Σταμάτημα ροής υγρού χωρίς τάπα!

 

Στο σχήμα απεικονίζονται: Κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α, που περιέχει νερό μέχρι ύψους h , έμβολο μάζας mε που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και έχει εγκλωβισμένο αέρα ανάμεσα απ΄αυτό και το νερό, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 840 times, 1 visits today)

Δράση δύναμης F σε κύλινδρο vs τριβής και τάσης νήματος

Στο σχήμα απεικονίζεται κύλινδρος μάζας m=2kg και ακτίνας R=0.2m ,που στο κεντρικό του τμήμα φέρει εγκοπή ακτίνας r=R/2 , και στο οποίο έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,568 times, 1 visits today)

Υπολογισμός χρόνου κρούσης

Το δοχείο του σχήματος περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο μάζας Μ, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στο μέσο Ο της παράπλευρης επιφάνειάς του, έχουμε ανοίξει μια μικρή οπή, οπότε το νερό πέφτει στο σημείο Δ (x1).
Αφήνουμε από ύψος h , από το σημείο B, μικρή σφαίρα μάζας m , η οποία συγκρούεται σχεδόν ελαστικά με το έμβολο στο κέντρο του, και αναπηδά περίπου στο ίδιο ύψος (σημείο Γ), ενώ μια στοιχειώδης μάζα νερού (σταγονίδιο), πέφτει σε μέγιστη απόσταση, στο σημείο Ε(x2).
Θεωρείστε ότι το νερό είναι ιδανικό υγρό, και ισχύουν όλες οι προσεγγίσεις. Επίσης, να θεωρηθεί ότι η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο, μέχρι μια μέγιστη τιμή της, και κατόπιν μειώνεται γραμμικά μέχρι να μηδενιστεί, με τον ίδιο ρυθμό.
Με δεδομένα τα ρ, Η, g, h, m, M, A(εμβαδό εμβόλου), x2=1.2∙x1 , υπολογίστε το χρόνο κρούσης της σφαίρας με το έμβολο.
Εφαρμογή:
ρ=〖10〗^3 kg/m^3 ,m=1kg ,M=1kg,g=10 m/s^2 ,H=1m ,h=1,8m ,A=0.1m^2.

Απάντηση εδώ σε word

κι εδώ σε pdf

(Visited 1,081 times, 1 visits today)

“κρούσεις” μακράς διάρκειας 2

Στο σχήμα βλέπουμε ένα τριγωνικό πρίσμα μάζας Μ ύψους h κλίσης φ, να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα (Vo) προς ακίνητο σώμα m μικρών διαστάσεων. Η μάζα m βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο που ορίζεται από το κέντρο μάζας του Μ και τη διεύθυνση της ταχύτητας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 769 times, 1 visits today)

Συνέχεια του καφέ…espresso

Ένα ποτήρι του καφέ σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, με βάση τετράγωνη πλευράς d, περιέχει καφέ και βρίσκεται όρθιο σε αυτοκίνητο, που ξεκινάει από την ηρεμία σε οριζόντιο δρόμο, και επιταχύνεται με επιτάχυνση α που μεταβάλλεται όπως στο σχήμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 816 times, 1 visits today)

Ποτήρι με καφέ σε αυτοκίνητο ως.. επιταχυνσιόμερο

Ένα ποτήρι του καφέ σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, περιέχει καφέ και βρίσκεται όρθιο σε αυτοκίνητο που επιταχύνεται με άγνωστη σταθερή επιτάχυνση α . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 908 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄ 2o

Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=100N/m έχει στα άκρα του δεμένα δύο σώματα μαζών m1= m2 = m = 1 Kg, και συγκρατείται έτσι ώστε το σώμα m2 να εφάπτεται της οροφής, και το ελατήριο να είναι συσπειρωμένο κατά Δl=0,3m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 5,060 times, 1 visits today)

Δύναμη Laplace και Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται:
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=25N/m ,που το πάνω άκρο του είναι δεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος στην οροφή, σώμα μάζας Μ=0,9kg προσαρτημένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου, μεταλλική άκαμπτη ράβδος ΚΛ, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,380 times, 1 visits today)

Πληροφορίες από διάγραμμα (F-t)

Στο σχήμα βλέπουμε: δυναμόμετρο, νήμα 2, σώμα Μ, ιδανικό ελατήριο, νήμα 1, σώμα m που ισορροπούν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 731 times, 1 visits today)

Τάση νήματος και α.α.τ.

Σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ, ισορροπούν τα σώματα μαζών M και m, δεμένα σε ελατήριο και με τα αβαρή μη εκτατά νήματα (1) και (2). Σε αυτή τη θέση οι τάσεις των νημάτων είναι Τ1 και Τ2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,078 times, 1 visits today)

Κύλιση σφαίρας πάνω σε κύλινδρο

Κύλινδρος μάζας Μ και ακτίνας R μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που συμπίπτει με τον άξονα του κυλίνδρου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 795 times, 1 visits today)

‘’τσουλήθρα’’ σώματος σε ημισφαίριο χωρίς τριβές

Από την κορυφή σώματος μάζας Μ, σχήματος ημισφαιρίου, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αφήνουμε να ολισθήσει σώμα μάζας m χωρίς τριβές, δίνοντάς του μια αμελητέα μικρή ώθηση.
Σε συνάρτηση της γωνίας θ, του λόγου των μαζών Μ/m=λ, της επιτάχυνσης της βαρύτητας g , να υπολογίσετε
1.Την επιτάχυνση α2 του σώματος Μ και την ταχύτητά του V
2.Τη γωνία θ που χάνεται η επαφή τους
Απαντήσεις σε word
και σε pdf

(Visited 674 times, 1 visits today)