Τεστ στην Δύναμη Coulomb – Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

1.  Ένα σφαιρίδιο βάρους w = 0,03 N και φορτίου q = –2∙10–7 C, είναι δεμένο στο άκρο αβαρούς μονωτικού νήματος, το άλλο άκρου του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Στην ίδια κατακόρυφο με το σφαιρίδιο και σε απόσταση r1 = 60 cm, τοποθετούμε φορτίο Q = 4∙10–6 C, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 691 times, 2 visits today)

Μία βόλτα με … στροφή.

Σώμα μάζας m = 0,2 kg, βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Ασκούμε τη χρονική στιγμή t0 = 0, στο σώμα οριζόντια δύναμη F μέχρι το σημείο Β, όπου από κει και μετά υπάρχει λείο τεταρτοκύκλιο ΒΔ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 583 times, 1 visits today)

Βολή μετά από μισή στροφή.

Ένα σώμα Σ, μάζας m = 0,4 kg, ισορροπεί δεμένο σε νήμα με το άλλο άκρο αυτού δεμένο σε ακλόνητο σημείο Ο. Το σώμα με το νήμα μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο χωρίς τριβές γύρω από το σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 595 times, 1 visits today)

Η στατική τριβή και η μέγιστη δύναμη.

Δύο σώματα ίσης μάζας Σ1 και Σ2 βρίσκονται εκατέρωθεν σώματος Σ3 το οποίο παρουσιάζει με το δάπεδο τριβή, με συντελεστή με συντελεστή οριακής τριβής μ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,073 times, 1 visits today)

Ράβδος με …. ακλόνητες απόψεις!!!

Ένα σώμα μάζας mολ = 0,3 kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζοντίου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο άκρο κατακόρυφης ράβδου μήκους ℓ = 2 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,555 times, 1 visits today)

Οι άξονες είναι εύθραυστοι … τώρα τελευταία.

Στο σχήμα βλέπουμε μία ράβδο μάζας m1 = 6 kg και μήκους ℓ = 1,25 m καθώς επίσης και έναν δίσκο μάζας m2 και ακτίνας r. Το άκρο Α της ράβδου είναι συνδεδεμένο μέσω άξονα στο κέντρο του δίσκου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 698 times, 1 visits today)

Η Le Chatelier ισχύει πάντα ή όποτε μας βολεύει;

Ένα από τα επαναληπτικά θέματα που κάνω αυτόν τον καιρό στην χημεία της Γ λυκείου είναι και αυτό της ΟΕΦΕ του 2017 (8 Απριλίου 2017). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 733 times, 1 visits today)

Στα χνάρια του Νεκτάριου

Κατασκευάζουμε ένα τροχό ενώνοντας τις βάσεις δύο ομογενών κυλίνδρων, έτσι ώστε να αποκτήσουν
κοινό άξονα όπως δείχνει το σχήμα. Ο μεγάλος κύλινδρος έχει ακτίνα R = 0,4 m και ο μικρός r = 0,2 m. Ο τροχός μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, που ταυτίζεται με τον κοινό γεωμετρικό άξονα των κυλίνδρων. Η ροπή αδράνειας του συστήματος των ενωμένων κυλίνδρων ως προς τον άξονα αυτό είναι Ι = 0,6 kg∙m². Γύρω από τον μικρότερο κύλινδρο, είναι τυλιγμένο ένα αβαρές σχοινί, στο κάτω άκρο του οποίου είναι δεμένο ένα σφαιρίδιο Σ μάζας m1 = 7,5 kg. Μια ομογενής δοκός ΑΒ που το βάρος της έχει μέτρο w = 150 Ν, στηρίζεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο, και εφάπτεται στον μεγάλο κύλινδρο σε απόσταση d = 3ℓ/4 από τη άρθρωση. Το νήμα, δεν γλιστρά κατά την περιστροφή του συστήματος. Αρχικά συγκρατούμε τον τροχό ακίνητο, και τη χρονική στιγμή t = 0 τον αφήνουμε ελεύθερο, οπότε αρχίζει το νήμα να ξετυλίγεται. Να υπολογίσετε:

α. το μέτρο της δύναμης που ασκεί η ράβδος στο στερεό.

β. την δύναμη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση

γ. τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος των δύο τροχών.

δ. Την ταχύτητα του σώματος Σ όταν έχει κατέβει κατά h = 0,16 m.

ε. Τον ρυθμό που παράγεται θερμότητα στο σημείο επαφής τροχού – δοκού, τη χρονική στιγμή που
η ταχύτητα του σώματος Σ έχει μέτρο υ = 2 m/s.

Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του τροχού και της δοκού είναι μ = 0,15 και g = 10 m/s².

Η συνέχεια εδώ.

(Visited 653 times, 1 visits today)

Η μετατόπιση σε μία κυκλική κίνηση.

Από ένα σημείο Ο που το θεωρούμε ως αρχή των αξόνων, ξεκινάνε την χρονική στιγμή t0 = 0, δύο κινητά Α και Β (θεωρείστε τα, σημειακά αντικείμενα) με ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 = 10π m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 870 times, 1 visits today)

Βολή στο κεκλιμένο. Η θεωρία …

Από κάποιο σημείο κεκλιμένου επιπέδου εκτοξεύουμε σώμα, με οριζόντια ταχύτητα υ0, έτσι ώστε να προσγειωθεί σε κάποιο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,143 times, 1 visits today)

Βολή μες στην φρενίτιδα του ηλεκτρομαγνητισμού.

Σώμα Σ μάζας m = 0,2 kg, βάλλεται οριζόντια από ύψος h με ταχύτητα υ0. Την στιγμή t1 που η ταχύτητα του σώματος Σ σχηματίζει με την επιτάχυνση του γωνία θ = 30ο ο ρυθμός μεταβολής της βαρυτική δυναμικής είναι ίσος με –60 J/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 958 times, 1 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11