Τα δύο χελωνάκια

Στην ήρεμη επιφάνεια μιας λίμνης επιπλέει ένας ξύλινος δίσκος μάζας Μ=1kg και ακτίνας R=1m.

Ο δίσκος, εξ αιτίας ενός ανεμοστρόβιλου που προηγήθηκε, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του με κυκλική συχνότητα ω0=6rad/s. Συνέχεια ανάγνωσης

ΚΥΛΙΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

Στην πλατφόρμα ενός τραίνου που κινείται με σταθερή ταχύτητα uτ προς τα δεξιά, ηρεμεί κυλινδρικό σώμα ακτίνας r=40cm. Τη χρονική στιγμή t=0, ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων., όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κύλιση χωρίς ολίσθηση – Το κυκλοειδές και η Α.Τ.

Ομογενής και συμπαγής τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε ακίνητο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υcm. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση μετά από σύγκρουση

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 3 Ιανουάριος 2010 και ώρα 22:30

Το σύστημα του σχήματος, κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το ιδανικό ελατήριο είναι στο φυσικό του μήκος και έχει σταθερά k = 400 N/m. Τα σώματα Σ1 και Σ2 αμελητέων διαστάσεων, έχουν μάζες m και 4m αντίστοιχα, και είναι δεμένα στα άκρα του ελατηρίου. Το σώμα Σ1 συναντά Συνέχεια ανάγνωσης

περιστροφή ορθής γωνίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 5 Ιανουάριος 2010 και ώρα 0:00

Δυο λεπτές ομογενείς ράβδοι ΑΒ και ΒΓ, έχουν μάζες m1 = 2 kg , m2 = 3 kg αντίστοιχα

Η συνέχεια στο blogspot

Ένα σύστημα κυλίνδρου σφαιρών

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 6 Ιανουάριος 2010 και ώρα 15:30

Ο κύλινδρος του σχήματος, έχει μάζα M =4Kg , ακτίνα R = 0,5m και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο αμετακίνητο άξονα που περνά από τα κέντρα των βάσεών του, στηριγμένος σε μια σταθερή οριζόντια επίπεδη και λεία επιφάνεια. Στην πάνω βάση του κυλίνδρου είναι στερεωμένη οριζόντια αβαρής ράβδος ΑΒ μήκους d = 4R έτσι ώστε να τέμνεται από τον άξονα περιστροφής το μέσον της O

Η συνέχεια στο blogspot..

Μια ράβδος ανάμεσα σε δυο τροχούς

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 10 Ιανουάριος 2010 και ώρα 10:30

Στη διάταξη του σχήματος η ράβδος ΑΒ έχει μήκος ℓ, είναι ομογενής , και το μέτρο του βάρους της είναι w = 200Ν. Η ράβδος αυτή, παραμένει οριζόντια ακουμπώντας σε δυο τροχούς Τ1 , Τ2 που έχουν ακτίνες R1 = R2 = 0,1 m όπως δείχνει το σχήμα.
Οι τροχοί περιστρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του Συνέχεια ανάγνωσης

Σύγκρουση δυο δίσκων

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 10 Ιανουάριος 2010 και ώρα 16:00

Δυο όμοιοι μεταλλικοί δίσκοι Α και Β , έχουν ο καθένας μάζα m = 4 kg και ακτίνα R= 0,2. Αρχικά , ο δίσκος Β είναι ακίνητος ενώ ο Α, κινείται προς τον δίσκο Β κατά μήκος του άξονα x΄x , που είναι κάθετος στο επίπεδο των δίσκων και διέρχεται από τα κέντρα τους.
Η συνέχεια στο blogspot

Δυό σημεία εγκάρσιου κύματος και στιγμιότυπα

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 18 Ιανουάριος 2010 και ώρα 21:30

Έστω δυο σημεία Γ , Δ κατά μήκος μιας ευθείας (ε) στην οποία πρόκειται να διαδοθεί εγκάρσιο αρμονικό κύμα της μορφής y =Aημ2π(t/T – x/λ). Η απόσταση ΓΔ είναι d = 5λ/2 , και το κύμα θα διαδοθεί από το Γ προς το Δ.
Η συνέχεια στο blogspot

Στιγμιότυπα στάσιμου κατά σειρά εμφάνισης

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 18 Ιανουάριος 2010 και ώρα 21:30

Σε μια ελαστική χορδή μεγάλου μήκους, έχει διαμορφωθεί στάσιμο κύμα της μορφής Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα ιστιοφόρο ταλαντώνεται

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 19 Ιανουάριος 2010 και ώρα 0:43

Ένα ιστιοφόρο πλοίο, είναι αγκυροβολημένο στ’ ανοιχτά , έξω από το λιμάνι. Συνέχεια ανάγνωσης