Το έργο δύναμης σε κρούσεις

  1. Δύο σφαίρες Α και Β κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, οπότε μεταξύ τους ασκούνται οι δυνάμεις F1 και F2 στη διάρκεια της κρούσης. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση, μη ολίσθηση, μη ανατροπή

Στο σχήμα απεικονίζεται κύβος μάζας Μ και ακμής l που ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Η μεταβολή της έντασης Μ.Π. σε ένα πλαίσιο

Ένα ορθογώνιο, βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο σε ένα μαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου μεταβάλλεται, όπως στο διπλανό διάγραμμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης 1

Από μικρό ύψος αφήνουμε να πέσει ένας ραβδόμορφος μαγνήτης Μμε τρόπο που φαίνεται στο σχήμαώστε να περάσει μέσα από ένα οριζόντιο μεταλλικό δακτύλιο Δ που συγκρατείται κατάλληλα σε μικρότερο ύψος. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάτι σαν τυπολόγιο στην Κινηματική Στερεού

Αν κατά την κίνηση ενός στερεού, όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή ίδια ταχύτητα τότε το στερεό μεταφέρεται στο χώρο χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό (σχήμα 1). Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ”Rock – Διασκευή” σε μια ”Κλασική- Άσκηση”

Μια ”Rock – Διασκευή” σε μια ”Κλασική- Άσκηση” του Σχολικού Βιβλίου 

Στο πρόβλημα 28 του σχολικού βιβλίου στον Ηλεκτρομαγνητισμό

προσπάθησα να δώσω μια ”Ανάσα … Δροσιάς”. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση σε ομογενές και μη ομογενές μαγνητικό πεδίο

1) Στο διπλανό σχήμα, ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΖ κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όταν συναντά μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταφορική κίνηση και Η/Μ Επαγωγή….κάπως αλλιώς

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΔΗ μήκους (ΔΗ)=1,6m και αντίστασης R=8Ω εκτελεί μεταφορική ομαλή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ=10m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν δεν έχουμε δύο στιγμούλες αλλά τρεις!

 

Πλαστική κρούση δακτυλιδιού με σκαλοπάτι

Δακτυλίδι ακτίνας R που κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται πλαστικά με σκαλοπάτι ύψους h. Συνέχεια ανάγνωσης

Η στατική τριβή και η μέγιστη δύναμη.

Δύο σώματα ίσης μάζας Σ1 και Σ2 βρίσκονται εκατέρωθεν σώματος Σ3 το οποίο παρουσιάζει με το δάπεδο τριβή, με συντελεστή με συντελεστή οριακής τριβής μ. Συνέχεια ανάγνωσης

Venturi για μέτρηση ύψους πετρελαίου σε δεξαμενή

Προκειμένου να μετρήσουμε το ύψος Η πετρελαίου σε αδιαφανή δεξαμενή που βρίσκεται πάνω σε βάθρο, χρησιμοποιούμε συσκευή Venturi και τη συνδέουμε στα σημεία 1 και 2 του σχήματος, όπου η εγκάρσια διατομή τους είναι εμβαδών Α1 και Α2 με Α1=2Α2 .
Ο σωλήνας Venturi είναι ισοδιαμετρικός και περιέχει υδράργυρο πυκνότητας ρ’που είναι δεκαεξαπλάσια του πετρελαίου (ρ’=16ρ).
Η στρόφιγγα Σ είναι αρχικά κλειστή, και το ύψος του σωλήνα από τη βάση της δεξαμενής έως το Σ είναι hβ. Το εμβαδό Α της δεξαμενής είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδό Α2 .
Όταν ανοίξουμε τη στρόφιγγα Σ, έχουμε στρωτή ροή. Θεωρείστε ότι το πετρέλαιο είναι ιδανικό ρευστό.
Δίνονται: g=10 m/s2 , Patm.=105N/m2 A1=2cm2 , A2=1cm2, hβ=1,2m, h1,2=0,6m, h2,3=0,4m, ρ=800kg/m3
Το αρχικό ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή είναι Η=2m.
1. Εκφράστε το ύψος H’ του πετρελαίου στη δεξαμενή σε συνάρτηση της διαφοράς ύψους h του υδραργύρου στα δύο σκέλη του σωλήνα Venturi, και να κάνετε τη γραφική παράσταση H’=f(h), όταν έχουμε ροή.
Υπολογίστε
2. τις αρχικές ταχύτητες υ1 και υ2 , καθώς και την παροχή Π εκροής τότε.
3. τις αρχικές πιέσεις p1 , p2 στα σημεία 1 και 2
4. τη δύναμη που ασκείται στη στρόφιγγα από το πετρέλαιο , όταν αυτή είναι κλειστή αρχικά, καθώς και τη διαφορά ύψους hο του υδραργύρου στον υοειδή σωλήνα τότε.
5. Πρόσθετο ερώτημα: Αν συνδέαμε το βεντουρίμετρο στα σημεία 1 και 2’ που ο σωλήνας είχε το ίδιο εμβαδό (Α1=Α’2), θα υπήρχε υψομετρική διαφορά του Hg στον υοειδή σωλήνα; Εξηγείστε.
Απαντήσεις σε word και σε pdf

αφιερωμένη στον Μανόλη Μαργαρίτη