Παραβολική ράμπα…

Φαντασθείτε την  ράμπα ΟΣ του σχήματος, με την επιφάνειά  της κάθετη σε κατακόρυφο επίπεδο. Στο σχήμα βλέπετε την τομή της ράμπας με το κατακόρυφο επίπεδο (Χ,Ψ). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 330 times, 4 visits today)

Πειραματισμοί σε οριζόντιες βολές…

Υποθέστε ότι από σημείο Ο σε ύψος Η από το οριζόντιο έδαφος με κατάλληλο μηχανισμό εκτοξεύουμε οριζόντια μικρά σφαιρίδια με ίσου μέτρου ταχύτητες προς όλες τις κατευθύνσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 308 times, 1 visits today)

Κυκλική σε κεκλιμένο…

Ένα σώμα μάζας m=0,4Kg δεμένο στο άκρο μη ελαστικού και αμελητέου βάρους νήματος, εκτελεί κυκλική κίνηση σε επίπεδο λείο, που παρουσιάζει ως προς το οριζόντιο επίπεδο, γωνία κλίσης θ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 511 times, 3 visits today)

Από ένα διάγραμμα σε διαγράμματα στην κινηματική.

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητα του δίδεται από την παράσταση :

………………………. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 394 times, 1 visits today)

Από διαγράμματα σε διαγράμματα στην επαγωγή

Ένας δακτύλιος βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και με την κατάλληλη μεταβολή στην ροή που δέχεται ο δακτύλιος έχομε σαν αποτέλεσμα επαγωγική ΗΕΔ που αποδίδεται από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις : Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 812 times, 1 visits today)

Ο σκιέρ…

Στην εικόνα βλέπετε ένα σκιέρ  ο οποίος έχει αρχίσει να ανεβαίνει μια  ανηφόρα (κεκλιμένο επίπεδο) μικρής σταθερής κλίσης (120) ακολουθώντας ευθύγραμμη διαδρομή και την t0=0 περνώντας από τη θέση x0 =-4m , Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 414 times, 1 visits today)

Πτώση μετ’ εμποδίων…!

Δυo μαθητές συζητούν θέματα που τους έθεσε ο Δάσκαλος.

Το 1ο θέμα: Αφήνοντας ελεύθερο να πέσει ένα μικρό σώμα από ύψος Η, φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 553 times, 1 visits today)

Περί βολών οδηγίες…βολικές!

Μια μικρή εισαγωγή για τον απαραίτητο στοιχειώδη ‘’εξοπλισμό’’ που χρειάζεται να έχει ο μαθητής της Β Λυκείου ώστε να μπορεί εύκολα σε επίπεδες (δυσδιάστατες) κινήσεις, να γράφει τις απαραίτητες εξισώσεις για τη μελέτη της κίνησης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,026 times, 2 visits today)

Εκ μεταποιήσεως… κάπως αλλιώς κι αλλιώτικα

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΔΗ μήκους (ΔΗ)=L=2m και αντίστασης ανά μονάδα μήκους R*=4Ω/m εκτελεί μεταφορική ομαλή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ=10m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,194 times, 1 visits today)

Για τους Α΄ετείς κι ας μην… το 2020!

B1) Στο σχήμα δίδονται οι παραστάσεις υ-t για τρία κινητά που κινούνται ευθύγραμμα σε παράλληλους δρόμους. Να δικαιολογήσετε ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τις επιταχύνσεις και τις μετατοπίσεις, είναι ορθή: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,468 times, 1 visits today)

Εφ’ όλης της περικεκομμένης ύλης (2020)

Στο σχήμα βλέπετε ένα τροχό ακτίνας R με το επίπεδό του κατακόρυφο, ο οποίος κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα του κέντρου μάζας του υcm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 11,417 times, 2 visits today)

Γεωμετρικές παρατηρήσεις στην κύλιση.

Τροχός κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο . Να δικαιολογήσετε ότι δύο αντιδιαμετρικά σημεία του τροχού έχουν ταχύτητες των οποίων οι διευθύνσεις α) είναι κάθετες μεταξύ τους και β) τέμνονται στο εκάστοτε ανώτερο σημείο του τροχού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,098 times, 1 visits today)
Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18