Από τη γραφική παράσταση της δύναμης…

Ένα υλικό σημείο μάζας m = 0,4kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (α.α.τ.). Η γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης με το χρόνο φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Με αρωγό το στρεφόμενο και πρακτική σκέψη…

Στο σχήμα βλέπετε δυο σώματα μαζών m και 4m ακίνητα ,δεμένα στο ένα άκρο δύο όμοιων ελατηρίων σταθερής k,τα οποία βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace και Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται:
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=25N/m ,που το πάνω άκρο του είναι δεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος στην οροφή, σώμα μάζας Μ=0,9kg προσαρτημένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου, μεταλλική άκαμπτη ράβδος ΚΛ, Συνέχεια ανάγνωσης

Κατακόρυφη ανάκρουση…αλλά ως προς ποιόν

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κανόνι μάζας Μ=m  το οποίο είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητο όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1 και σε επαφή (χωρίς να είναι δεμένο) με δεύτερο οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k2. Συνέχεια ανάγνωσης

Το άλμα και η προσγείωση

Σανίδα μάζας Μ = 1kg και μήκους L = 0,6m ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το δεξί άκρο της είναι δεμένο με οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς K = 25N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μηχανική ενέργεια και ενέργεια ταλάντωσης

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί στο ταβάνι και συγκρατείται στη θέση Β, έχοντας συσπειρώσει το ελατήριο κατά d1=0,2m. Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάκρουση και κρούση γεννούν ταλαντώσεις…

Στο σχήμα βλέπεται ένα ιδανικό ελατήριο το ένα άκρο του οποίου είναι σταθερό και στο άλλο είναι προσδεμένο ένα μικρό πυροβόλο κατασκεύασμα, μάζας Μ που φέρει ένα βλήμα μάζας m . Συνέχεια ανάγνωσης

Τάση νήματος και α.α.τ.

Σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ, ισορροπούν τα σώματα μαζών M και m, δεμένα σε ελατήριο και με τα αβαρή μη εκτατά νήματα (1) και (2). Σε αυτή τη θέση οι τάσεις των νημάτων είναι Τ1 και Τ2. Συνέχεια ανάγνωσης

Πέταξε το πουλί…

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας δίσκος Δ μάζας mΔ=m ο οποίος είναι δεμένος στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητο όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 255
1 2 3 4 5 6 255