Ας το ‘’κάψουμε’’ κι αυτό!

Στο σχήμα (α) το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος lo , και είναι δεμένο με τα σώματα Σ1 και Σ2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,618 times, 1 visits today)

Μέγιστη και ελάχιστη ένδειξη

Άνθρωπος μάζας Μ στέκεται πάνω σε ευαίσθητη ηλεκτρονική ζυγαριά, και κρατάει με το δεξί χέρι του, το ένα άκρο ελατηρίου, που στο άλλο άκρο του είναι δεμένο σώμα Σ μάζας m που ισορροπεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,104 times, 1 visits today)

Ταλάντωση και χάσιμο επαφής

 

Στο σχήμα απεικονίζονται:
ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m, τρία σώματα Σ1, Σ2 , Σ3 ίσων μαζών m1=m2=m3=m=1kg , αβαρής τροχαλία που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Τα σώματα Σ1 και Σ2 ισορροπούν πάνω στο ελατήριο, και το νήμα είναι χαλαρό . Αρχικά κρατάμε το σώμα Σ3 . Τη χρονική στιγμή to=0 αφήνουμε ελεύθερο το Σ3 , οπότε το σύστημα κινείται, και σε κάποια θέση το Σ2 χάνει την επαφή του με το Σ1, και κινείται μαζί με το Σ3 .
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας : g=10m/s2 και h=0,4m.
Υπολογίστε
1. τη θέση , την τάση του νήματος και τη χρονική στιγμή που χάθηκε η επαφή των Σ1 και Σ2 .
2. το πλάτος ταλάντωσης του Σ1 μετά το χάσιμο επαφής του με το Σ2
3. την απόσταση των d των Σ1 και Σ2, και τη χρονική στιγμή t2 που το Σ1 σταματά για 1η φορά στιγμιαία
4. τη χρονική στιγμή που χτυπάει στο έδαφος το Σ3 .
Απαντήσεις: σε word και σε pdf
αφιερωμένη στον Γιάννη Πανανά με εκτίμηση.

 

(Visited 5,055 times, 1 visits today)

Ελάχιστος συντελεστής τριβής

Στο σχήμα απεικονίζεται λεπτή σανίδα ΑΓ μάζας Μ και μήκους L , η οποία στηρίζεται σε λείο κατακόρυφο τοίχο και σε τραχύ δάπεδο. Πάνω στη σανίδα και στο μέσο της Ο, τοποθετούμε σώμα Σ που είναι δεμένο με αβαρές ελαστικό νήμα, που το άλλο άκρο του είναι δεμένο στον κατακόρυφο τοίχο. Το σώμα Σ παρουσιάζει με τη σανίδα συντελεστή τριβής ολίσθησης μ1=3/8 . Στη θέση ισορροπίας του συστήματος, η στατική τριβή στο σώμα Σ και στο άκρο Α της σανίδας ,είναι μέγιστη(οριακή).
Είναι επίσης ημφ=0,6 ,συνφ=0,8 M=4kg , m=1kg , g=10 m/s2 , L=4m.
1. Υπολογίστε i) τον ελάχιστο συντελεστή οριακής τριβής της σανίδας με το δάπεδο, ώστε να ισορροπεί ii) Τη δύναμη F που δέχεται η σανίδα στο Γ.
Κόβουμε το νήμα.
2. Να αποδείξετε ότι δεν θα ολισθήσει η σανίδα . Εξηγείστε αναλυτικά και με υπολογισμούς τη θέση σας.

3. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της στατικής τριβής Ts που δέχεται η σανίδα στο Α, σε συνάρτηση την μετατόπιση x του σώματος Σ.
4. Αντί να κόψουμε το νήμα, το τραβάμε έτσι ώστε το σώμα Σ να σύρεται προς τα πάνω με μικρή ταχύτητα. Τότε η σανίδα
i) θα ολισθήσει αμέσως
ii) θα ολισθήσει πιο πάνω και πριν το σώμα Σ φτάσει στο σημείο Γ
iii) δεν θα ολισθήσει και το σώμα Σ θα φτάσει έως το Γ.

