Διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου Φυσική Γ΄. 2019-20

ΘΕΜΑ Β

Από την οροφή ενός ανελκυστήρα που κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα, υ=2m/s, έχουμε κρεμάσει ένα ελατήριο, σταθεράς k=200Ν/m, στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα μάζας m=2Kg. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,855 times, 11 visits today)

Συνάντηση ylikonet 5/1/20 στον Πειραιά

 

Γενάρης του 2020 και η 22η συνάντηση από τον Ιούλη του 2009
Λίγο περισσότερα άσπρα μαλλιά, λίγα παραπάνω κιλά, αλλά η ίδια
πάντα καλή διάθεση …. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 878 times, 4 visits today)

Όταν η δύναμη επαναφοράς δεν είναι η συνισταμένη

Σώμα μάζας m=2 Kg είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί αρμονική ταλάντωση x=Aημ(ωt+φο) σε λείο οριζόντιο δάπεδο, γύρω από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 815 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Α΄ Τετρ Φυσική Α΄ Λυκείου

Β2. Από την οροφή ενός ανελκυστήρα που κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα, έχουμε κρεμάσει ένα ελατήριο, στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα βάρους Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,161 times, 8 visits today)

Διαγώνισμα Α΄ Τετρ. Προσανατολισμός Β΄ Λυκείου

Α3.Σε ένα σημείο Ο ενός λείου οριζοντίου επιπέδου είναι στερεωμένη μια μικρή σφαίρα Α με φορτίο Q. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,737 times, 4 visits today)

Η μέγιστη απόσταση και η ακριβής συνάντηση

Δύο οχήματα Α και Β ξεκινούν ταυτόχρονα τη στιγμή to=0 από το ίδιο σημείο, το οποίο θεωρούμε ως αρχή του άξονα κίνησης xo=0. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 586 times, 1 visits today)

Γραπτή Εξέταση στο Εναλλασσόμενο & στην Η/Μ Επαγωγή

Πλαίσιο N σπειρών, με εμβαδό S η καθεμία, και ολικής αντίστασης RΠ , στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, σχήμα (α). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 4,159 times, 3 visits today)

90+40=250! Τα μαθηματικά της φυσικής

Όταν αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα i1 =I1ημωt, σε χρονικό διάστημα Δt ελευθερώνεται στο περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή θερμότητας ίση με 90J. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,005 times, 1 visits today)

Γραπτή Εξέταση στην Η/Μ Επαγωγή

Δύο χάλκινα οριζόντια σύρματα ΑΓ και ΔΖ, αμελητέας αντίστασης, απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=0,5m. Τα άκρα Α,Δ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R1=12Ω, ενώ τα άκρα Γ,Ζ με αντιστάτη αντίστασης R2=6Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 4,696 times, 3 visits today)

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Γεωμετρία

Ένα σύρμα το οποίο παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους R* , κάμπτεται σ’ ένα σημείο Ο, έτσι ώστε τα δύο τμήματα που προκύπτουν Οx , Oy να σχηματίζουν γωνία φ=60ο μεταξύ τους. Ένα άλλο σύρμα ΑΓ, όμοιο με το προηγούμενο, κινείται με σταθερή ταχύτητα υ κατά τη διεύθυνση της διχοτόμου της γωνίας φ, έτσι ώστε να είναι πάντα κάθετο στη διχοτόμο και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα τμήματα Ox και Oy. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο xOy. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,008 times, 1 visits today)

Μια απαγορευμένη άσκηση (5.66) ελαφρά “πειραγμένη”

Δύο παράλληλοι, οριζόντιοι αγωγοί Δχ, Ζy χωρίς αντίσταση, που απέχουν μεταξύ τους L=0,5m, συνδέονται στα άκρα τους με ιδανικό πηνίο (δηλαδή θεωρούμε αμελητέα την αντίστασή του). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 878 times, 1 visits today)

Ο κανόνας του Lenz και η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

Εντάξει κύριε, για να πλησιάσει με σταθερή ταχύτητα ο ραβδόμορφος μαγνήτης το πηνίο, πρέπει να του ασκούμε δύναμη, το έργο της οποίας ισούται με την ενέργεια που εμφανίζεται στο κύκλωμα του πηνίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,617 times, 1 visits today)
Page 1 of 15
1 2 3 4 5 6 15