Ολίγη φαντασία … ευθύγραμμη και ημικυκλική

Στο σχήμα βλέπετε ένα ευθύγραμμο αγωγό απείρου μήκους (μπλέ) κατακόρυφο, που διαρρέεται από ρεύμα έντασης i1. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο Β΄ θέματα επαγωγής

ΘΕΜΑ 1ο : Κινούμενο  πλαίσιο ομογενές  μαγνητικό πεδίο

Πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι κινείται ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α ώστε να βρίσκεται ολόκληρο σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Η διάμετρος του σύρματος, ο αριθμός των σπειρών και ο Lenz

Ένας κυκλικός αγωγός βρίσκεται γύρω από το κεντρικό τμήμα ενός πηνίου, με το επίπεδό του κάθετο στον άξονα του πηνίου. Το εμβαδόν κάθε σπείρας του πηνίου είναι S = 30 cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν το πλαίσιο αποκτά οριακή ταχύτητα

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ με πλευρά l=0,4m και αντίσταση R=0,2Ω, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, με την πάνω πλευρά του ΑΒ στα όρια ενός ομογενούς οριζόντιου μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ, Συνέχεια ανάγνωσης

Εκτινασσόμενος αγωγός

Ένα μονωμένο σύρμα μήκους ℓ = 100 cm  και μάζας m = 2∙10–3 kg λυγίζεται σε σχήμα Π, έτσι ώστε το οριζόντιο μέρος να έχει μήκος ℓ′ = 80 cm. Τα λυγισμένα άκρα του σύρματος, που έχουν μήκος d = 10 cm το καθένα, βυθίζονται τελείως μέσα σε υδράργυρο που βρίσκεται σε δύο δοχεία. Συνέχεια ανάγνωσης

Μπλέξαν οι ροές μας…

Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δυο τετράγωνα συρμάτινα πλαίσια Π1 και Π2, με πλευρές μήκους και α αντίστοιχα, φτιαγμένα από το ίδιο σύρμα, ψεκασμένα με μονωτικό βερνίκι. Συνέχεια ανάγνωσης

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Κυλινδρικής συμμετρίας

Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει ακτίνα σπειρών α και διαρρέεται από ρεύμα μεταβλητής έντασης. Δύο ομόκεντροι και ομοεπίπεδοι δακτύλιοι, με ακτίνες r1 και r2 (r1≠r2) που έχουν την ίδια αντίσταση ανά μονάδα μήκους, Συνέχεια ανάγνωσης

Κάποια δεύτερα θέματα στο ίδιο μοτίβο.

Η αγώγιμη ράβδος του σχήματος ανήκει στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τους παράλληλους αγωγούς του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Η εκτόξευση του αγωγού

Οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy του σχήματος έχουν πολύ μεγάλο μήκος, ασήμαντη αντίσταση και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται με σύρμα αντίστασης R = 40Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο αγωγός πέφτει κατακόρυφα

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω. Σε μια στιγμή ο αγωγός αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 246
1 2 3 4 5 6 246