Ανοίγοντας την τάπα ή την στρόφιγγα

Σε μια μεγάλη δεξαμενή η οποία περιέχει νερό, έχει συνδεθεί ένας οριζόντιος σωλήνας, ο οποίος φράσσεται στο άκρο του με τάπα. Συνέχεια ανάγνωσης

Που θα ανοίξουμε την τρύπα;

Ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη σε ανοικτή μεγάλη δεξαμενή με κατακόρυφα τοιχώματα. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή είναι Η=2,6m. Η  δεξαμενή έχει μικρή οπή στο πλευρικό της τοίχωμα σε απόσταση  h1=0,8m κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο

Σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου δ = 4cm, ρέει πυκνό αλατόνερο, που είναι ηλεκτρικά αγώγιμο υγρό, με σταθερή ταχύτητα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μιά άσκηση από Ινδία με ανάμιξη υγρών

Ένας κύλινδρος ύψους Η με ελεύθερη την πάνω επιφάνεια περιέχει δύο ιδανικά υγρά που δεν αναμιγνύονται με πυκνότητες ρ το πάνω και 2ρ το κάτω με πάχος Η/2 το καθένα. Συνέχεια ανάγνωσης

Με κλειστή και ανοικτή τάπα.

Μια μεγάλη κυλινδρική δεξαμενή περιέχει νερό σε ύψος h, ενώ κοντά στον πυθμένα της έχει συνδεθεί ένας οριζόντιος σωλήνας Β, διατομής Α=1cm2, ο οποίος φράσσεται στο άκρο του με τάπα. Συνέχεια ανάγνωσης

Υπολογισμός χρόνου κρούσης

Το δοχείο του σχήματος περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο μάζας Μ, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στο μέσο Ο της παράπλευρης επιφάνειάς του, έχουμε ανοίξει μια μικρή οπή, οπότε το νερό πέφτει στο σημείο Δ (x1).
Αφήνουμε από ύψος h , από το σημείο B, μικρή σφαίρα μάζας m , η οποία συγκρούεται σχεδόν ελαστικά με το έμβολο στο κέντρο του, και αναπηδά περίπου στο ίδιο ύψος (σημείο Γ), ενώ μια στοιχειώδης μάζα νερού (σταγονίδιο), πέφτει σε μέγιστη απόσταση, στο σημείο Ε(x2).
Θεωρείστε ότι το νερό είναι ιδανικό υγρό, και ισχύουν όλες οι προσεγγίσεις. Επίσης, να θεωρηθεί ότι η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο, μέχρι μια μέγιστη τιμή της, και κατόπιν μειώνεται γραμμικά μέχρι να μηδενιστεί, με τον ίδιο ρυθμό.
Με δεδομένα τα ρ, Η, g, h, m, M, A(εμβαδό εμβόλου), x2=1.2∙x1 , υπολογίστε το χρόνο κρούσης της σφαίρας με το έμβολο.
Εφαρμογή:
ρ=〖10〗^3 kg/m^3 ,m=1kg ,M=1kg,g=10 m/s^2 ,H=1m ,h=1,8m ,A=0.1m^2.

Απάντηση εδώ σε word

κι εδώ σε pdf

Κλειστό δοχείο με δύο έμβολα.

Το κυλινδρικό δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με νερό, το οποίο θεωρούμε ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό με πυκνότητα ρ=1.000kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισχύς αντλίας…

Μία αντλία αναρροφά νερό από ένα αρτεσιανό πηγάδι, (βλ. σχόλιο 2) το νερό του οποίου στο σημείο όπου βρίσκεται η αντλία είναι σταθερά σε πίεση pΑ=2Atm. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαρροή πετρελαίου από δεξαμενή

Μια πλωτή δεξαμενή περιέχει πετρέλαιο πυκνότητας ρπ = 900kg/m3 και επιπλέει σε θάλασσα. Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή είναι d = 10m και η πυκνότητα του θαλασσινού νερού είναι ρν = 1000kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης