Εκτινασσόμενος αγωγός

Ένα μονωμένο σύρμα μήκους ℓ = 100 cm  και μάζας m = 2∙10–3 kg λυγίζεται σε σχήμα Π, έτσι ώστε το οριζόντιο μέρος να έχει μήκος ℓ′ = 80 cm. Τα λυγισμένα άκρα του σύρματος, που έχουν μήκος d = 10 cm το καθένα, βυθίζονται τελείως μέσα σε υδράργυρο που βρίσκεται σε δύο δοχεία. Συνέχεια ανάγνωσης

Μπλέξαν οι ροές μας…

Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δυο τετράγωνα συρμάτινα πλαίσια Π1 και Π2, με πλευρές μήκους και α αντίστοιχα, φτιαγμένα από το ίδιο σύρμα, ψεκασμένα με μονωτικό βερνίκι. Συνέχεια ανάγνωσης

Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Κυλινδρικής συμμετρίας

Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει ακτίνα σπειρών α και διαρρέεται από ρεύμα μεταβλητής έντασης. Δύο ομόκεντροι και ομοεπίπεδοι δακτύλιοι, με ακτίνες r1 και r2 (r1≠r2) που έχουν την ίδια αντίσταση ανά μονάδα μήκους, Συνέχεια ανάγνωσης

Κάποια δεύτερα θέματα στο ίδιο μοτίβο.

Η αγώγιμη ράβδος του σχήματος ανήκει στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τους παράλληλους αγωγούς του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Η εκτόξευση του αγωγού

Οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy του σχήματος έχουν πολύ μεγάλο μήκος, ασήμαντη αντίσταση και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται με σύρμα αντίστασης R = 40Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο αγωγός πέφτει κατακόρυφα

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω. Σε μια στιγμή ο αγωγός αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Θεματάκια στην επαγωγή

Σε ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή μεταβαλλόμενη με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Εεπ=0,1 t  (S.Ι) Συνέχεια ανάγνωσης

Από τη μαγνητική ροή στην επαγωγή

 Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μπορεί να κινείται οριζόντια, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy μήκους d=2m, χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,3Τ, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή που ορίζεται από τους αγωγούς Αx και Γy. Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή Εξέταση στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Ευθύγραμμος ακλόνητος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1=10Α. Δεύτερος αγωγός ΚΛ, μήκους L=0,2m, παράλληλος στον πρώτο, μπορεί να κινείται εφαπτόμενος πάνω σε δύο οριζόντιες παράλληλες ράγες, χωρίς τριβές, ενώ διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι2. Το επίπεδο που ορίζουν οι δύο αγωγοί είναι οριζόντιο, ενώ βρίσκονται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β.

Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1 , παραμένει ακίνητος στη θέση αυτή.

Γ1. Ποιο το μέτρο της έντασης Β του κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου;

Γ2. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x>d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Γ3. Αν ο ΚΛ τοποθετηθεί σε απόσταση x<d=0,2m από τον ακλόνητο αγωγό Ι1, τι είδους κίνηση θα εκτελέσει; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Δίνεται: Κμ=10-7 Ν/Α2

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