Διαγώνισμα Α΄ Τετρ. στη Φυσική Προσ.

ΘΕΜΑ Α

Α1) Ένας οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 611 times, 91 visits today)

Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, θέση την οποία θεωρούμε ως y=0. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω και το αφήνουμε να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.096 times, 3 visits today)

Αρμονική Ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης χ=χ1+χ2

Wave Visualization series. Composition of sine oscillations and lights with metaphorical relationship to signal and sound processing, modern technology, education and science

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτελεί αρμονική ταλάντωση, με εξίσωση απομάκρυνσης : x=Aημ(10πt+φο) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 510 times, 1 visits today)

Γραπτή εξέταση στην κεντρομόλο δύναμη

 

Σφαιρίδιο μάζας m=0,6Kg , δεμένο στο άκρο αβαρούς και μη ελαστικού νήματος μήκους L=0,6m, διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.168 times, 1 visits today)

Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση: Οι δέκα πληγές

1) Κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από χρονο-εξαρτώμενη δύναμη και κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από χωρο-εξαρτώμενη συνισταμένη δύναμη ΣF=-Dx είναι διαφορετικές Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.029 times, 1 visits today)

Φθίνουσα ταλάντωση λόγω Fαντ=-bυ: Οι δέκα εντολές

1) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ισορροπίας χ=0, η επιτάχυνση δεν είναι μηδέν
2) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ισορροπίας χ=0, η ταχύτητα δεν είναι τοπικά μέγιστη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.079 times, 1 visits today)

Φ.Ε. στην επιτρόχια και στην γωνιακή επιτάχυνση

Αυτά που ………. χάθηκαν στο δρόμο

Εισαγωγική Θεωρία

Όταν ένα σφαιρίδιο διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά, δεμένο στο άκρο αβαρούς νήματος, σε κάθε θέση της τροχιάς, η τάση είναι κάθετη στην ταχύτητα ^ υ, οπότε δεν εκτελεί έργο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 487 times, 1 visits today)

Φύλλο Εργασίας στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση

Φύλλο Εργασίας στην κατακόρυφη κυκλική κίνηση

Σώμα μάζας m είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους L και διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 649 times, 1 visits today)

Παιχνίδια με τις περιόδους στην ομαλή κυκλική κίνηση και στην αρμονική ταλάντωση

Δύο κινητά στρέφονται στην περιφέρεια του ίδιου κύκλου εκτελώντας ομαλή κυκλική κίνηση. Η περίοδος του πρώτου είναι T1=9s ενώ του δεύτερου T2=4s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 484 times, 1 visits today)

Κριτήριο αξιολόγησης στις κρούσεις

Διαλέγοντας «καλούδια από τον κήπο του υλικονετ» έφτιαξα ένα σετ θεμάτων στις κρούσεις που το έδωσα στους μαθητές ως εργασία στο σπίτι για το Σ/Κ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.091 times, 1 visits today)

Γραπτή εξέταση στην οριζόντια βολή

 

ΘΕΜΑ Β

Μια μπάλα εκτοξεύεται οριζόντια, από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους Η, με αρχική ταχύτητα υ0 = 30 m/s. Σε οριζόντια απόσταση d = 90 m από την πολυκατοικία βρίσκεται ένας κατακόρυφος στύλος Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.164 times, 1 visits today)

Μια οριζόντια βολή χωρίς εξισώσεις κίνησης

29

Μια μπάλα μάζας m=0,4Kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 . Όταν η μπάλα
έχει πέσει κατακόρυφα κατά h=60m, διέρχεται από τη θέση Α όπου η ταχύτητά της Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 791 times, 1 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11