1ο Διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ σε όλη τη νέα ύλη.

Στο σχήμα απεικονίζεται διάταξη που περιλαμβάνει τα εξής: Δοχείο ύψους h που έχει μια οπή Ο εμβαδού ΑΟ στο μέσο του ύψους του h/2 από τη βάση του, αντλία που αντλεί νερό από λίμνη με σωλήνα σταθερής διατομής Ασ=2ΑΟ.
Το δοχείο βρίσκεται πάνω σε τραπέζι που απέχει h/2 από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Όταν γεμίσει το δοχείο, παρατηρούμε ότι η στάθμη του νερού στο δοχείο παραμένει σταθερή. Θεωρείστε ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό.
Η ισχύς της αντλίας δίνεται από τη σχέση:
α. Ρ(αντλ.)=1,5∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
β. Ρ(αντλ.)=13/8∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
γ. Ρ(αντλ.)=1/8∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
Επιλέξτε τη σωστή σχέση (2 μον.) και δικαιολογείστε (6 μον.)
το διαγώνισμα
οι απαντήσεις

(Visited 2.798 times, 4 visits today)

Βαλλιστικό γαλβανόμετρο σε κινούμενη ράβδο

Δύο πανομοιότυπες σταθερές σιδηροτροχιές Λ1Λ4 και Κ1Κ4 απέχουν l μεταξύ τους, και καμπυλώνονται έτσι, ώστε το τμήμα 12 να είναι τεταρτοκύκλιο ακτίνας h, ενώ το τμήμα 24 να είναι ευθύγραμμο και οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 879 times, 1 visits today)

Franky Zapata, ο ιπτάμενος Γάλλος και αρχή λειτουργίας της κατασκευής του.

Στο σχήμα απεικονίζεται ιπτάμενη συσκευή που αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 346 times, 1 visits today)

Δύναμη Laplace σε ράβδο και ανακύκλωσή της

Η αγώγιμη ράβδος ΚΛ μήκους l και μάζας m, είναι κατακόρυφη και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.297 times, 1 visits today)

Tελικό διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ 2019

Β1) Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο αμελητέας μάζας που είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ . Το ύψος του δοχείου είναι h , στην κάτω βάση του υπάρχει έμβολο αμελητέας μάζας που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 5.283 times, 1 visits today)

Η σούβλα και το δαχτυλίδι

Σούβλα μήκους l (συμπαγής) μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από το άκρο της Ο σε κατακόρυφο επίπεδο. Πολύ κοντά στο άκρο Ο είναι περασμένο σ’ αυτή, δαχτυλίδι αμελητέας μάζας που μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές κατά μήκος της σούβλας. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο από την οριζόντια θέση. Τότε το δαχτυλίδι
1. Δεν θα εγκαταλείψει τη σούβλα
2. Θα εγκαταλείψει οριακά στο Α, όταν η ράβδος είναι κατακόρυφη
3. Θα εγκαταλείψει πριν η ράβδος γίνει κατακόρυφη
4. θα εγκαταλείψει τη σούβλα αριστερά της κατακορύφου, όταν η ράβδος είναι σε κάποια γωνία φ κινούμενη πριν σταματήσει στιγμιαία.
η εκφώνηση εδώ. Περιμένω απαντήσεις…

(Visited 397 times, 1 visits today)

Μπορούν να ισορροπήσουν ή όχι;

Συμπαγής κύλινδρος μάζας Μ και ακτίνας R και »κούφιος» κύλινδρος χωρίς τις βάσεις του, μάζας Μ και ακτίνας R ,τοποθετούνται όπως στο σχήμα σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.510 times, 1 visits today)

Αλληλεπιδράσεις σε δίσκο παιδικής χαράς

Σε αρχικά ακίνητο οριζόντιο δίσκο παιδικής χαράς, μάζας Μδ=40kg,ακτίνας R=1m ,και ροπής αδράνειας Ιδ=1/2 ΜδR2, που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα zz’, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 790 times, 1 visits today)

Σκάλα σε λείο δάπεδο

Στο σχήμα απεικονίζεται μια σκάλα που έχει τα σκέλη της ΑΒ και ΑΓ με ίσες μάζες m , μήκους l που φέρει άρθρωση στο Α ,έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 942 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄σε όλη την ύλη

ΘΕΜΑ Δ: Στο σχήμα φαίνεται μια διάταξη που περιλαμβάνει: ελατήριο σταθεράς k=200N/m , τροχαλία μάζας m1=2kg ακτίνας R=0,1m, ροπής αδράνειας Icm=1/2 m1 R^2, σώμα μάζας m=3kg δεμένο με μη εκτατό αμελητέας μάζας Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 6.732 times, 3 visits today)

Ποντικός και ρόδα

Ο ποντικός του Χρήστου Αγριόδημα »ο ποντικός και το τυρί», αφού έφαγε το τυρί, είπε να κάνει ..ρόδα!
Η μάζα του είναι m1 και θεωρείται υλικό σημείο, ενώ η στεφάνη έχει μάζα m2 και ακτίνα R. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.396 times, 1 visits today)

Ισορροπία και κίνηση στερεού σε κεκλιμένο επίπεδο

Σε κεκλιμένο επίπεδο μεταβλητής κλίσης, ισορροπεί σφαίρα μάζας Μ=100kg και ακτίνας R=0,4m, μέσω του συγκολλημένου σ’ αυτό εμποδίου μήκους ΓΔ=d=1m, πάχους h=R/2 . Η κλίση είναι φ=30°και g=10 m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 689 times, 1 visits today)
Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13