Διαγώνισμα Φυσικής Β (οριζόντια βολή)

Αεροπλάνο κινείται σε ύψος h=500m με οριζόντια ταχύτητα uo=100m/s. Τη χρονική στιγμή t=0 , ο πιλότος βλέπει ένα φορτηγό να κινείται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με αυτόν και προς την ίδια κατεύθυνση, με ταχύτητα υφ=20m/s . Τη χρονική στιγμή t1=1s αφήνει βόμβα μάζας m=10kg , η οποία τελικά χτυπά το φορτηγό. Ο αέρας ασκεί στη βόμβα σταθερή οριζόντια δύναμη αντίστασης F=20N. Δίνεται g=10 m/s2. Υπολογίστε
1.Τη χρονική στιγμή που φτάνει η βόμβα στο φορτηγό
2.Την αρχική γωνία θ ως προς τον ορίζοντα με την οποία βλέπει ο πιλότος το φορτηγό.
3.Την ταχύτητα της βόμβας τη στιγμή που χτυπάει το φορτηγό.
4.Τη θέση του αεροπλάνου τη στιγμή που η βόμβα χτυπάει το φορτηγό.
5.Προαιρετικό ( δύσκολο!) Τη χρονική στιγμή που ο πιλότος άκουσε την έκρηξη της βόμβας. Δίνεται ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 340m/s . (6+7+6+6=25 μον.)

Θέματα σε wordκαι σε pdf
Απαντήσεις σε word και σε pdf

(Visited 1,549 times, 78 visits today)

Οριζόντια βολή: πέραν των τετριμμένων…

Από το σημείο Ο και από ύψος Η ρίχνουμε οριζόντια με ταχύτητα (uο ) μικρή ελαστική σφαίρα , η οποία συγκρούεται με το ημισφαίριο σε σημείο Α που απέχει από το έδαφος απόσταση h=(R√3)/2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 730 times, 3 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄. 1ο 2020-21 (εκτός στερεού)

ΘΕΜΑ Δ: Στο σχήμα βλέπουμε σώμα Σ1 μάζας m1=1kg , δεμένο σε συσπειρωμένο κατά d=0,4m ελατήριο σταθεράς k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι προσαρτημένο σε σταθερό σημείο , και συγκρατείται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,401 times, 15 visits today)

Κρούση, ανακύκλωση, στατική τριβή και μη ανατροπή

Στο σχήμα απεικονίζεται κατακόρυφος λείος κυκλικός οδηγός ακτίνας R, στερεωμένος πάνω σε βάθρο. Το όλο σύστημα έχει μάζα Μ , και παρουσιάζει άγνωστο συντελεστή οριακής τριβής ίσο με μs. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 669 times, 2 visits today)

Δύναμη Laplace παραλλήλων αγωγών και μια Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται: ευθύγραμμος, οριζόντιος, αμετακίνητος ρευματοφόρος αγωγός ΖΗ σταθερής έντασης Ι1, πολύ μεγάλου μήκους, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 641 times, 1 visits today)

Δοχείο με πάγο

 

Α. Στο σχήμα έχουμε δοχείο μάζας Μ με διαστάσεις LxLx2L που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στο οριζόντιο λείο δάπεδο. Στο μισό χώρο υπάρχει κολόνα πάγου μάζας Μ , κυβικού σχήματος ακμής L=0.4m . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 476 times, 1 visits today)

Μια ιδιόμορφη ανακύκλωση

Στο σχήμα απεικονίζεται μια βάση ΑΒΓΔΕΖ μάζας Μ, που μπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Σώμα μάζας m ,μικρών διαστάσεων, (M=λm), βρίσκεται πάνω στο Μ στη θέση Α, και μπορεί να κινείται πάνω του μέσω σιδηροτροχιών, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,104 times, 1 visits today)

Αξιοποίηση της γραφικής παράστασης (x-t)

