Δεξαμενές και κατακόρυφοι σωλήνες

  1. Ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος Η, ενώ κοντά στον πυθμένα του είναι συνδεδεμένος οριζόντιος σωλήνας Α. Στον σωλήνα αυτό έχει συνδεθεί δεύτερος κατακόρυφος σωλήνας Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ράβδος πέφτει κατακόρυφα

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους 4m, πέφτει κατακόρυφα και σε μια στιγμή σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ (ημθ=0,6), ενώ το άκρο της Α έχει ταχύτητα όπως στο σχήμα, με κατεύθυνση προς το άκρο Β και μέτρου υΑ=3m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Σταμάτημα ροής υγρού χωρίς τάπα!

 

Στο σχήμα απεικονίζονται: Κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α, που περιέχει νερό μέχρι ύψους h , έμβολο μάζας mε που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και έχει εγκλωβισμένο αέρα ανάμεσα απ΄αυτό και το νερό, Συνέχεια ανάγνωσης

Δίωρο διαγώνισμα στα ρευστά

Στο σχήμα παρουσιάζεται απλουστευμένα ένα σχεδιάγραμμα του συστήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων από τη σκεπή ενός σπιτιού το οποίο διαθέτει και ημιυπόγειο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάποιο είναι ακίνητο…

Μία ράβδος ΑΓ μήκους L και μάζας M ισορροπεί πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια.Tη χρονική στιγμή t = 0 μία σταθερή δύναμη  ασκείται κάθετα στη ράβδο, σε απόσταση d = L/5 Συνέχεια ανάγνωσης

Οι ταχύτητες σημείων ενός δίσκου

Στο διπλανό σχήμα ένας δίσκος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα του κέντρου Ο ίση με υ, ενώ ένα σημείο Μ της κατακόρυφης διαμέτρου, στο μέσον της ακτίνας, έχει επίσης ταχύτητα παράλληλη προς το έδαφος με ταχύτητα 2υ. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κινηματική της περιστροφής

Μια ράβδος ΟΑ, μήκους l=4m, στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο και σε μια στιγμή t=0, βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα έχοντας γωνιακή ταχύτητα ωο=1rad/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Το πέρασμα … μετ’ολισθήσεως στο πάνω επίπεδο

Στην εικόνα αριστερά βλέπετε ένα ενιαίο στερεό (θα το λέμε για συντομία σ) που αποτελείται α) από ένα λεπτότοιχο ομογενή σωλήνα ακτίνας r=0,1 m και μάζας m=2Kg και Συνέχεια ανάγνωσης