Δύο Β΄ θέματα επαγωγής

ΘΕΜΑ 1ο : Κινούμενο  πλαίσιο ομογενές  μαγνητικό πεδίο

Πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι κινείται ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α ώστε να βρίσκεται ολόκληρο σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 542 times, 50 visits today)

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Κυλινδρικής συμμετρίας

Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει ακτίνα σπειρών α και διαρρέεται από ρεύμα μεταβλητής έντασης. Δύο ομόκεντροι και ομοεπίπεδοι δακτύλιοι, με ακτίνες r1 και r2 (r1≠r2) που έχουν την ίδια αντίσταση ανά μονάδα μήκους, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 334 times, 9 visits today)

Μέτρηση Δύναμης Laplace

Στο σχήμα φαίνεται ένας ζυγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της έντασης μαγνητικών πεδίων. Το κάτω μέρος του συρμάτινου βρόχου ΚΛΜΝ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 391 times, 1 visits today)

Κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ E, εσωτερική αντίσταση r=2 Ω και τροφοδοτεί έναν λαμπτήρα με στοιχεία κανονικής λειτουργίας  «40 W, 20 V». Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 571 times, 3 visits today)

Το Φαινόμενο Doppler για μαθητές Α Λυκείου

Ηχητική πηγή βρίσκεται ακίνητη στην αρχή Ο του άξονα x΄x και τη στιγμή to=0 εκπέμπει ήχο χρονικής διάρκειας Δt=3,5s . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 312 times, 1 visits today)

ΘΕΜΑ B (Ευθύγραμμοι αγωγοί)

Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ με Α =1 ορθή, έχει πλευρές α, γ και δ οι οποίες είναι γνωστές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 510 times, 5 visits today)

Αρχή επαλληλίας μεταφερμένη απ την κύλιση στο μαγνητικό πεδίο

Σε μια περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης  Β  που έχει μέτρο Β=4·10-5 Τ. Θεωρούμε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας α=0,2 m με το επίπεδό του παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 471 times, 1 visits today)

Ευθύγραμμοι αγωγοί

Δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί  (1) και (2) διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 και Ι2, αντίστοιχα, όπως δείχνει το σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 604 times, 2 visits today)

Μαγνητικές βελόνες κοντά σε ευθύγραμμο αγωγό.

Στη διάταξη του σχήματος, οι μαγνητικές βελόνες που είναι στα τέσσερα σημεία  (1), (2), (3), (4) βρί­σκο­­νται σε απόσταση α=40cm από τον ευθύγραμ­μο αγωγό, ο οποίος είναι κά­θετος στο επίπεδο των σημείων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 382 times, 1 visits today)

Β΄Θέμα: Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί

Δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί (1) και (2) είναι κάθετοι στο επίπεδο του σχεδίου και τέμνουν το επίπεδο αυτό στις κορυφές Α και Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΓΖ, πλευράς α. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 771 times, 2 visits today)

Ευθύγραμμοι μη παράλληλοι αγωγοί

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί και διαρρέονται από ρεύματα ίδιας έντασης I1=I2=I . Ο αγωγός (1) συμπίπτει με την πλευρά AΓ ενός τετραγώνου ΑΓΔΖ, πλευράς α , ενώ ο αγωγός (2) είναι κάθετος στο επίπεδο του τετραγώνου και διέρχεται από το σημείο Ζ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 380 times, 1 visits today)
Page 1 of 4
1 2 3 4