Στο σχήμα απεικονίζεται μια διάταξη που περιλαμβάνει: λείο οριζόντιο επίπεδο, ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m , αβαρή τροχαλία, δύο σώματα αμελητέων διαστάσεων Σ1 και Σ2 μαζών m1, m2 αντίστοιχα, και μη ελαστικό νήμα αμελητέας μάζας που είναι δεμένο στα σώματα, με όριο θραύσης Τθ . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 795 times, 1 visits today)

Δύο σώματα σε κοινή ταλάντωση

Τα σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες (m1=m2=m), το ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους lo ,είναι δεμένο σε αυτά και είναι ιδανικό, το δάπεδο είναι λείο. Στο Σχ.1 το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά lo/2 , και συγκρατούμε το σύστημα ακίνητο. Τη χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε το Σ1 ελεύθερο να κινηθεί, ενώ συγκρατούμε ακίνητο το Σ2 . Το Σ1 συγκρούεται ελαστικά με το τοίχωμα τη χρονική στιγμή t1 , και την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο και το Σ2 .
Με δεδομένα τα lo,k ,m να υπολογίσετε:
1.Τη χρονική στιγμή t1, και το μέτρο της ταχύτητας υ1
2.Το ελάχιστο ( lmin) και το μέγιστο μήκος ( lmax) του ελατηρίου
3.Τις ταχύτητες των σωμάτων τη στιγμή που το ελατήριο αποκτά το φυσικό του μήκος για πρώτη φορά
Τη στιγμή που το ελατήριο αποκτά το φυσικό του μήκος για τρίτη φορά, το Σ2 συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ3 ίσης μάζας.
4.Υπολογίστε το νέο ελάχιστο και το νέο μέγιστο μήκος του ελατηρίου.
Εφαρμογή: lo=1m ,k=100 N/m ,m=1kg
Απαντήσεις: εδώ σε word
κι εδώ σε pdf

(Visited 762 times, 1 visits today)

Ας το ‘’κάψουμε’’ κι αυτό!

Στο σχήμα (α) το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος lo , και είναι δεμένο με τα σώματα Σ1 και Σ2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,698 times, 1 visits today)

Μέγιστη και ελάχιστη ένδειξη

Άνθρωπος μάζας Μ στέκεται πάνω σε ευαίσθητη ηλεκτρονική ζυγαριά, και κρατάει με το δεξί χέρι του, το ένα άκρο ελατηρίου, που στο άλλο άκρο του είναι δεμένο σώμα Σ μάζας m που ισορροπεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,140 times, 1 visits today)

Ταλάντωση και χάσιμο επαφής

 

Στο σχήμα απεικονίζονται:
ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m, τρία σώματα Σ1, Σ2 , Σ3 ίσων μαζών m1=m2=m3=m=1kg , αβαρής τροχαλία που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Τα σώματα Σ1 και Σ2 ισορροπούν πάνω στο ελατήριο, και το νήμα είναι χαλαρό . Αρχικά κρατάμε το σώμα Σ3 . Τη χρονική στιγμή to=0 αφήνουμε ελεύθερο το Σ3 , οπότε το σύστημα κινείται, και σε κάποια θέση το Σ2 χάνει την επαφή του με το Σ1, και κινείται μαζί με το Σ3 .
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας : g=10m/s2 και h=0,4m.
Υπολογίστε
1. τη θέση , την τάση του νήματος και τη χρονική στιγμή που χάθηκε η επαφή των Σ1 και Σ2 .
2. το πλάτος ταλάντωσης του Σ1 μετά το χάσιμο επαφής του με το Σ2
3. την απόσταση των d των Σ1 και Σ2, και τη χρονική στιγμή t2 που το Σ1 σταματά για 1η φορά στιγμιαία
4. τη χρονική στιγμή που χτυπάει στο έδαφος το Σ3 .
Απαντήσεις: σε word και σε pdf
αφιερωμένη στον Γιάννη Πανανά με εκτίμηση.

 

(Visited 5,179 times, 1 visits today)
Page 1 of 17
1 2 3 4 5 6 17