Εργαστήριο Φυσικής Α΄ Γυμ.: μέτρηση μήκους

Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και αρκετά κέρματα του ευρώ, που θεωρούνται όλα με ίδιες διαστάσεις.
Τι θα κάνετε για να μετρήσετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πάχος που έχει το κάθε κέρμα, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο για μία, μόνο, φορά;

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό

Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=4s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=11s στη θέση που φαίνεται αριστερά.

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση «οριζόντια βολή με F16» HTML5

Προσομοίωση «οριζόντια βολή με F16» . Εδώ ένα F16 και ένα ελικόπτερο Apatsi αφήνουν την ίδια στιγμή και ύψος από μία βόμβα. Συνέχεια ανάγνωσης

Νεκρά Θάλασσα: μέτρηση της πυκνότητας του νερού της

Είναι λίμνη – όχι θάλασσα. Τροφοδοτείται από το τμήμα του Ιορδάνη ποταμού, που προέρχεται από την λίμνη της Γαλιλαίας. Διάσημη στον Ιουδαϊκό – Χριστιανικό πολιτισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση «Υποβρύχιο» HTML5 Άνωση – Βάρος – Μέση Πυκνότητα……

Προσομοίωση «Υποβρύχιο» HTML5 29/08/2019
Άνωση – Βάρος – Συνισταμένη Δύναμη – Μέση Πυκνότητα-2ος Νόμος του Νεύτωνα Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση HTML5 .Σύνθεση διανυσμάτων «μηχανής πλοίου » με ρεύμα ποταμού (για Α’ Λυκείου)

Χρόνια πολλά.   Προσομοίωση HTML5 .Εδώ έχουμε ένα πλοίο με μηχανή που επιχειρεί να περάσει ένα ποτάμι. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Φυσικής Β Γυμνασίου 2019

Τα θέματα επιχειρούν να αποτιμήσουν την εννοιολογική κατανόηση καθημερινών φαινομένων, κλασσικών πειραμάτων, που έγιναν στο εργαστήριο ή αναφέρονται σε επιστημονικούς σχεδιασμούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Φυσικής Α Γυμνασίου, 2019

Αξιολογήθηκαν οι ικανότητες των μαθητών να περιγράφουν διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν, να χειρίζονται την εξαγωγή Μ.Ο. μικρής ομάδας μετρήσεων, να αναγνωρίζουν περιπτώσεις που η προηγούμενη τεχνική δεν εφαρμόζεται. Συνέχεια ανάγνωσης

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: μετασχηματιστής

Στα άκρα του πρωτεύοντος ενός μετασχηματιστή εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση με ενεργή τιμή U1 οπότε στα άκρα του δευτερεύοντος εμφανίζεται εναλλασσόμενη τάση με ενεργή τιμή U2=1000V. Αν η εναλλασσόμενη τάση με ενεργή Συνέχεια ανάγνωσης

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: εναλλασσόμενη τάση

Στα άκρα μιας ωμικής αντίστασης εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση που η μορφή της σε συνάρτηση με τον χρόνο φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάσπαση

Σώμα που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, και αρχικά είναι ακίνητο, διασπάται με τη βοήθεια εκρηκτικού μηχανισμού σε δύο τμήματα που κινούνται με οριζόντιες ταχύτητες. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Β΄ Γυμνασίου

Παγάκι φτιαγμένο από καθαρό νερό επιπλέει σε θαλασσινό νερό που βρίσκεται μέσα σε μία λεκάνη.

Αν το παγάκι λειώσει και η θερμοκρασία του νερού της λεκάνης μειωθεί ασήμαντα, η στάθμη του νερού της λεκάνης: Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 17
1 2 3 4 5 6 17