Εισαγωγή τριγωνικού πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο

Συρμάτινο πλαίσιο αντίστασης R έχει μορφή ισοσκελούς τριγώνου με βάση α και αντίστοιχο ύψος α. Το πλαίσο κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου u που έχει τη διεύθυνση του ύψους α και τη χρονική στιγμή t0=0 εισέρχεται σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση έχει μέτρο Β όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός: Μαγνητικό πεδίο (Συνοπτική παρουσίαση της νέας ύλης Φυσικής Γ’ Λυκείου)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση της παραγράφου «Μαγνητικό πεδίο» από το κεφάλαιο «Ηλεκτρομαγνητισμός» σύμφωνα με τη νέα ύλη της Φυσικής Γ’ Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Βάζοντας φρένο στην ταλάντωση

Το τετράγωνο χάλκινο πλαίσιο, πλευράς α=0,8m, μάζας m=0,8kg και αντίστασης R=0,4Ω, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, Συνέχεια ανάγνωσης

Διέλευση πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

Επίπεδο μεταλλικό πλαίσιο ΓΔΗΖ  σχήματος τετραγώνου πλευράς α και ωμικής αντίστασης R,  αρχίζει την χρονική στιγμή  t = 0 να μπαίνει σε ομογενές μαγνητικό πεδίο  περιορισμένης έκτασης που είναι κάθετο στο επίπεδό του και στην στιγμιαία ταχύτητά του  όπως στο σχήμα 1 Συνέχεια ανάγνωσης

Μια είσοδος στο πεδίο με σταθερή επιτάχυνση

 Το ορθογώνιο άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ,  με πλευρές β=0,5m και γ=0,8m, έχει αντίσταση R=0,8Ω και μάζα m=0,75kg, ηρεμεί δε, σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, με την πλευρά του ΒΓ σε  επαφή με περιοχή που υπάρχει ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα (κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

Εισαγωγική παρουσίαση στην ύλη της φυσικής Γ’ λυκείου.

Στο link θα βρείτε μια παρουσίαση με τη νέα ύλη της φυσικής Γ’ λυκείου, βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις, τυπολόγιο και χρήσιμους συνδέσμους.

Πατήστε εδώ

Επαναληπτικές εξετάσεις 2019 προσομοίωσης στη Φυσική

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=1m και μάζας Μ=2,88kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλικός αγωγός

  1. Ο κυκλικός αγωγός του σχήματος έχει ακτίνα α, αντίσταση R και κινείται με σταθερή ταχύτητα υ. Τη χρονική στιγμή t0=0 εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Βρείτε:

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόδειξη ενεργού έντασης εναλλασσομένου ρεύματος

Αν και η απόδειξη της ενεργού έντασης είναι εκτός παραθέτω μια ευκολόπεπτη απόδειξη που να δικαιολογεί την τιμή του Iεν. Συνέχεια ανάγνωσης

Βολή πλαισίου σε Ο.Μ.Π

Ένα χάλκινο συρμάτινο πλαίσιο ΑΓΔΖ σχήματος τετραγώνου πλευράς ℓ = 1m, αντίστασης R = 2Ω και μάζας m = 0,2kg, κινείται (χωρίς να περιστρέφεται) σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ0. Συνέχεια ανάγνωσης

Οικολογικό ποδήλατο

Ένας ποδηλάτης, κινείται σε οριζόντιο οδόστρωμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 10m/s, ώστε οι ρόδες να εκτελούν κύλιση χωρίς ολίσθηση. Η οριζόντια συνιστώσα του γήινου μαγνητικού πεδίου έχει ένταση Β = 2∙10-5Τ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενο πλαίσιο

Αγώγιμο πλαίσιο σχήματος ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές ΑΟ=ΒΟ=l και γωνία κορυφής 2φ βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους, μαγνητικής επαγωγής Β κάθετης στο επίπεδο του πλαισίου. Τη χρονική στιγμή μηδέν το πλαίσιο αρχίζει να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα, ώστε να προηγείται η κορυφή Ο και η ταχύτητά του…

συνέχεια…