Ώθηση (μεταβολή ορμής) και ΑΑΤ από το 1993

Σώμα μάζας m=1,5Kg εκτελεί ΑΑΤ χωρίς τριβές και εκτός πεδίου βαρύτητας με περίοδο T=1s.
Τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο μέσο του διαστήματος με άκρα το σημεία ισορροπίας Ο και το σημείο μέγιστης απομάκρυνσης Α και κινείται με ταχύτητα υ=1 m/s δέχεται στιγμιαία ώθηση με φορά από το Α προς το Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 486 times, 4 visits today)

2009-2019: Δέκα χρόνια ylikonet

Ήταν Αύγουστος του 2009, όταν ο Διονύσης ξεκίνησε το εγχείρημα που λέγεται www.ylikonet.gr Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.246 times, 5 visits today)

Ροπές και δύναμη Laplace

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΟΑ έχει μήκος L=0,5m , μάζα m=2Kg και αντίσταση ανά μονάδα μήκους R*=10Ω/m. Ο αγωγός μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το άκρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 613 times, 2 visits today)

Back to the future

 

Οι οριζόντιοι μεταλλικοί αγωγοί χ’χ και ψ’ψ απέχουν L=1m έχουν αμελητέα αντίσταση και πολύ μεγάλο μήκος. Οι αγωγοί ΑΓ και ΚΛ έχουν μάζα m1=m2=1Kg και αντίσταση R1=2Ω και R2=3Ω αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 960 times, 1 visits today)

Καλοκαιρινή συνάντηση 2019

 

Αν και το «αφεντικό» έφυγε για διακοπές…οι καλές συνήθειες δεν αλλάζουν.
Όποιος φίλος θέλει και μπορεί έρχεται στην καθιερωμένη καλοκαιρινή συνάντηση του ylikonet Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.158 times, 1 visits today)

Θέματα Προαγωγικών Φυσικής Α’ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Τάξη: A΄ Λυκείου Ημερομηνία: 4/6/2019
Μάθημα: Φυσική Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.700 times, 1 visits today)

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Β΄ Λυκ. προσ. 2019

Τάξη: Β΄ Λυκείου Ημερομηνία: 28/5/2019

Μάθημα: Φυσική Θετικού Προσανατολισμού Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.948 times, 3 visits today)

Ο δίσκος, η σανίδα και το μηχανέλαιο

Σε οριζόντιο δάπεδο υπάρχει λεπτό στρώμα μηχανέλαιου πάχους L=2mm με συντελεστή ιξώδους n=0,25 Ns/m2. Πάνω στο μηχανέλαιο έχει τοποθετηθεί, χωρίς να βυθίζεται, μια λεπτή σανίδα μήκους d1=5m και πλάτους d2=2cm . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 924 times, 3 visits today)

Ρευστά on-off the road

 

Α) On the Road
Σε δυο οριζόντιους κυλινδρικούς σωλήνες (Α) και (Β) με ίσες διατομές, έχουμε ροή δύο διαφορετικών υγρών. Οι παροχές των δύο σωλήνων είναι σταθερές και ίσες, ενώ οι δυο ροές είναι στρωτές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 613 times, 1 visits today)

Η στροφορμή στη σύνθετη κίνηση

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,4m και μάζας m=10kg, ο οποίος μπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα που συνδέει το κέντρο του Ο, με το άκρο μιας ομογενούς ράβδου ΑΚ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 803 times, 1 visits today)

Μια πλαστική κρούση και η στροφορμή

Μια διπλή τροχαλία αποτελείται από δύο τροχαλίες που έχουν κοινό άξονα. Η μικρή τροχαλία έχει ακτίνα r=1/14 m και μάζα 2m ενώ η μεγάλη έχει ακτίνα R=2r και μάζα m. Γύρω από κάθε τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 677 times, 1 visits today)

Μία γνωστή Άσκηση……Τρεις λύσεις

Μια διπλή τροχαλία αποτελείται από δύο τροχαλίες που έχουν κοινό άξονα. Η μικρή τροχαλία έχει ακτίνα r ενώ η μεγάλη R=2r. Η συνολική ροπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής είναι Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.437 times, 1 visits today)
Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13