Πώς θα κινηθεί τελικά ο αγωγός;

Τα άκρα Γ και Δ δύο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ και ΔΝ, οι οποίοι δεν έχουν ωμική αντίσταση, συνδέονται με αγωγό ΓΔ μήκους l = 0,5m, o οποίος επίσης δεν έχει ωμική αντίσταση. Οι αγωγοί ΓΜ και ΔΝ συνδέονται μέσω των ιδανικών αγωγών ΜΖ και ΝΡ με τους ιδανικούς οριζόντιους αγωγούς ΖΗ και ΡΣ, οι οποίοι απέχουν απόσταση l/2 και έχουν μεγάλο μήκος. Ευθύγραμμος ομογενής και ισοπαχής αγωγός ΚΛ μήκους l = 0,5m και αντίστασης R = 1Ω ολισθαίνει χωρίς τριβές στο οριζόντιο επίπεδο, που ορίζουν οι παραπάνω αγωγοί, σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ και κάθετα σε αυτούς. Όσο ο αγωγός είναι σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ, κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 4m/s, κάθετη σε αυτόν, υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, ομόρροπης με την ταχύτητά του. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, του οποίου η μαγνητική επαγωγή (ένταση) έχει μέτρο Β = 0,5T και είναι κάθετη στο επίπεδο των αγωγών.

α. να εξηγήσετε αναλυτικά ποιά είναι η φορά του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό ΚΛ και ποιά η πολικότητα της Η.Ε.Δ. από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στα άκρα του.

β. να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης

γ. να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου εκ μέρους της δύναμης

Κάποια στιγμή ο αγωγός μπαίνει στην περιοχή που ορίζουν οι αγωγοί ΖΗ και ΡΣ και κάθετα προς αυτούς, ενώ συνεχίζει να δέχεται την ίδια οριζόντια δύναμη.

δ. να υπολογίσετε την Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού αμέσως μετά τη διέλευσή του από τα σημεία Ζ και Ρ

ε. τι κίνηση θα εκτελέσει ο αγωγός, όσο θα βρίσκεται σε επαφή με τους αγωγούς ΖΗ και ΡΣ;

Θεωρήστε γνωστό, ότι η Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού δίνεται από τη σχέση Eεπ = Β υ l.

Η λύση σε word

και σε pdf

(Visited 473 times, 192 visits today)

Μια επαναληπτική άσκηση στερεού

Το στερεό s του σχήματος αποτελείται από δύο όμοιες ομογενείς λεπτές ράβδους ΟΑ και ΑΓ μάζας m και μήκους L η κάθε μία, οι οποίες είναι συγκολλημένες στο άκρο τους Α, ώστε να σχηματίζουν μόνιμα ορθή γωνία. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,216 times, 7 visits today)

Πόσο είναι το έργο της δύναμης;

Το στερεό του σχήματος αποτελείται από δύο συγκολλημένες ομοαξονικές τροχαλίες ακτίνων R και r και βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,294 times, 9 visits today)

Σημειώσεις Έργου – Ενέργειας

Η ενέργεια
Συνήθως η ενέργεια ορίζεται, ως η ικανότητα παραγωγής έργου. Όμως και το έργο ορίζεται μέσω της ενέργειας, επομένως φαίνεται ότι ο παραπάνω ορισμός είναι κυκλικός. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 722 times, 2 visits today)

Η εκτόξευση του στερεού s

Ένας λεπτός ομογενής δακτύλιος έχει μάζα Μ1 = 0,1kg και ακτίνα R = 1m. Συγκολλούμε στο δακτύλιο λεπτή ομογενή ράβδο ΑΣ, μάζας Μ2 = 0,3kg και μήκους 2R, δημιουργώντας έτσι ένα στερεό s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 855 times, 2 visits today)

Ποιό σώμα θα σταματήσει πρώτο;

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m και 2m αντίστοιχα είναι ακίνητα σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής μ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 402 times, 3 visits today)

Η ταχύτητα εκροής

Μια ανοιχτή στην ατμόσφαιρα δεξαμενή ύψους h στηρίζεται σε βάση, η οποία είναι στερεωμένη στον πυθμένα λίμνης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 796 times, 1 visits today)

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας

Ο τροχός του σχήματος ακτίνας R κυλίεται σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου υ και γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω. Το κέντρο μάζας Κ του τροχού απέχει από το κέντρο του Ο απόσταση (ΟΚ) = R/2 . Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού έχει μέτρο:

α. υcm = ω R

β. υcm =1,5 ω R

γ. που μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών 0,5 ω R και 1,5 ω R

Απάντηση σε word

και σε pdf

(Visited 1,103 times, 1 visits today)

Ποιά η συνολική θερμότητα;

Καλησπέρα σε όλους. Στο πρόβλημα 8 των Θεμάτων προς επίλυση (Θέμα Δ) της ενότητας “Κρούσεις” του ΨΕΒ ζητείται η συνολική θερμότητα που μεταφέρθηκε στο περιβάλλον στη διάρκεια του φαινομένου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 741 times, 1 visits today)

Διαρροή πετρελαίου από δεξαμενή

Μια πλωτή δεξαμενή περιέχει πετρέλαιο πυκνότητας ρπ = 900kg/m3 και επιπλέει σε θάλασσα. Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή είναι d = 10m και η πυκνότητα του θαλασσινού νερού είναι ρν = 1000kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 627 times, 1 visits today)

Ένα ιδιαίτερο διήμερο…

Εν μέσω γιορτινών διακοπών και τσιπουροκαταχρήσεων, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε το διήμερο εργαστήρι ρομποτικής, που διοργανώθηκε από τους τοπικούς φορείς του Δήμου Πρεσπών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Λαιμού στις ακριτικές Πρέσπες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 187 times, 1 visits today)

Το άλμα και η προσγείωση

Σανίδα μάζας Μ = 1kg και μήκους L = 0,6m ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το δεξί άκρο της είναι δεμένο με οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς K = 25N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 638 times, 2 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11