Η ταλάντωση είναι ΑΑΤ;

Ένα σώμα Σ  μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο, από το οποίο δέχεται κάθετη αντίδραση μέτρου Ν1= ½ mg, (θέση Α). Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Ο οριζόντιος κυ­κλι­κός α­γω­γός του σχήματος, έχει αντίσταση r και βρί­σκε­ται σε κατακόρυφο μα­γνη­τι­κό πε­δί­ο, του οποίου η αλ­γε­βρι­κή τι­μή της έ­ντα­σης, σε συ­νάρ­τη­ση με το χρό­νο, μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διά­γραμ­μα. Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής 2020

Το τμήμα ΑΚ=4m της σανίδας του σχήματος βρίσκεται πάνω στην εξέδρα κολυμβητηρίου. Στην άκρη Α της σανίδας, μήκους ΑΓ=6m και αμελητέας μάζας υπάρχει σώμα μάζας m1, ενώ στην άκρη Γ βρίσκεται καταδύτρια μάζας m2=60kg, που ετοιμάζεται να αναπηδήσει για κατάδυση. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση και χάσιμο επαφής

 

Στο σχήμα απεικονίζονται:
ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m, τρία σώματα Σ1, Σ2 , Σ3 ίσων μαζών m1=m2=m3=m=1kg , αβαρής τροχαλία που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Τα σώματα Σ1 και Σ2 ισορροπούν πάνω στο ελατήριο, και το νήμα είναι χαλαρό . Αρχικά κρατάμε το σώμα Σ3 . Τη χρονική στιγμή to=0 αφήνουμε ελεύθερο το Σ3 , οπότε το σύστημα κινείται, και σε κάποια θέση το Σ2 χάνει την επαφή του με το Σ1, και κινείται μαζί με το Σ3 .
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας : g=10m/s2 και h=0,4m.
Υπολογίστε
1. τη θέση , την τάση του νήματος και τη χρονική στιγμή που χάθηκε η επαφή των Σ1 και Σ2 .
2. το πλάτος ταλάντωσης του Σ1 μετά το χάσιμο επαφής του με το Σ2
3. την απόσταση των d των Σ1 και Σ2, και τη χρονική στιγμή t2 που το Σ1 σταματά για 1η φορά στιγμιαία
4. τη χρονική στιγμή που χτυπάει στο έδαφος το Σ3 .
Απαντήσεις: σε word και σε pdf
αφιερωμένη στον Γιάννη Πανανά με εκτίμηση.

 

Τρύπιο δοχείο σε μια λίμνη

Ένα τεράστιο δοχείο ύψους Η με ανοικτή την πάνω επιφάνεια του επιπλέει σε μια λίμνη. Οι πλευρές του δοχείου προεξέχουν κατά h από την επιφάνεια της λίμνης. Στον πάτο του δοχείου ανοίγουμε μια τρύπα κυκλικού σχήματος αμελητέας ακτίνας σχετικά με τις διαστάσεις του δοχείου με αποτέλεσμα το δοχείο να αρχίσει να γεμίζει με νερό κατεβαίνοντας πολύ αργά (με αμελητέο μέτρο ταχύτητας).
Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Λυκείου: διαγράμματα μεγεθών

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί, “απείρου” μήκους, βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, όπου υπάρχει κατακόρυφο ομογενές και χρονικά σταθερό μαγνητικό πεδίο μόνο στο εσωτερικό της γωνίας που σχηματίζουν οι αγωγοί.

Τρίτος ευθύγραμμος αγωγός, επίσης “απείρου” μήκους, ξεκινά, τη χρονική στιγμή μηδέν, να κινείται από την κορυφή της γωνίας με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα, ώστε να παραμένει διαρκώς σε επαφή με τους δύο άλλους αγωγούς και η ταχύτητά του να είναι συνέχεια πάνω στη διχοτόμο της γωνίας.

Η συνέχεια…

Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδία

Ο αγωγός ΑΓ με αντίσταση r, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ, χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Η ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w και μήκους l, είναι αρθρωμένη σε τοίχο στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την επίδραση ενός ζεύγους δυνάμεων F1– F2, όπου η δύναμη F1 ασκείται στο μέσον Μ της ράβδου και έχει μέτρο F1=2w. Συνέχεια ανάγνωσης

Aνεμογεννήτρια

Τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα έχουν μήκος l=6m . Ο άξονας περιβάλλεται από οδοντωτό τροχό ακτίνας o οποίος περιστρέφεται με συχνότητα f0=150στρ/min. Συνέχεια ανάγνωσης

Iσορροπία και άνωση: Ένα παλιό Ρώσικο θέμα

Μια λεπτή κυλινδρική ξύλινη ράβδος μήκους L τοποθετείται έτσι ώστε να ακουμπάει στο πάνω άκρο της Ο σε βράχο που προεξέχει από την επιφάνεια του νερού κατά ύψος h. Βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής τριβής μ ανάμεσα στη ράβδο και το βράχο ώστε να ισορροπεί η ράβδος. Δίνονται οι πυκνότητες του νερού ρw και του ξύλου ρ. Το θέμα είναι για διαγωνισμούς φυσικής.

Η λύση στο σύνδεσμο  εδώ.

 

Ευθύγραμμος αγωγός δίπλα σε κυκλικό

Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι και βρίσκεται στο επίπεδο ενός κυκλικού αγωγού κέντρου Κ και ακτίνας r. Ο αγωγός απέχει κατά 2r από το κέντρο Κ του κύκλου. Συνέχεια ανάγνωσης

Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης, μεταβλητής διατομής, όπου πάνω από τα σημεία Α και Γ έχουν συνδεθεί δύο λεπτοί ανοικτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους υπάρχει κάποια άνοδος νερού. Συνέχεια ανάγνωσης