Στάσιμα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα. Από τη θεωρία στην καθημερινή ζωή.

Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται στους συνεορτάζοντες Διονύση Μάργαρη και Διονύση Μητρόπουλο.

Η συνέχεια στο Blogspot…

(Visited 48 times, 1 visits today)

Ασκήσεις σε συστήματα που εκτελούν αρμονική ταλάντωση.

 

Το σώμα μάζας m=1kg του σχήματος ισορροπεί  στη θέση του σχήματος, όπου το ιδανικό ελατήριο σταθεράς k1=100Ν/m είναι επιμηκυμένο κατά Δl1=0,07m και το ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ2είναι παραμορφωμένο κατά Δl2=0,01m.
i)     Να υπολογίσετε την σταθερά του ελατηρίου k2.
ii)    Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του και το αφήνουμε ελεύθερο. Να δείξετε ότι το σύστημα θα εκτελέσει α.α.τ και να υπολογίσετε την συχνότητά της.
iii)  Ανυψώνουμε το σώμα κατά d=0,05m προς τα πάνω και τη χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 40 times, 1 visits today)