Πως θα κινηθούν οι ράβδοι;

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Ax και Γy, πολύ μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=1m, έχουν αμελητέα αντίσταση και συνδέονται με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

Ένας αγωγός ΑΓ με αντίσταση R, ισορροπεί όπως στα σχήματα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο  μαγνητικό πεδίο έντασης Β, διαρρεόμενος από ηλεκτρικό ρεύμα, που οφείλεται σε πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, η οποία συνδέεται στην κορυφή των δύο στύλων. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική αιώρηση τραίνου

Α) Η αρχή λειτουργίας
Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα, βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει ένας ορθογώνιος συρμάτινος βρόγχος και είναι τοποθετημένο παράλληλα στις μεγαλύτερες πλευρές του ορθογωνίου όπως στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Τα θέματα των εξετάσεων από το 1984 μέχρι και το 2020

Συνάδελφοι καλή σχολική χρονιά. Το γνωστό αρχείο συμπληρωμένο μέχρι και τα θέματα των ομογενών του Σεπτέμβρη του 2020 σε Word και σε pdf. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού.

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ μάζας 50g και μήκους 1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5 Α, με φορά από το Α στο Γ και μπορεί να κινείται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1m. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση Lorenz & Laplace

Είναι επέκταση της προηγούμενης προσομοίωσης
http://users.sch.gr/lefgeo/llorenz/lorenz_laplace15092020.html
Να ζητάτε ανανέωση της σελίδας γιατί προσθέτω αλλαγές ακόμα. Συνέχεια ανάγνωσης

3ο Διαγνωστικό test για Γ Λυκ. στο ηλεκτρικό ρεύμα

  

Ερωτήσεις Θεωρίας
Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) αιτιολογώντας
1. Από τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας μιας θερμικής συσκευής μπορούμε να υπολογίσουμε την εσωτερική αντίσταση της συσκευής Συνέχεια ανάγνωσης

Να βρούμε το ρυθμό μας…

Καλή σχολική χρονιά σε όλους

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy, πολύ μεγάλου μήκους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό ΑΓ αντίστασης R1. Το επίπεδο των αγωγών Αx και Γy είναι κάθετο στις γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου μέτρου Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός 2

Μια παρουσίαση για τον Ηλεκτρομαγνητισμό της Γ΄ Λυκείου
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος (§4.6 Επαγωγή) του κεφαλαίου. Μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, κατά την παράδοση του μαθήματος στην τάξη και ως βοηθητικό μέσο για το διάβασμα των μαθητών στο σπίτι. Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούσεις. Θεωρία σε μικρές προτάσεις…

 

  1. Στην κρούση δύο σωμάτων, κατά τη διάρκεια της επαφής των σωμάτων αναπτύσσονται πολύ ισχυρές δυνάμεις μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

Πτώση Πλαισίου

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=2m αφήνεται να πέσει ελεύθερα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=1Τ, που είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 291
1 2 3 4 5 6 291