Ολίγη φαντασία … ευθύγραμμη και ημικυκλική

Στο σχήμα βλέπετε ένα ευθύγραμμο αγωγό απείρου μήκους (μπλέ) κατακόρυφο, που διαρρέεται από ρεύμα έντασης i1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 605 times, 2 visits today)

Θεματάκια στην επαγωγή

Σε ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή μεταβαλλόμενη με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Εεπ=0,1 t  (S.Ι) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 951 times, 1 visits today)

Και δαχτυλίδι μέση…!

Ένας μαγνήτης συγκρατείται κατακόρυφος, με το βόρειο (Ν) πόλο του προς τα κάτω, σε αρκετή απόσταση (σχετικά μεγάλη) από ένα ακλόνητο μεταλλικό κυκλικό δακτύλιο που έχει το επίπεδό του οριζόντιο και ο κατά μήκος άξονας του μαγνήτη περνά από το κέντρο του δακτυλίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 964 times, 1 visits today)

Εντάσεις στο …Η.Π.

Στα άκρα ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ μήκους 2r υπάρχουν ακλόνητα δύο θετικά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 αντίστοιχα. Θέλουμε σε σημείο Σ του ημικυκλίου με διάμετρο την ΑΒ και τέτοιο ώστε (ΣΑ)=r , η ένταση του Η.Π. να έχει κατεύθυνση η οποία: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 332 times, 1 visits today)

Κύκλος περιγεγραμμένος σε τρίγωνο.

Με τρεις όμοιους ευθύγραμμους αγωγούς απείρου μήκους ,ομογενείς ,ισοπαχείς, μονωμένους, σχηματίζουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΔ φέρνοντας τους σε επαφή ανά δύο στα σημεία Α,Γ,Δ και τους τροφοδοτούμε με ρεύματα ίδιας έντασης i. Τα τμήματα ΑΓ , ΓΔ , ΔΑ έχουν μήκος L το καθ’ ένα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 421 times, 1 visits today)

Ευθύγραμμος + κυκλικός.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε έναν κυκλικό αγωγό ακτίνας r με το επίπεδό του κατακόρυφο και ένα ευθύγραμμο μήκους πολύ μεγαλύτερου της 4r, σε απόσταση D=4r από το κέντρο του κυκλικού και σε διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του κυκλικού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 920 times, 1 visits today)

Δυο παράλληλοι αγωγοί και ίδια ερώτηση για τρία σημεία.

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί απείρου μήκους, παράλληλοι μεταξύ τους και κάθετοι στην κόλλα επίλυσης του προβλήματος απέχουν μεταξύ τους απόσταση D και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 και Ι2=4Ι1/3. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 721 times, 1 visits today)

Ένας «ακριβός» πλανήτης !

Ένα διαστημόπλοιο αφού έφτασε σε ένα άγνωστο πλανήτη μπήκε σε τροχιά ελάχιστου ύψους γύρω απ’αυτόν. Από το κέντρο ελέγχου  δίνεται η πληροφορία ότι η περίοδος περιφοράς του διαστημόπλοιου είναι Τδ  είναι το μισό Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 671 times, 1 visits today)

Το στερεό και οι … «αρθρώσεις».

Δύο όμοιες ομογενείς και ισοπαχείς ράβδοι μήκους b και μάζας Μ εκάστη συγκολλούνται μεταξύ τους σε ένα από τα άκρα τους Γ έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα στερεό (θα το λέμε S) στο οποίο η γωνία μεταξύ των ράβδων να είναι 600. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 381 times, 1 visits today)

Πέντε προτάσεις στο ίδιο μοντέλο, για «Θέμα Β΄»

Το ‘’μοντέλο’’

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια ράβδο, ομογενή μάζας m και μήκους d,στα άκρα της οποίας βρίσκονται στερεωμένοι κατακόρυφοι άξονες (αμελητέας μάζας) που περνούν από τα κέντρα δύο καθ’όλα όμοιων δίσκων Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 559 times, 1 visits today)

Από ένα διάγραμμα,…τρεις λύτες.

Ένα σώμα μάζας m=2Κg βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο στη θέση χ=0. Την χρονική στιγμή t=0 ασκώντας  στο σώμα δύναμη  οριζόντια με μέτρο F=6N αυτό ξεκινά κινούμενο ευθύγραμμα και η κινητική του ενέργεια Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 520 times, 1 visits today)

Πινακίδων συνέχεια … & η τάση επί πίνακι !

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια πινακίδα λεπτή ,ομογενή, τετράγωνη, πλευράς d και μάζας Μ, η οποία μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδό της στο κέντρο Κ χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 278 times, 1 visits today)
Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13