Η/Μ Επαγωγή και σύστημα δύο σωμάτων

Οι μεταλλικοί οριζόντιοι οδηγοί Αχ1 και Γχ2 έχουν αμελητέα αντίσταση. Τα άκρα ΑΓ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R2=0,3Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,484 times, 2 visits today)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικης Αποφοίτων 2020

Θέμα Γ

Πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται ακίνητη σανίδα μάζας M=80m. Πάνω στη σανίδα ηρεμεί σώμα μάζας m1=19m, το οποίο φέρει ηχητική πηγή. Βλήμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα υο=υηχ=340 m/s, όπου υηχ η ταχύτητα του ήχου ως προς τον ακίνητο αέρα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,073 times, 1 visits today)

Μεταφορική κίνηση και Η/Μ Επαγωγή….κάπως αλλιώς

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΔΗ μήκους (ΔΗ)=1,6m και αντίστασης R=8Ω εκτελεί μεταφορική ομαλή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ=10m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,013 times, 2 visits today)

“Πλάτος” στη φθίνουσα ταλάντωση

Άκουσα και εγώ τις «οδηγίες» και έδωσα διαγώνισμα σε ηλεκτρονική μορφή… Και για να είμαι ‘’by the book” προτίμησα το S4E …..ήταν και του Βασίλη…. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,300 times, 1 visits today)

12 Ερωτήσεις στο μηχανικό σύστημα

Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=10kg και m2=20kg αντίστοιχα, είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m και ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,550 times, 1 visits today)

Κυκλικός αγωγός σε διαφορετικά κυκλώματα

Α. Ο κυκλικός αγωγός αποτελείται από σύρμα αντίστασης R. Τα τρία κυκλώματα τροφοδοτούνται από την ίδια τάση V. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,071 times, 1 visits today)

Πρόταση για “ασύγχρονη διδασκαλία”

Με εργαλείο και οδηγό την προσομοίωση του Ηλία Σιντσανλή
“Κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο” Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 649 times, 1 visits today)

… ή Υπάρχει και η….. μεταφορική κίνηση

Μια ράβδος στο άκρο νήματος ή Υπάρχει και η….. μεταφορική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο μέσο της Μ, μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος, μήκους d=2m, με σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 739 times, 1 visits today)

Έφυγε ο Μανώλης Γλέζος, το σύμβολο της αντίστασης

Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής της Αριστεράς Μανώλης Γλέζος

Από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος αγωνιστής της Αριστεράς, Μανώλης Γλέζος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 322 times, 1 visits today)

Κύλινδρος vs Δακτύλιος

Α. Γύρω από ένα κύλινδρο, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή τραβάμε το νήμα ασκώντας στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, ό-πως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 461 times, 1 visits today)
Page 1 of 17
1 2 3 4 5 6 17