Η επίθεση της κόμπρας…

Όταν η κόμπρα διαισθανθεί κίνδυνο σηκώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα της να ανεβαίνει περίπου κατακόρυφα (ας δεχθούμε κατακόρυφα) ενώ το πίσω μέρος του σώματος (ουρά) Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα αρμονικό κύμα, πλάτους Α=0,2m και μήκους κύματος λ=2m, με ταχύτητα υ=1m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄Λυκείου : Κύματα-Doppler

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 αρχίζουν να ταλα­ντώνονται τη στιγμή t=0 και παράγουν κύματα πλάτους Α = 2mm τα οποία διαδίδονται στην ήρεμη επιφάνεια υγρού με ταχύτητα υ=0,42m/s. Στο σχήμα όλα τα σημεία της υπερβολής (α) ταλαντώ­νονται με μέγιστο πλάτος. Συνέχεια ανάγνωσης

Συμβολή από σύμφωνες πηγές

Έστω δύο πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που ταλαντώνονται με εξισώσεις yA=Aημ2π(t/T+φ0,1/2π)

και yΒ=Aημ2π(t/T+φ0,2/2π) αντίστοιχα. Οι πηγές δημιουργούν εγκάρσια αρμονικά κύματα και σε σημείο Μ του μέσου που απέχει από τις πηγές αποστάσεις r1 και r2 συμβάλουν τα διαδιδόμενα κύματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μανώλης από τα παλιά.

Στην διάταξη που φαίνεται στο σχήμα η πλατφόρμα Σ1, μήκους d και μάζας m= 1 kg συνδέεται μέσω του ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 144 N/m με το σταθερό σημείο Α. Πάνω στην πλατφόρμα και σε απλή επαφή Συνέχεια ανάγνωσης

Η ταλάντωση του quinke

Στο διπλανό σχήμα παριστάνεται το συμβολόμετρο quinke που αποτελείται από δυο μεταλλικούς σωλήνες, από τους οποίους ο ένας μπορεί να ολισθαίνει μέσα στον άλλο χωρίς τριβές (κινητός σωλήνας). Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική κατεύθυνση), Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε οροφή. H επιμήκυνση του ελατηρίου με την οποία εξασφαλίζεται η ισορροπία του σώματος είναι d0. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α = 0,05m και συχνότητας f = 10Hz διαδίδεται κατά μήκος ελαστικής χορδής, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. To κύμα διαδίδεται κατά την αρνητική φορά με ταχύτητα διάδοσης υ = 2m/s Συνέχεια ανάγνωσης

Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με στιγμιότυπο τη στιγμή t0=0, όπως στο πρώτο από τα διπλανά διαγράμματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, θέση την οποία θεωρούμε ως y=0. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω και το αφήνουμε να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 215
1 2 3 4 5 6 215