Ή Οδύσσεια μιας μπίλιας…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 9 Φεβρουάριος 2014 και ώρα 21:30

Στο σχήμα απεικονίζεται κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ=30ο και ύψους h=0,5m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 70 times, 1 visits today)

ράβδος και τροχαλία σε αλληλεπίδραση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 22 Μάρτιος 2013 και ώρα 14:30

Στο σχήμα έχουμε : Ράβδο ΟΑ μάζας m,μήκους l, ροπής αδράνειας ως προς τον σταθερό οριζόντιο άξονα περιστροφής Ο : ΙΟ=(1/3)ml2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 187 times, 1 visits today)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ-ΚΡΟΥΣΗ ..ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΠΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 5 Οκτώβριος 2013 και ώρα 12:00

Στο σχήμα απεικονίζεται κατακόρυφο ελατήριο, στη θέση φυσικού μήκους(θ.Φ.Μ.), με το κάτω άκρο δεμένο στο δάπεδο, ενώ στο πάνω έχουμε προσδέσει σώμα μάζας m1. Αφήνουμε το σώμα να κινηθεί τη χρονική στιγμή to=0 και τη χρονική στιγμή  t2 αφήνουμε από το ίδιο σημείο, να κάνει ελεύθερη πτώση το σώμα μάζας m2 . Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά και ακαριαία τη χρονική στιγμή t1, πριν  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 299 times, 1 visits today)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 8 Οκτώβριος 2013 και ώρα 23:30

Άνθρωπος μάζας m=100kg είναι πάνω σε ζυγαριά μπάνιου.Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να ταλαντώνεται αρμονικά πάνω-κάτω με τη βοήθεια των μυών των ποδιών του, ξεκινώντας προς τα πάνω. Τη χρονική στιγμή t=2π s έχει πραγματοποιήσει 10 πλήρεις ταλαντώσεις. Παρατηρεί ότι η μέγιστη ένδειξη της ζυγαριάς είναι 110kg  και η ελάχιστη 90kg.

Δίνεται g=10m/s2. Να υπολογίσετε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 53 times, 1 visits today)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ Σ’ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΗ ΤΡΙΒΗ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 12 Οκτώβριος 2013 και ώρα 14:30

Σανίδα μάζας M=4kg βρίσκεται πάνω σε δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβές με συντελεστή οριακής τριβής μορ.=0,8. Πάνω σ’ αυτό ισορροπεί άλλο σώμα μάζας m=1kg, το οποίο είναι δεμένο με ελατήριο σταθεράς  k=100N/m και φυσικού μήκους L0=1m, το άλλο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 229 times, 1 visits today)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ-ΚΡΟΥΣΗ-ΤΕΝΤΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΤΕΝΤΩΜΑ ΝΗΜΑΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 12 Νοέμβριος 2013 και ώρα 20:30

Στο πάνω σχήμα, τα σώματα ισορροπούν με το νήμα τεντωμένο και το ελατήριο στο φυσικό του μήκος, με το αριστερό άκρο δεμένο σε ακλόνητο κατακόρυφο τοίχο, ενώ το δεξί στο σώμα Σ1.   Tο οριζόντιο επίπεδο είναι λείο. Τραβάμε το σύστημα προς τα δεξιά κατά τον άξονα του ελατηρίου κατά d=0,4m και τη στιγμή to=0 τα αφήνουμε ελεύθερα να κινηθούν.
 Δίνονται: m1=1kgm2=3kgk=100N/m.     Θετική φορά προς τα δεξιά. 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 189 times, 1 visits today)

ΣΠΙΝΙΑΡΙΣΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 30 Δεκέμβριος 2013 και ώρα 22:30

Στο σχήμα απεικονίζεται κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ:  ημφ=0,6 και συνφ=0,8,  ένας κύλινδρος μάζας m=1kg και ακτίναςR=0,1m και ροπής αδράνειας ως προς τον άξονά του

 I= ½ mR2. Γύρω  από την περιφέρειά του και στο μέσο του ύψους του έχουμε τυλίξει πολλές φορές, λεπτό νήμα μη εκτατό, σε αύλακα που υπάρχει.   Ο κύλινδρος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα , και στην αρχή Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 63 times, 1 visits today)

Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

Από τον Πρόδρομο Κορκίζογλου: 

 Με αφορμή μια ερώτηση που έκανα στην τάξη, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς τους συναδέλφους και να προκληθεί συζήτηση.
Η ερώτηση είναι: Αν ένα φορτισμένο σωματίδιο που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση,εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
(Visited 82 times, 1 visits today)

σύνθετη κίνηση ράβδου σε οριζόντιο επίπεδο με τριβές

1

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 15 Μάιος 2012 στις 10:07 στην ομάδα Φυσική Γ΄Λυκείου

Πρισματική ράβδος μάζας  m και μήκους  l μικρού πάχους (π.χ. λεπτός χάρακας) είναι ακίνητος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της είναι . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 287 times, 1 visits today)

Στρίψιμο νομίσματος ή “Κορώνα ή γράμματα;”

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 16 Μάρτιος 2012 και ώρα 18:30

πόσο τυχαίο είναι να έλθει κορώνα ή γράμματα ένα νόμισμα που το στρίβουμε στον αέρα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 73 times, 1 visits today)

Δύο κύλινδροι σε επαφή

Δημοσιεύτηκε από τον/την Κορκίζογλου Πρόδρομος στις 4 Μάιος 2012 και ώρα 15:30

Δύο  κύλινδροι μαζών m1 , m2 έχουν τους άξονές τους κατακόρυφους . Ο δίσκος 1 περιστρέφεται με γωνιακή Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 77 times, 1 visits today)
Page 17 of 17
1 12 13 14 15 16 17