Ο δίσκος, η σανίδα και το μηχανέλαιο

Σε οριζόντιο δάπεδο υπάρχει λεπτό στρώμα μηχανέλαιου πάχους L=2mm με συντελεστή ιξώδους n=0,25 Ns/m2. Πάνω στο μηχανέλαιο έχει τοποθετηθεί, χωρίς να βυθίζεται, μια λεπτή σανίδα μήκους d1=5m και πλάτους d2=2cm . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 688 times, 3 visits today)

Ρευστά on-off the road

 

Α) On the Road
Σε δυο οριζόντιους κυλινδρικούς σωλήνες (Α) και (Β) με ίσες διατομές, έχουμε ροή δύο διαφορετικών υγρών. Οι παροχές των δύο σωλήνων είναι σταθερές και ίσες, ενώ οι δυο ροές είναι στρωτές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 539 times, 3 visits today)

Η στροφορμή στη σύνθετη κίνηση

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,4m και μάζας m=10kg, ο οποίος μπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα που συνδέει το κέντρο του Ο, με το άκρο μιας ομογενούς ράβδου ΑΚ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 705 times, 1 visits today)

Μια πλαστική κρούση και η στροφορμή

Μια διπλή τροχαλία αποτελείται από δύο τροχαλίες που έχουν κοινό άξονα. Η μικρή τροχαλία έχει ακτίνα r=1/14 m και μάζα 2m ενώ η μεγάλη έχει ακτίνα R=2r και μάζα m. Γύρω από κάθε τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 625 times, 1 visits today)

Μία γνωστή Άσκηση……Τρεις λύσεις

Μια διπλή τροχαλία αποτελείται από δύο τροχαλίες που έχουν κοινό άξονα. Η μικρή τροχαλία έχει ακτίνα r ενώ η μεγάλη R=2r. Η συνολική ροπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής είναι Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.384 times, 1 visits today)

Στροφορμή αλλά ως ποιο σημείο

Θεωρούμε μια λεπτή ομογενή ράβδο μήκους ℓ και μάζας Μ. Η ροπή αδράνειας, ως προς άξονα κάθετο προς αυτή, που διέρχεται από το CM, είναι ΙCM = 1/12•M•ℓ². Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 804 times, 1 visits today)

Γιατί γύρω από το Κέντρο μάζας;;;

Α) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ και μάζας m. Σε μια στιγμή t0=0 ασκούνται πάνω της και κάθετα σε αυτή δύο δυνάμεις ίσου μέτρου F1=F2=F, και αντίθετης φοράς. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 751 times, 1 visits today)

Όταν η στατική τριβή επιταχύνει

Στον ομογενή κύλινδρο μάζας Μ, ακτίνας R του σχήματος ασκούμε δύναμη F με διεύθυνση κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ, με τη βοήθεια αβαρούς νήματος που έχουμε τυλίξει στην περιφέρειά του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 738 times, 1 visits today)

Ερμηνεύοντας-προβλέποντας το νόμο Bernoulli

Daniel Bernoulli. -Ένας νόμος για τη ροή των ρευστών-

Κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής τo άθροισμα της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου, της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου και της πίεσης ενός ρευστού διατηρείται σταθερό. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 634 times, 1 visits today)

Τι θα δείξει η ζυγαριά

Το δοχείο του σχήματος είναι αβαρές, γεμάτο με νερό και βρίσκεται πάνω σε ακίνητη ζυγαριά, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το δοχείο είναι γεμάτο με νερό, πυκνότητας ρ = 103 Kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 718 times, 1 visits today)

Η Άνωση και ο ζυγός

Δύο μεταλλικές σφαίρες κρέμονται με τη βοήθεια νημάτων από τα άκρα ενός ζυγού και ο ζυγός ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Στη συνέχεια οι σφαίρες βυθίζονται μέσα σε νερό. Αν η πυκνότητα της σφαίρας (1) είναι ρ1=6ρ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.070 times, 1 visits today)
Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13