Κύλινδρος vs Δακτύλιος

Α. Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, ό-πως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 295 times, 32 visits today)

Ροπή ζεύγους στη σύνδεση δύο ράβδων

Το στερεό s του σχήματος αποτελείται από δύο όμοιες ομογενείς λεπτές ράβδους ΟΑ και ΑΓ μάζας m και μήκους η κάθε μία, οι οποίες είναι συγκολλημένες στο άκρο τους Α, ώστε να σχηματίζουν μόνιμα ορθή γωνία. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 346 times, 14 visits today)

Διαδοχικές κινήσεις ομαλά μεταβαλλόμενες

Ένα σώμα μάζας m=5Kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F=30N το σώμα μετατοπίζεται κατά 50m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 518 times, 2 visits today)

Διπλή Τροχαλία

H τροχαλία του σχήματος έχει μάζα Μ =2kg, ακτίνα R = 0,3m, είναι συμπαγής και ομογενής και φέρει ομόκεντρη κυκλική προεξοχή ακτίνας r = 0,1m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 813 times, 1 visits today)

Υπολογίζοντας μια κρυφή δύναμη

Μια ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους L=3m, μάζας Μ, έχει στο άκρο της Γ στερεωμένο σφαιρικό σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=1Kg, σχηματίζοντας στερεό σώμα S. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 459 times, 1 visits today)

Μερικές περιπτώσεις ισορροπίας στερεού

 

Μια ομογενής ράβδος κρέμεται δεμένη στο ένα της άκρο με νήμα, ενώ με το άλλο της άκρο ακουμπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Στα σχήματα βλέπετε τρεις διαφορετικές εκδοχές ισορροπίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 612 times, 1 visits today)

Σύνθετη κίνηση οριζόντιου δίσκου

Οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,5m εκτελεί σύνθετη ομαλή κίνηση . Το κέντρο μάζας του δίσκου κινείται κατά μήκος του άξονα x’x, ο οποίος συμπίπτει με τη διεύθυνση της ακτίνας ΚΑ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,101 times, 1 visits today)

Δεξαμενές και κατακόρυφοι σωλήνες

  1. Ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος Η, ενώ κοντά στον πυθμένα του είναι συνδεδεμένος οριζόντιος σωλήνας Α. Στον σωλήνα αυτό έχει συνδεθεί δεύτερος κατακόρυφος σωλήνας Β. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 937 times, 3 visits today)

Μια αντλία και τρεις δεξαμενές

Έστω ότι μια αντλία μεταφέρει νερό από σημείο (1) μιας δεξαμενής, μέσω σωλήνα σταθερής διατομής Α.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,102 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου Φυσική Γ΄. 2019-20

ΘΕΜΑ Β

Από την οροφή ενός ανελκυστήρα που κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα, υ=2m/s, έχουμε κρεμάσει ένα ελατήριο, σταθεράς k=200Ν/m, στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα μάζας m=2Kg. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,578 times, 1 visits today)

Συνάντηση ylikonet 5/1/20 στον Πειραιά

 

Γενάρης του 2020 και η 22η συνάντηση από τον Ιούλη του 2009
Λίγο περισσότερα άσπρα μαλλιά, λίγα παραπάνω κιλά, αλλά η ίδια
πάντα καλή διάθεση …. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 924 times, 1 visits today)
Page 1 of 16
1 2 3 4 5 6 16