Ο ρόλος της στατικής τριβής στην Α.Α.Τ.

Σώμα Σ1 μάζας m1=3kg είναι δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k=100N/m και ισορροπεί στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος (Θ.Φ.Μ.). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 850 times, 35 visits today)

Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει…

Στο σχήμα απεικονίζεται διάταξη που περιλαμβάνει : Ηλεκτρονική διάταξη (Η.Δ.) που μπορεί να τροφοδοτεί με σταθερό ρεύμα, αγωγό ΚΛ μήκους l=1m και μάζας m=0.1kg , αντίστασης R1=12Ω , Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 620 times, 1 visits today)

Ελεύθερη επιφάνεια περιστρεφόμενου υγρού

Κυλινδρικό δοχείο ύψους Η και ακτίνας βάσης R, περιέχει ιδανικό υγρό μέχρι το ήμισυ του ύψους του. Περιστρέφουμε το υγρό με συχνότητα f τέτοια, ώστε να μη χύνεται το υγρό από το χείλος του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 497 times, 1 visits today)

Δύναμη Laplace και κυκλική κίνηση

Αγωγός ΚΛ=L μάζας m και αντίστασης R, έχει προσαρμοσμένα στα άκρα του δύο μεταλλικούς δακτυλίους οι οποίοι μπορούν να κινούνται σε μεταλλικούς κυκλικούς αγωγούς αμελητέας αντίστασης, ακτίνας d ο καθένας, σε επαφή με αυτούς διαρκώς. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 502 times, 1 visits today)

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί vs Σωληνοειδούς

Σωληνοειδές Ν εφαπτόμενων μεταξύ τους μονωμένων κυκλικών σπειρών, έχει κατασκευαστεί με σύρμα ακτίνας r=R⁄100 μήκους L=10Δ και διαμέτρου των σπειρών του Δ =2R, διαρρέεται με σταθερό ρεύμα έντασης Ι και συγκρατείται σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 272 times, 1 visits today)

Ευθύγραμμος vs κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού

Κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός ακτίνας R, διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι.
Ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι2 , είναι παράλληλος προς μια διάμετρο του κυκλικού, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 898 times, 1 visits today)

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί και ένα σωληνοειδές

Σωληνοειδές Ν σπειρών, μήκους L και διαμέτρου των σπειρών του δ (L =20δ), διαρρέεται με σταθερό ρεύμα έντασης Ι και βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,483 times, 1 visits today)

Οριζόντια βολή βέλους σε μικρό όχημα

Παιδικό όπλο με ελατήριο σταθεράς k ,είναι στερεωμένο πάνω σε μικρό καρότσι ,που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 669 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Β (οριζόντια βολή)

Αεροπλάνο κινείται σε ύψος h=500m με οριζόντια ταχύτητα uo=100m/s. Τη χρονική στιγμή t=0 , ο πιλότος βλέπει ένα φορτηγό να κινείται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με αυτόν και προς την ίδια κατεύθυνση, με ταχύτητα υφ=20m/s . Τη χρονική στιγμή t1=1s αφήνει βόμβα μάζας m=10kg , η οποία τελικά χτυπά το φορτηγό. Ο αέρας ασκεί στη βόμβα σταθερή οριζόντια δύναμη αντίστασης F=20N. Δίνεται g=10 m/s2. Υπολογίστε
1.Τη χρονική στιγμή που φτάνει η βόμβα στο φορτηγό
2.Την αρχική γωνία θ ως προς τον ορίζοντα με την οποία βλέπει ο πιλότος το φορτηγό.
3.Την ταχύτητα της βόμβας τη στιγμή που χτυπάει το φορτηγό.
4.Τη θέση του αεροπλάνου τη στιγμή που η βόμβα χτυπάει το φορτηγό.
5.Προαιρετικό ( δύσκολο!) Τη χρονική στιγμή που ο πιλότος άκουσε την έκρηξη της βόμβας. Δίνεται ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 340m/s . (6+7+6+6=25 μον.)

Θέματα σε wordκαι σε pdf
Απαντήσεις σε word και σε pdf

(Visited 4,055 times, 9 visits today)

Οριζόντια βολή: πέραν των τετριμμένων…

Από το σημείο Ο και από ύψος Η ρίχνουμε οριζόντια με ταχύτητα (uο ) μικρή ελαστική σφαίρα , η οποία συγκρούεται με το ημισφαίριο σε σημείο Α που απέχει από το έδαφος απόσταση h=(R√3)/2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 873 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄. 1ο 2020-21 (εκτός στερεού)

ΘΕΜΑ Δ: Στο σχήμα βλέπουμε σώμα Σ1 μάζας m1=1kg , δεμένο σε συσπειρωμένο κατά d=0,4m ελατήριο σταθεράς k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι προσαρτημένο σε σταθερό σημείο , και συγκρατείται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,263 times, 10 visits today)

Κρούση, ανακύκλωση, στατική τριβή και μη ανατροπή

Στο σχήμα απεικονίζεται κατακόρυφος λείος κυκλικός οδηγός ακτίνας R, στερεωμένος πάνω σε βάθρο. Το όλο σύστημα έχει μάζα Μ , και παρουσιάζει άγνωστο συντελεστή οριακής τριβής ίσο με μs. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 723 times, 1 visits today)
Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18