Ο Ισότροπος Ταλαντωτής.

Σύνθεση δύο καθέτων απλών αρμονικών ταλαντώσεων: ο Ισότροπος Ταλαντωτής.

Στην ανάρτηση που ακολουθεί περιγράφεται η κίνηση ενός υλικού σημείου σε ένα κεντρικό δυναμικό της μορφής Hooke, F=-Dr, διαφορετικά η κίνηση μίας μάζας στο “πεδίο” του ισότροπου ταλαντωτή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 497 times, 1 visits today)

Κύλιση και ολίσθηση σε κοίλη τροχιά

Η παρούσα ανάρτηση είναι η δίδυμη αδελφή μίας παλαιότερης, της Κύλιση σε ημικυκλική τροχιά και επαφή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 948 times, 1 visits today)

Ένα μοντέλο κεντρικής κρούσης

Στο αρχείο κεντρική κρούση, περιγράφεται ο μηχανισμός της κεντρικής κρούσης δύο σωμάτων, μέσω ενός μοντέλου, όπου οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης των δύο σωμάτων κατά την διάρκεια του φαινομένου, ασκούνται μεσω ενός αβαρούς, αλλά όχι απαραίτητα ιδανικού, ελατηρίου.

 

(Visited 669 times, 1 visits today)

Περί του νόμου του Faraday

Στο αρχείο που ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο, αποτυπώνονται κάποιες σκέψεις περί του νόμου του Faraday, οι οποίες βελτιώνονται συνεχώς, μαζί με τις πολύ καλές τοποθετήσεις συναδέλφων πάνω στο θέμα, διαμέσου της παρούσης νησίδας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 516 times, 1 visits today)

Υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής κυκλικών αγωγών

Στο αρχείο που ακολουθεί υπολογίζεται το πεδίο της μαγνητική επαγωγής, αρχικά ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού και στην συνέχεια ενός σωληνοειδούς πηνίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 420 times, 1 visits today)

Νόμος του Faraday

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μία απόπειρα παρουσίασης του πειραματικού νόμου του Faraday στην γενική περίπτωση, όπου η μεταβολή της μαγνητικής ροής σε μία επιφάνεια οφείλεται, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,332 times, 1 visits today)

ΑΑΤ και αρμονική εξωτερική δύναμη

Μετά την συζήτηση που έγινε σχετικά με τις χρονοεξαρτώμενες δυναμικές ενέργειες, πότε ορίζονται και πώς, εδώ, προέκυψε αυτήν εδώ η ανάρτηση, η οποία δικαιωματικά αφιερώνεται σε όλους όσους συμμετείχαν.

Στην ανάρτηση εξετάζεται η σύνθετη κίνηση που προκύπτει όταν σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή ασκείται, πέραν της δύναμης επαναφοράς, και μία αρμονικά χρονοεξαρτώμενη, δύναμη. Προτείνονται τρεις διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα, η μία η συνήθης και δύο επιπλέον, ειδωμέμενες από μία τελείως διαφορετική σκοπιά (η μία εκ των δύο τελευταίων με χρονικά μεταβαλλόμενη δυναμική ενέργεια).

Η ανάλυση σε pdf

(Visited 621 times, 1 visits today)

Vena Contracta

Στο παρακάτω αρχείο εξετάζεται στοιχειωδώς το φαινόμενο vena contracta (συρρίκνωση μίας φλέβας νερού, κατά την εκροή της στην ατμόσφαιρα, μέσω στομίου). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 623 times, 1 visits today)

Σύστημα δακτυλίου -υλικού σημείου

Στην ανάρτηση αυτή μελετάται η κύλιση του συστήματος δακτυλίου -υλικού σημείου. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την συνεισφορά του Κώστα Ψυλάκου και του Διονύση Μητρόπουλου, για τον εντοπισμό του λάθους στην Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 668 times, 1 visits today)

Δακτύλιος -υλικό σημείο και οι ελλειπτικές συναρτήσεις Jacobi

Μία ανάρτηση πιο πολύ μαθηματική παρά φυσικής (όσο “διαφορά” και αν έχουν αυτά τα δύο…). Το πρόβλημα της ελεύθερης κίνησης ενός δακτυλίου με ένα υλικό σημείο προσκολλημένο στην περιφέρειά του, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 616 times, 1 visits today)

Γιατί πετούν τα αεροπλάνα 2/2;

Στο δεύτερο μέρος αυτής της ανάλυσης δίνονται (χωρίς απόδειξη) οι σχέσεις υπολογισμού των δυνάμεων αντίστασης και ανύψωσης σε μία λεπτή αεροτομή, ελλειψοειδούς σχήματος (όπως τα πτερά του αεροπλάνου spitfire της φωτογραφίας). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 348 times, 1 visits today)

Γιατί πετούν τα αεροπλάνα 1/2;

Στην ανάλυση που ακολουθεί περιγράφεται η αιτία της δημιουργίας μίας δύναμης ανύψωσης, καθώς και μίας δύναμης αντίστασης, όταν μία λεπτή, κατάλληλα ευθυγραμμισμένη, αεροτομή κινείται με υποηχητική ταχύτητα μέσα σε αρχικά ακίνητο αέρα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 685 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2