Η ενεργός ένταση του ημιανορθωμένου

Αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από το αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα του σχήματος (α). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 264 times, 36 visits today)

Φ.Ε. στο περιστρεφόμενο πλαίσιο-Εναλλακτήρα

Πλαίσιο N=100 σπειρών, με εμβαδό Α=50cm2 η καθεμία, στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,1Τ, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100π rad/s, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 552 times, 37 visits today)

Βιωματικές εικόνες τηλεκπαιδευτικής τρέλας

Άρθρο του συναδέλφου Δημήτρη Τσιριγώτη

Τηλεκπαίδευση: Να τελειώσει το αστείο πως για όλα φταίει ο δήθεν τεχνολογικός αναλφαβητισμός των εκπαιδευτικών Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 237 times, 1 visits today)

Εκτίμηση φορτίου μέχρι την οριακή ταχύτητα

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=0,4m, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, με την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης F, μέτρου Fο=2Ν, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy, οι οποίοι στα άνω άκρα τους συνδέονται μέσω αντίστασης R=0,2Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 780 times, 59 visits today)

Κανονική λειτουργία θερμικής συσκευής στο Ε.Ρ.

Θερμική συσκευή με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (75W, 90V) συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη άγνωστης αντίστασης Rx. Η διάταξη τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 825 times, 3 visits today)

Εκτίμηση μήκους διαδρομής για οριακή ταχύτητα

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος, μάζας 0,5kg και μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή που ορίζεται από τους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,672 times, 33 visits today)

Γραπτή εξέταση στο μαγνητικό πεδίο 2020-21

Σωληνοειδές πηνίο αντίστασης RΣ = 5 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη αντίστασης R = 3 Ω. Το κύκλωμα κλείνει με πηγή (η οποία δεν έχει σχεδιαστεί) ΗΕΔ Ε = 36 V και εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,304 times, 17 visits today)

Εισαγωγικό μάθημα στο ηλεκτρικό φορτίο…

 

 

14 April 2018, Germany, Frankfurt: A protestor has a tattoe on her cheek reading ‘I am the best you can make out of quarks and electrons’ during the kick-off of the ‘March for Science’ at the Bockenheim Warte. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 867 times, 2 visits today)

Φύλλο Εργασίας στην οριζόντια βολή

Μονοθέσιο ελικοφόρο αεροπλάνο πετά σε σταθερό ύψος H=180m με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υο=180Km/h. Κάποια στιγμή που θεωρούμε to=0, ο πιλότος αφήνει ένα τσαμπί μπανάνες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,193 times, 3 visits today)

Δύο εκφωνήσεις – Δύο διδακτικές προσεγγίσεις

Προσέγγιση 1: Δομή προβλήματος

Σώμα εκτοξεύεται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υο=20m/s από σημείο που απέχει d=20m από κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 942 times, 1 visits today)

Σωληνοειδή συνδέονται στην ίδια πηγή

Ένα σωληνοειδές έχει μήκος L=0,5m και η κυκλική διατομή του σύρματος που χρησιμοποιήσαμε, έχει διάμετρο δ = 0,5mm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 795 times, 1 visits today)

Μαγνητικό Πεδίο αγωγών με ολίγη από γεωμετρία

Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί μεγάλους μήκους τέμνουν το επίπεδο της σελίδας στα σημεία Α,Γ τα οποία ορίζουν διάμετρο κύκλου ακτίνας r και κέντρου Κ. Οι αγωγοί διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 953 times, 1 visits today)
Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18