Μεταβλητή γωνία δράσης …

Πάνω σε οριζόντιο λείο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώμα μάζας m. Την χρονική στιγμή t=0 ασκούμε σ’αυτό σταθερού μέτρου δύναμη F<mg η οποία μπορεί να σχηματίζει με το επίπεδο γωνία 0 ≤ θ ≤ 90 .

1) α) Υπάρχει τιμή της γωνίας θ για την οποία το σώμα δεν θα κινηθεί;

   β) Εφ’ όσον το σώμα κινηθεί για συγκεκριμένη γωνία θ , τι είδους κίνηση θα…

Η συνέχεια …εδώ

(Visited 262 times, 10 visits today)

Έτσι κι αλλιώς…

Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε δύο ημικυκλικούς οδηγούς από λείο μονωτικό υλικό. Στο κέντρο των ημικυκλίων υπάρχει δέσμιο σωματίδιο, φορτισμένο με φορτίο Q>0.

Από τις θέσεις Α (στο Ι) και ελάχιστα αριστερότερα της κορυφής Γ του ημικυκλίου  (στοΙΙ) αφήνουμε ελεύθερα συγχρόνως δύο όμοια σωματίδια, φορτισμένα με  φορτίο q>0 στο I  και -q<0 στο ΙΙ, να ολισθήσουν στους οδηγούς.

Η συνέχεια …εδώ

(Visited 545 times, 1 visits today)

Μια υλική σφαίρα με κοιλότητα…

Σε μια σφαίρα (Ο,R) με ομογενές υλικό, υπάρχει ομόκεντρη κοιλότητα σφαιρική (O,r). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 392 times, 1 visits today)

Ένας “υπόγειος γρίφος”…

Φαντασθείτε δύο σήραγγες στο εσωτερικό της Γης ,την οποία ας θεωρήσουμε ομογενή σφαίρα όπως στο σχήμα.Κάποια στιγμή t=0 αφήνουμε συγχρόνως από τη μία είσοδό τους δύο σώματα (κόκκινο και κίτρινο) ελεύθερα.  Στην έξοδο :

Ο γρίφος εδώ

 

(Visited 414 times, 1 visits today)

Ένας δορυφόρος γύρω απ’ το δικό μας δορυφόρο…

Θέλουμε να βάλουμε σε κυκλική τροχιά στο επίπεδο του Ισημερινού της Γης ένα δορυφόρο ο οποίος να περνά από την κατακόρυφη ενός τόπου του Ισημερινού της Γης ν=2 φορές στο εικοσιτετράωρο, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 375 times, 1 visits today)

Το drone ίπταται και το τζιπ…πλαγίως ακολουθεί.

Με βάση το τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων (χ,ψ,z). Τη χρονική στιγμή t=0 ένα drone βρίσκεται στη θέση Β(0,100m,0) κινούμενο οριζόντια στο κατακόρυφο επίπεδο (x,ψ) , με σταθερή ταχύτητα μέτρου υd=40 m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 209 times, 1 visits today)

Αρμονικές μεν, κάθετες δε…

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται η κατασκευή που την κάτοψή της βλέπετε στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 573 times, 1 visits today)

Με αρωγό το στρεφόμενο και πρακτική σκέψη…

Στο σχήμα βλέπετε δυο σώματα μαζών m και 4m ακίνητα ,δεμένα στο ένα άκρο δύο όμοιων ελατηρίων σταθερής k,τα οποία βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 331 times, 1 visits today)

Ανάκρουση και κρούση γεννούν ταλαντώσεις…

Στο σχήμα βλέπεται ένα ιδανικό ελατήριο το ένα άκρο του οποίου είναι σταθερό και στο άλλο είναι προσδεμένο ένα μικρό πυροβόλο κατασκεύασμα, μάζας Μ που φέρει ένα βλήμα μάζας m . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 509 times, 1 visits today)

Βλήμα εναντίον… σφήνας.

Α)Η σφήνα ακλόνητη (πακτωμένη)

Στο σχήμα βλέπετε ένα στερεό σώμα μάζας Μ σε σχήμα σφήνας ,ακλόνητο σε οριζόντιο επίπεδο και ένα βλήμα μάζας m (σχήματος μικρής σφαίρας) που πέφτει στην λεία κεκλιμένη επιφάνεια της σφήνας, κλίσης θ , με δεδομένη οριζόντια ταχύτητα υ0. Η κρούση να θεωρηθεί ελαστική . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 688 times, 1 visits today)

Δύο μοτοσυκλέτες…

Δύο μοτοσυκλέτες Μ1 και Μ2 κινούνται στην ίδια ευθεία και την t=0 περνούν από τις θέσεις ΧΟ1=96m και ΧΟ2=0. Δίδεται η γραφική παράσταση των ταχυτήτων τους σε σχέση με το χρόνο και η πληροφορία ότι οι δύο παραστάσεις είναι παράλληλες μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 364 times, 1 visits today)

Πειραματικές αλληλεπιδράσεις.

Ανάμεσα στους πόλους ενός πεταλοειδή μαγνήτη βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός, κάθετος στο επίπεδο των σκελών του μαγνήτη ,στον οποίο μπορούμε να διαβιβάσουμε συνεχές σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 521 times, 1 visits today)
Page 1 of 15
1 2 3 4 5 6 15