Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική 2020

Τα σημερινά θέματα Φυσικής, θα αναρτηθούν εδώ, αμέσως μόλις ανακοινωθούν.

Για τα θέματα Φυσικής πατήστε εδώ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κλασική άσκηση στην επαγωγή

Τα άκρα ευθύγραμμου οριζόντιου αγωγού ΚΛ, μήκους ℓ = 1 m, μάζας m = 1 kg και αντίστασης R1 = 0,05 Ω, μπορούν να ολισθαίνουν, χωρίς τριβές, πάνω σε δύο κατακόρυφους μεταλλικούς στύλους μηδενικής ωμικής αντίστασης, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Xmax σε εκτόξευση (χωρίς ΔΕ) με «κλεψιά»…

Xmax ΣΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (χωρίς ΔΕ) με «κλεψιά» στην απόδειξη αλά… Neumann!!!

Τα σύρματα είναι αγώγιμα, έχουν αμελητέα αντίσταση και άπειρο μήκος ενώ ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα m παραμένει κάθετος σε αυτά και δύναται να ολισθαίνει χωρίς τριβή. Συνέχεια ανάγνωσης

Η/Μ Επαγωγή και σύστημα δύο σωμάτων

Οι μεταλλικοί οριζόντιοι οδηγοί Αχ1 και Γχ2 έχουν αμελητέα αντίσταση. Τα άκρα ΑΓ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R2=0,3Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή εξέταση στη φυσική Γ΄ Λυκ. 2020

Οι κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy έχουν μεγάλο μήκος, αμελητέα ωμική αντίσταση και απέχουν μεταξύ τους σταθερή απόσταση ℓ = 1 m. Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικης Αποφοίτων 2020

Θέμα Γ

Πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται ακίνητη σανίδα μάζας M=80m. Πάνω στη σανίδα ηρεμεί σώμα μάζας m1=19m, το οποίο φέρει ηχητική πηγή. Βλήμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα υο=υηχ=340 m/s, όπου υηχ η ταχύτητα του ήχου ως προς τον ακίνητο αέρα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση συστήματος με δύο ελατήρια.

Ένα κουτί μάζας m1=1kg συνδέεται με ελατήριο  k1=40Ν/m στο κέντρο της πάνω πλευράς του και με ελατήριο k2=60Ν/m στο κέντρο της κάτω πλευράς του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μαζεματάκι επαγωγής πριν τις εξετάσεις

Στο κύκλωμα του σχήματος, η ράβδος ΑΓ με μήκος l, μάζα m και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε επαφή με τους δυο κατακόρυφους (χωρίς αντίσταση) αγωγούς χ’χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

Τελικό Διαγώνισμα Φυσικής 2020

 

Δίσκος βάρους w και ακτίνας R ισορροπεί σε λείο οριζόντιο ακλόνητο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα με το σημείο Κ να ακουμπάει σε ακλόνητο εμπόδιο ύψους h=R/2. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη Laplace σε τετράγωνο πλαίσιο.

 Σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, βρίσκεται ένα οριζόντιο τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο, πλευράς ℓ, το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι, όπως στο σχήμα, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β είναι παράλληλη στην πλευρά ΑΒ. Συνέχεια ανάγνωσης