Απόσταση 2 κινητών

Τα κινητά (1) και (2) κινούνται ευθύγραμμα στον άξονα x’x. Το κινητό (1) είναι αρχικά ακίνητο και έχει σταθερή επιτάχυνση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 152 times, 17 visits today)

Αβαρής βεντούζα –ελατήριο –Σώμα

Αβαρής βεντούζα εμβαδού επαφής Α=4cm2 εφαρμόζει αεροστεγώς σε οροφή. Στο άγκιστρο της βεντούζας
συνδέεται κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 314 times, 1 visits today)

Κυκλική κίνηση σε συρμάτινο δακτύλιο

Ο μεταλλικός δακτύλιος του σχήματος είναι φτιαγμένος από λεπτό σκληρό σύρμα. Το λεπτό σύρμα διαπερνά μια μικρή σφαίρα κατά μήκος μιας διαμέτρου της. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 233 times, 1 visits today)

Ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας του φωτός!!!!

Έστω 2  όμοια βαγόνια τρένων τα οποία κινούνται σε παράλληλες τροχιές με σχετική ταχύτητα υ το ένα ως προς το άλλο. Στο πίσω μέρος του ενός βαγονιού βρίσκεται παρατηρητής Π και στο πίσω μέρος του άλλου βρίσκεται παρατηρητής Π΄. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 326 times, 1 visits today)

Αρχή Επαλληλίας (ΑΑΤ και ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση)

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=4kg και η σταθερά του ελατηρίου είναι k=100N/m. Κάποια στιγμή t₀=0 με κάποιο μηχανισμό εξασφαλίζουμε ώστε το ελατήριο να κινείται με σταθερή ταχύτητα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 275 times, 1 visits today)

Η κρυμμένη συμμετρία της σχέσης…

Συμμετρία είναι η ιδιότητα ενός σώματος ή συστήματος, να παραμένει αναλλοίωτο  σε κάποιες μεταβολές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 345 times, 1 visits today)

Σώματα πάνω σε σανίδες

Πάνω σε ένα τραπέζι βρίσκεται σώμα Σ1 με μάζα m1=1kg και πάνω του είναι τοποθετημένο ένα άλλο σώμα Σ2 μάζας m2=2kg. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 289 times, 1 visits today)

Κινητική ενέργεια σώματος στη σχετικιστική μηχανική .

Όταν ένα σώμα είναι ακίνητο ως προς κάποιο αδρανειακό παρατηρητή Α έχει μάζα m  και ενέργεια  Ε=mc2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 279 times, 1 visits today)

Τενίστας και οριζόντια βολή.

 

Τενίστας που βρίσκεται στην γραμμή της περιοχής του χτυπάει το μπαλάκι του τένις όταν βρίσκεται σε ύψος Η=2,5m  ώστε να  αποκτήσει οριζόντια ταχύτητα κάθετη στο φιλέ . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 383 times, 1 visits today)

Δύο Β΄ θέματα επαγωγής

ΘΕΜΑ 1ο : Κινούμενο  πλαίσιο ομογενές  μαγνητικό πεδίο

Πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι κινείται ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α ώστε να βρίσκεται ολόκληρο σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 820 times, 1 visits today)

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Κυλινδρικής συμμετρίας

Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει ακτίνα σπειρών α και διαρρέεται από ρεύμα μεταβλητής έντασης. Δύο ομόκεντροι και ομοεπίπεδοι δακτύλιοι, με ακτίνες r1 και r2 (r1≠r2) που έχουν την ίδια αντίσταση ανά μονάδα μήκους, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 414 times, 1 visits today)
Page 1 of 5
1 2 3 4 5