Απαντήσεις: σε word και σε pdf
Στον Αποστόλη Παπάζογλου αφιερωμένη

(Visited 3,117 times, 1 visits today)

Ταλάντωση, μη ολίσθηση, μη ανατροπή

Στο σχήμα απεικονίζεται κύβος μάζας Μ και ακμής l που ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,836 times, 1 visits today)

Venturi για μέτρηση ύψους πετρελαίου σε δεξαμενή

Προκειμένου να μετρήσουμε το ύψος Η πετρελαίου σε αδιαφανή δεξαμενή που βρίσκεται πάνω σε βάθρο, χρησιμοποιούμε συσκευή Venturi και τη συνδέουμε στα σημεία 1 και 2 του σχήματος, όπου η εγκάρσια διατομή τους είναι εμβαδών Α1 και Α2 με Α1=2Α2 .
Ο σωλήνας Venturi είναι ισοδιαμετρικός και περιέχει υδράργυρο πυκνότητας ρ’που είναι δεκαεξαπλάσια του πετρελαίου (ρ’=16ρ).
Η στρόφιγγα Σ είναι αρχικά κλειστή, και το ύψος του σωλήνα από τη βάση της δεξαμενής έως το Σ είναι hβ. Το εμβαδό Α της δεξαμενής είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδό Α2 .
Όταν ανοίξουμε τη στρόφιγγα Σ, έχουμε στρωτή ροή. Θεωρείστε ότι το πετρέλαιο είναι ιδανικό ρευστό.
Δίνονται: g=10 m/s2 , Patm.=105N/m2 A1=2cm2 , A2=1cm2, hβ=1,2m, h1,2=0,6m, h2,3=0,4m, ρ=800kg/m3
Το αρχικό ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή είναι Η=2m.
1. Εκφράστε το ύψος H’ του πετρελαίου στη δεξαμενή σε συνάρτηση της διαφοράς ύψους h του υδραργύρου στα δύο σκέλη του σωλήνα Venturi, και να κάνετε τη γραφική παράσταση H’=f(h), όταν έχουμε ροή.
Υπολογίστε
2. τις αρχικές ταχύτητες υ1 και υ2 , καθώς και την παροχή Π εκροής τότε.
3. τις αρχικές πιέσεις p1 , p2 στα σημεία 1 και 2
4. τη δύναμη που ασκείται στη στρόφιγγα από το πετρέλαιο , όταν αυτή είναι κλειστή αρχικά, καθώς και τη διαφορά ύψους hο του υδραργύρου στον υοειδή σωλήνα τότε.
5. Πρόσθετο ερώτημα: Αν συνδέαμε το βεντουρίμετρο στα σημεία 1 και 2’ που ο σωλήνας είχε το ίδιο εμβαδό (Α1=Α’2), θα υπήρχε υψομετρική διαφορά του Hg στον υοειδή σωλήνα; Εξηγείστε.
Απαντήσεις σε word και σε pdf

αφιερωμένη στον Μανόλη Μαργαρίτη

(Visited 1,847 times, 1 visits today)

Ταλάντωση, κρούση, μη ολίσθηση.

Στο σχήμα απεικονίζονται : σώμα Σ1 μάζας m1=2kg δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k=100N/m, που το άλλο άκρο του είναι δεμένο σε σώμα Σ4 μάζας m4=4kg, το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5 με το δάπεδο. Το Σ1 μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,772 times, 1 visits today)

5×5 B: (5 B θέματα, ένα σε κάθε κεφάλαιο)

 

Δύο δίσκοι ακτινών R και r, έχουν σε εγκοπή στην περιφέρειά τους, τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα, και κάνουν κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο. Το νήμα είναι διαρκώς τεντωμένο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,703 times, 1 visits today)

Δεν χωράνε δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη! Ή ..όχι;

Δυό όμοιες τροχαλίες (..καρπούζια) εφάπτονται, και στα σημεία Α των σχημάτων, έχουμε προσδέσει αβαρή μη ελαστικά νήματα, που καταλήγουν στο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 640 times, 1 visits today)

Εντός ή εκτός;

Στο σχήμα απεικονίζεται αγωγός ΝΡ μήκους L και αντίστασης R, που κινείται με σταθερή ταχύτητα u κάθετα στις δυναμικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου B ,που εκτείνεται σε όλο το χώρο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,282 times, 1 visits today)

5ο Διαγώνισμα φυσικής Γ′ 2020 σε όλη την ύλη

Β2) Στο σχήμα έχουμε δύο κυλίνδρους και μια ομογενής σανίδα που εφάπτεται σε αυτούς, χωρίς να ολισθαίνει. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 15,149 times, 1 visits today)

Αλληλεπίδραση αερίου με υγρό

Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο πάνω σε βάθρο που περιέχει νερό σε ύψος h , και κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο μάζας Μ . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 972 times, 1 visits today)
Page 1 of 16
1 2 3 4 5 6 16