Ποντικός και ρόδα

Ο ποντικός του Χρήστου Αγριόδημα »ο ποντικός και το τυρί», αφού έφαγε το τυρί, είπε να κάνει ..ρόδα!
Η μάζα του είναι m1 και θεωρείται υλικό σημείο, ενώ η στεφάνη έχει μάζα m2 και ακτίνα R. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα γιο-γιο που αναπηδά

Το σύστημα του παραπάνω σχήματος ισορροπεί . Αποτελείται από το σώμα m=2/9kg που είναι Κ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου το οποίο νήμα 2 είναι παραμορφωμένο κατά 1/18m και από το m1 δίσκο M ακτίνας 1m που το κέντρο μάζας του συμπίπτει με το γεωμετρικό του κέντρο….

Διαβάστε τη συνέχεια
ενα γιο γιο που αναπηδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΗΔΑ

Κόβοντας έναν δίσκο στη μέση

Ένας ομογενής δίσκος, κέντρου Κ, ακτίνας R και μάζας Μ, μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από ένα σημείο Α της περιφέρειάς του, με το επίπεδό του κατακόρυφο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Δίωρη δοκιμασία στα ρευστά

Δίωρη δοκιμασία (και πάλι καθυστερημένα λόγω απαίτησης των μαθητών), όχι και τόσο διαφορετικό από το αντίστοιχο του 16-17.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ποντικός και το τυρί

Ένας ποντικός μάζας m=200gr που θεωρείται υλικό σημείο τρέχει με φορά αντίθετη προς τους δείκτες του ρολογιού, πάνω στην περιφέρεια ενός λεπτού κυκλικού. O δίσκος έχει ακτίνα R=0,5m και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Από την τετράγωνη πλάκα στην τριγωνική

3f1

Μια ομογενής τετράγωνη πλάκα μάζας Μ και πλευράς α, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο οποίος διέρχεται από την κορυφή της Α. Συγκρατούμε την πλάκα, στη θέση που φαίνεται στο σχήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

Τροχός εκτοξεύεται σε οριζόντιο δάπεδο

Ο κατακόρυφος ομογενής τροχός του σχήματος έχει μάζα m = 1kg και ακτίνα R = 0,1m. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 εκτοξεύουμε τον τροχό σε οριζόντιο δάπεδο με οριζόντια αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 = 10m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας δίσκος και ένα υλικό σημείο.

Ένας ομογενής δίσκος, κέντρου Κ, μάζας Μ=1,2kg και ακτίνας R=1m, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από ένα σημείο Α της περιφέρειάς του. Συνέχεια ανάγνωσης

Η περιπέτεια ενός δίσκου

 

Δίνεται το σύστημα του σχήματος που αποτελείται από έναν δίσκο και μία σημειακή μάζα. Το όλο σύστημα είναι αρθρωμένο στο σημείο Α και μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από αυτό το σημείο χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια άσκηση του σχολικού βιβλίου.

 

Ομογενής σκάλα μπορεί να ισορροπήσει στηριζόμενη στο έδαφος και στον τοίχο μόνο όταν η γωνία φ που σχηματίζει με το έδαφος είναι μεγαλύτερη των 30°. Να υπολογίσετε το συντελεστή οριακής στατικής τριβής της σκάλας με το οριζόντιο επίπεδο. Θεωρήστε αμελητέα την τριβή ανάμεσα στη σκάλα και τον τοίχο.

Ας την λύσουμε διαφορετικά. Χωρίς ανάλυση δυνάμεων.

(Visited 103 times, 107 visits today)

Δεύτερο θέμα στην αρχή διατήρησης της στροφορμής

  

Οι οριζόντιοι ομογενείς δίσκοι του επόμενου σχήματος στρέφονται χωρίς τριβές με αντίθετες γωνιακές ταχύτητες, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο δίσκος (2) αρχίζει να μετακινείται σιγά σιγά και κάποια στιγμή έρχεται σε επαφή με τον δίσκο (1), Συνέχεια ανάγνωσης

Η τροχιά μιας σφαίρας

Μια σφαίρα μάζας m=2kg και ακτίνας R κυλίεται στην ταράτσα ενός κτιρίου ύψους h=20m. Στην άκρη της ταράτσας υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη ράμπα με αποτέλεσμα η σφαίρα να εγκαταλείψει το κτίριο κυλιόμενη πλάγια Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 223
1 2 3 4 5 6 223