Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό

Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=4s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=11s στη θέση που φαίνεται αριστερά.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 194 times, 1 visits today)

Μια επέκταση στην ανάρτηση «εντάσεις στο ΗΠ»

Να βρεθεί το φορτίο Q που πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο της ΑΒ ώστε η ολική ένταση στο σημείο Σ να είναι ίση με μηδέν (δίδονται q1=q και r)

συνέχεια…

 

(Visited 196 times, 1 visits today)

Aiii!

 

Aiii!!!

οι τσακιστές ελιές δείχνουν και την ισοτροπία του χώρου και το φάσμα του μαγνητικού πεδίου ευθυγράμμου ρευματοφόρου αγωγού «απείρου» μήκους! Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 140 times, 1 visits today)

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο σωληνοειδές

Τα άκρα ενός σωληνοειδούς είναι συνδεδεμένα με τους πόλους πηγής συνεχούς ρεύματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.142 times, 5 visits today)

είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο

Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 961 times, 2 visits today)

με αφορμή τις βάσεις για τις Ανώτατες Σχολές

τρελλαίνομαι ελαφρώς (λέω «ελαφρώς» για να με παρηγορήσω…).

όσο οι κοντόφθαλμοι τοπικοί πολιτικάντηδες και άλλοι παράγοντες θα προσπαθούν μέσω της δημιουργίας σχολών, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.054 times, 1 visits today)

Θα ΄πρεπε να πανηγυρίζω, ίσως, αλλά δεν…

το τεύχος Α της νέας ύλης της Γ΄ Λυκείου είναι τμήμα από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου, στη συγγραφική ομάδα του οποίου ήμουν μέλος, αλλά δεν πανηγυρίζω για δύο, βασικά, λόγους: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3.190 times, 1 visits today)

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενο πλαίσιο

Αγώγιμο πλαίσιο σχήματος ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές ΑΟ=ΒΟ=l και γωνία κορυφής 2φ βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους, μαγνητικής επαγωγής Β κάθετης στο επίπεδο του πλαισίου. Τη χρονική στιγμή μηδέν το πλαίσιο αρχίζει να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα, ώστε να προηγείται η κορυφή Ο και η ταχύτητά του…

συνέχεια…

 

(Visited 996 times, 2 visits today)

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο

Αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο έχει ακτίνα Α και παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt. Το μαγνητικό πεδίο είναι περιορισμένο και συμμετρικό σε σχέση…

συνέχεια…

 

(Visited 1.406 times, 2 visits today)

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή στον “χειρότερο” αγωγό

Ο επίπεδος αγωγός ΑΒ…Ω, ο …“χειρότερος”, περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σημείο Ο του επιπέδου του. Στην περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, κάθετης στο επίπεδό του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 569 times, 1 visits today)

Τάση από επαγωγή στα άκρα αγωγού στρεφομένου μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Ευθύγραμμος μεταλλικός αγωγός μήκους l βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από το ένα άκρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 644 times, 2 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10