Η Εξαναγκασμένη Ταλάντωση με στρεφόμενα διανύσματα

Θεωρούμε σώμα το οποίο κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης

x=xοημωt = Aημωt

Οι εξισώσεις ταχύτητας και απομάκρυνσης είναι… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 330 times, 1 visits today)

Περί επαγωγικού φορτίου

Χρησιμοποιούνται πολλοί όροι όταν γίνεται αναφορά στο επαγωγικό φορτίο Πχ φορτίο που μετακινήθηκε, φορτίο που πέρασε από μία διατομή κλπ . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 600 times, 1 visits today)

Γενικές εξετάσεις 1975!

 

Ενα αρχείο αφιερωμένο σε όσους έδωσαν εξετάσεις το 1975

Θυμάμαι ότι τα θέματα μας τα υπαγόρευαν…

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 482 times, 1 visits today)

Πολικές Συντεταγμένες

Για τη μελέτη κυκλικής κίνησης ενός υλικού σημείου συνήθως χρησιμοποιούμε το σύστημα πολικών συντεταγμένων του οποίου η αρχή Ο συμπίπτει με το κέντρο της κυκλικής κίνησης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 283 times, 1 visits today)

Κρούσεις. Θεωρία σε μικρές προτάσεις…

 

  1. Στην κρούση δύο σωμάτων, κατά τη διάρκεια της επαφής των σωμάτων αναπτύσσονται πολύ ισχυρές δυνάμεις μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 381 times, 1 visits today)

Πτώση Πλαισίου

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=2m αφήνεται να πέσει ελεύθερα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=1Τ, που είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 323 times, 1 visits today)

Πείραμα Michelson-Morley

Σκοπός του Πειράματος :
Να ανιχνεύσει την κίνηση της Γης δια μέσου του ακίνητου αιθέρα και κατ΄ επέκταση να μετρήσει την ταχύτητα της Γης ως προς τον ακίνητο αιθέρα.(Μετρητής ταχύτητας). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 151 times, 1 visits today)

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο 2

 

Οριζόντιος κυκλικός αγωγός ακτίνας 2√π m  και αντίστασης R=80Ω  εί­ναι κομμένος σε κάποιο σημείο του και συνδέεται με λαμπτήρα που έχει στοι­χεία λειτουργίας «5W και 20V». Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 699 times, 1 visits today)

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Κυκλικός αγωγός ακτίνας α=2/√π  και αντίστασης R=80Ω βρίσκεται σε Ο.Μ.Π. κυλινδρικής συμμετρίας ακτίνας 2α, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,535 times, 1 visits today)

Ένα μαύρο Κουτί- Laplace.

Ο αγωγός ΚΛ που έχει αντίσταση R=0,4Ω , μάζα m=200g και μήκος l=0,5m, εφάπτεται στους Αy, Γy , μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, ( Β=1Τ) του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο των αγωγών… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 574 times, 1 visits today)

Aνεμογεννήτρια

Τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα έχουν μήκος l=6m . Ο άξονας περιβάλλεται από οδοντωτό τροχό ακτίνας o οποίος περιστρέφεται με συχνότητα f0=150στρ/min. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 897 times, 1 visits today)
Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7