Ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής : ΚΥΜΑΤΑ-DOPPLER

Β1) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 714 times, 5 visits today)

Πως επηρεάζεται η πίεση και το βεληνεκές

Στο σχήμα απεικονίζεται κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α, που περιέχει ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ, που στο πλευρικό του τοίχωμα και στο μισό του ύψους του υγρού (Ο) υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εξέρχεται το υγρό, και πέφτει σε οριζόντια απόσταση x1 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 668 times, 1 visits today)

Ταλάντωση χορδής με πακτωμένα τα άκρα της

Ελαστική χορδή φυσικού μήκους Lo, έχει πακτωμένα τα άκρα της σε δύο ακλόνητα σημεία Κ και Λ , είναι τεντωμένη με δύναμη τάσης Το. Μετακινούμε εγκάρσια το μέσο της Μ κατά d, ασκώντας δύναμη F στη θέση αυτή και Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 768 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Β’ Λυκείου

Α1) Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το Ο. Στο σχήμα απεικονίζονται τα διανύσματα 1, 2, 3 , 4 , 5 που μπορεί να είναι: η γραμμική ταχύτητα υ, η γωνιακή ταχύτητα ω, η κεντρομόλος επιτάχυνση ακ . Τότε
α) υ→3,ω→5 ,ακ→4 β) υ→4,ω→1 ,ακ→3
γ) υ→4,ω→2 ,ακ→3 δ) υ→4,ω→2 ,ακ→5

Το διαγώνισμα σε word

(Visited 1.218 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα 2ωρο κρούσεις-ταλαντώσεις

Στο παράπλευρο σχήμα δίνονται: k1=k2=k=100 N/m , m1=m2=m=1kg, g=10 m/s2, d=0,2m Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.139 times, 1 visits today)

Αλληλεπίδραση μέσω μη εκτατών νημάτων

Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι προσδεμένο από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς  k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή του εργαστηρίου.  Το σώμα Σ1 είναι δεμένο με μη εκτατό νήμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 435 times, 1 visits today)

Αποχωρισμός και σύγκρουση!!

Στο σχήμα απεικονίζεται σώμα Σ1 μάζας m1=m=1kg  που είναι προσδεμένο σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k, πλαστελίνη Σ2 μάζας m2=m , πάνω στο Σ1 και ισορροπούν με το ελατήριο να είναι συσπειρωμένο κατά Δl=0,2m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 988 times, 1 visits today)

Εσωτερικές αλληλεπιδράσεις εν δράσει

Στο σχήμα απεικονίζονται: σώμα Σ2 μάζας Μ που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές με το οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας που μπορεί να κινείται πάνω στο Μ, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ, και είναι δεμένο σε ελατήριο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 897 times, 1 visits today)

Η μέγιστη δύναμη στο πόδι μας όταν κάνουμε jogging;

Κάποιος αθλητής κάνει χαλαρό jogging , τρέχοντας με σταθερή ταχύτητα. Σε 100s κάνει 300 βήματα. H μάζα του είναι m=80kg και g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 402 times, 1 visits today)

test στις κρούσεις

Στο σχήμα απεικονίζονται: λείο οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας m1=1kg δεμένο με μη εκτατό νήμα μήκους από σταθερό σημείο Κ,  σανίδα Σ2 , μάζας m2=3kg, μήκους d και πάνω του, στο δεξιό άκρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.912 times, 3 visits today)

ταλαντωτής 1 vs ταλαντωτή 2: 0-0

Αφιερωμένη εξαιρετικά στον παππού Διονύση (για 2η φορά!!), με ..υστεροβουλία(!) , προκειμένου να δικαιολογήσει τις απουσίες μου στο ylikonet.gr Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 796 times, 1 visits today)

Προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική Β’ θετ. προσαν.

ΘΕΜΑ Δ: Πάνω σε λείο τραπέζι βρίσκεται σε ακινησία σώμα μάζας M=3kg, που είναι δεμένο με νήμα μήκους R=1m που το άλλο άκρο του είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.456 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12