Θέματα Από Διαγωνισμούς Φυσικής Ελλάδας Και Κύπρου Που Αφορούν Τη Μηχανική Στερεού Σώματος

Καλησπέρα και από μένα!

ΕΔΩ θα βρείτε τα θέματα από τους διαγωνισμούς φυσικής και Ολυμπιάδες φυσικής της Κυπρου, και τα θέματα από πανελλήνιο διαγωνισμό φυσικής που αφορούν τη μηχανική στερεού σώματος.

Στο θέμα που έχει αναρτήσει ο Σαράντος με τον “Μοναχό” έχω “πειράξει” λίγο τα νούμερα ώστε να βγαίνουν ακριβώς τα απότελέσματα ώστε να μπορεί να το λύσει και κάποιος μαθητής χωρίς να προβληματίζεται για τα ούμερα.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ στις Ταλαντώσεις

Στο διπλανό σχήμα ένα σώμα μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο από την μία άκρη του με σχοινί και από την άλλη με ελατήριο του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο σε τοίχο. Το σχοινί έχει μήκος d = 0,1 m και κόβοντας το σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση μηδενικής αρχικής φάσης. Η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο που βρίσκεται το σώμα μάζας m κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του είναι dmax = 0,5 m και φτάνει εκεί για πρώτη φορά μετά το κόψιμο του νήματος τη χρονική στιγμή t = 0,05π s. Να βρεθούν:
α. Ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα m για να διανύσει τέσσερις φορές το πλάτος του.
β. Η τάση του νήματος πριν αυτό κοπεί
γ. Το μέτρο της ταχύτητας όταν το σώμα μάζας m απέχει 0,3 m απ’ τον τοίχο.
Εξαναγκάζουμε το σώμα να εκτελέσει ταυτόχρονα μία ακόμη ταλάντωση της μορφής x2 = 0,2ημ22t (S.I.)
δ. Να γράψετε την εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης και να παραστήσετε γραφικά το πλάτος της για ∆t = 2π sec.
Μειώνουμε την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης x2 κατά 2 rad/s και της προσδίδουμε αρχική φάση π/3 rad.

Το διαγώνισμα εδώ.

(Visited 335 times, 1 visits today)

Απορία στο στάσιμο κύμα.

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βασίλης Δουκατζής στις 13 Ιούλιος 2011 στις 23:46 στην κατηγορία

Καλησπέρα σε όλους Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 111 times, 1 visits today)
Page 11 of 11
1 6 7 8 9 10 11