Το άδειασμα της στέρνας…

Στην Κυδωνιά Ναυπακτίας δεν είχαμε πολλά νερά και για το πότισμα των χωραφιών χρησιμοποιούσαν στέρνες στις οποίες οδηγούσαν το λιγοστό νερό των πηγών μέσα από μικρά αυλάκια στην κορυφή της στέρνας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 297 times, 2 visits today)

Κατάδυση

Δύτης καταδύεται με σταθερή ταχύτητα υ σε ήρεμη λίμνη. Τη χρονική στιγμή t0=0 η μάσκα του βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 288 times, 1 visits today)

Ελαστική Κρούση σφαίρας –σφήνας

 Τριγωνική σφήνα γωνίας θ=30° και μάζας Μ είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με τη γωνία θ να είναι σε επαφή με λείο κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 443 times, 1 visits today)

Απόσταση 2 κινητών

Τα κινητά (1) και (2) κινούνται ευθύγραμμα στον άξονα x’x. Το κινητό (1) είναι αρχικά ακίνητο και έχει σταθερή επιτάχυνση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 249 times, 1 visits today)

Αβαρής βεντούζα –ελατήριο –Σώμα

Αβαρής βεντούζα εμβαδού επαφής Α=4cm2 εφαρμόζει αεροστεγώς σε οροφή. Στο άγκιστρο της βεντούζας
συνδέεται κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 354 times, 1 visits today)

Κυκλική κίνηση σε συρμάτινο δακτύλιο

Ο μεταλλικός δακτύλιος του σχήματος είναι φτιαγμένος από λεπτό σκληρό σύρμα. Το λεπτό σύρμα διαπερνά μια μικρή σφαίρα κατά μήκος μιας διαμέτρου της. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 273 times, 1 visits today)

Ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας του φωτός!!!!

Έστω 2  όμοια βαγόνια τρένων τα οποία κινούνται σε παράλληλες τροχιές με σχετική ταχύτητα υ το ένα ως προς το άλλο. Στο πίσω μέρος του ενός βαγονιού βρίσκεται παρατηρητής Π και στο πίσω μέρος του άλλου βρίσκεται παρατηρητής Π΄. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 333 times, 1 visits today)

Αρχή Επαλληλίας (ΑΑΤ και ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση)

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=4kg και η σταθερά του ελατηρίου είναι k=100N/m. Κάποια στιγμή t₀=0 με κάποιο μηχανισμό εξασφαλίζουμε ώστε το ελατήριο να κινείται με σταθερή ταχύτητα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 282 times, 1 visits today)

Η κρυμμένη συμμετρία της σχέσης…

Συμμετρία είναι η ιδιότητα ενός σώματος ή συστήματος, να παραμένει αναλλοίωτο  σε κάποιες μεταβολές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 352 times, 1 visits today)

Σώματα πάνω σε σανίδες

Πάνω σε ένα τραπέζι βρίσκεται σώμα Σ1 με μάζα m1=1kg και πάνω του είναι τοποθετημένο ένα άλλο σώμα Σ2 μάζας m2=2kg. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 303 times, 1 visits today)

Κινητική ενέργεια σώματος στη σχετικιστική μηχανική .

Όταν ένα σώμα είναι ακίνητο ως προς κάποιο αδρανειακό παρατηρητή Α έχει μάζα m  και ενέργεια  Ε=mc2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 282 times, 1 visits today)
Page 1 of 5
1 2 3 4 5