήματος του οποίου το άλλο άκρο συνδέεται με σταθερό σημείο στο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 528 times, 1 visits today)

Δυναμη Laplace μεταξύ παραλλήλων αγωγών

 

Ο ομογενής αγωγός ΑΓ διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης   με φορά από το Α προς το Γ και είναι κρεμασμένος από την οροφή με δύο όμοια ελατήρια τα οποία συνδέονται με τα άκρα του αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 780 times, 2 visits today)

Ταλάντωση συστήματος με δύο ελατήρια.

Ένα κουτί μάζας m1=1kg συνδέεται με ελατήριο  k1=40Ν/m στο κέντρο της πάνω πλευράς του και με ελατήριο k2=60Ν/m στο κέντρο της κάτω πλευράς του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 979 times, 1 visits today)

Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής 2020 v2,7

Για τους μαθητές που προετοιμάζονται.

Για τους συναδέλφους Φυσικούς που ψάχνουν και ψάχνονται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10,861 times, 2 visits today)

Μια περίεργη Α.Δ.Ο.

Το σώμα m1=m συνδέεται με το ελατήριο σταθεράς k1= 2k  και μπορεί να ολισθαίνει στους κατακόρυφους οδηγούς (ράγες)  ΑΒ, ΓΔ χωρίς τριβές, έτσι ώστε να είναι διαρκώς οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 558 times, 1 visits today)

Β΄ Θέμα

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο   βρίσκεται σώμα m1=3m και πάνω στο σώμα  m1 είναι τοποθετημένο σώμα m2 = m. Μεταξύ των m1-m2 ο συντελεστής τριβής είναι μ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 529 times, 1 visits today)