Διαδικτυακό Τεστ Ηλεκτρομαγνητισμού

Σε Google Form ένα τεστάκι με θέματα από τους καλούς συναδέλφους του Υλικού, για χρήση σε τηλεμάθημα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ενεργός ένταση του ημιανορθωμένου

Αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από το αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα του σχήματος (α). Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναληπτικό διαγώνισμα στον ηλεκτρομαγνητισμό

Στη διάταξη του σχήματος δίδεται R1 = 2Ω ,  το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισόπλευρο με πλευρά α = 0,6 m ,  και από τις κορυφές του Μ , Λ   διέρχονται κάθετα στο επίπεδό του δυο ευθύγραμμα αγώγιμα σύρματα  μεγάλου μήκους που διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα με εντάσεις Ι1 = Ι2Συνέχεια ανάγνωσης

Ορμή μεταξύ …Β΄ και Γ΄

Ι) Ένα σώμα μάζας m ενώ κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητά μέτρου  υ1, δέχεται τη δράση άγνωστης μετρικά δύναμης, στην διεύθυνση της ταχύτητας για χρονικό διάστημα Δt. Συνέχεια ανάγνωσης

Που θα αποκτήσει υορ;

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β (με φορά προς τον αναγνώστη και κάθετο προς τους Αx και Γy). Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο σφαίρες συγκρούονται σε οριζόντιο επίπεδο

Μια σφαίρα Α κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1 και συγκρούεται με μια δεύτερη σφαίρα Β, ίσης ακτίνας αλλά διαφορετικής μάζας, η οποία ηρεμούσε. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ρόλος της στατικής τριβής στην Α.Α.Τ.

Σώμα Σ1 μάζας m1=3kg είναι δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k=100N/m και ισορροπεί στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος (Θ.Φ.Μ.). Συνέχεια ανάγνωσης

Φ.Ε. στο περιστρεφόμενο πλαίσιο-Εναλλακτήρα

Πλαίσιο N=100 σπειρών, με εμβαδό Α=50cm2 η καθεμία, στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,1Τ, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100π rad/s, γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδό του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλ/σμος: Ερωτήσεις Α’ και Β’ θέματος.

Στην ανάρτηση υπάρχουν 65 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Α’ θέματος και 35 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο Β’ θέματος (σε κείμενο word). Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κεντρική κρούση δύο σφαιρών

 

Δύο σφαίρες με ίσες ακτίνες κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να στρέφονται. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα της Α σφαίρας μάζας m1=1kg, όπου τη στιγμή t1 έχουμε μια κεντρική κρούση μεταξύ των δύο σφαιρών. Συνέχεια ανάγνωσης

Διάφορα στο εναλλασσόμενο…

1

Ι) Δύο αντιστάτες παρουσιάζουν αντιστάσεις R1 και R2 και είναι συνδεμένοι έτσι ώστε τροφοδοτούμενη η συνδεσμολογία τους από πηγή εναλλασσόμενης τάσης της μορφής υ=Vημωt, να καταναλώνει  την μικρότερη ισχύ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια βολή προς τα πάνω και Επαγωγή (Μέρος 1ο)

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος (Α), μάζας m και μήκους ℓ, είναι αρχικά (t0=0) ακίνητος (υ0=0) , οριζόντιος στη θέση (1) και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 297
1 2 3 4 5 6 297