Οι ταχύτητες πριν και μετά την κρούση

Μια σφαίρα Σ1 μάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, προς τα δεξιά, με ταχύτητα υ1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη κινούμενη σφαίρα Σ2 ίσης ακτίνας, με αποτέλεσμα μετά την κρούση, να κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα υ1΄ ίσου μέτρου (υ1΄=υ1). Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρομαγνητισμός: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής σε κάποιο σημείο του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει, παριστάνεται με την ευθεία: Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν δεν έχουμε «μια στιγμούλα», αλλά δύο!

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ συγκρατείται στη θέση (α), δεμένη στο μέσον της Μ με αβαρές νήμα ΜΟ (1ο ενδεχόμενο) ή καρφωμένη (πακτωμένη) σταθερά με αβαρή ράβδο ΜΟ, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από το άκρο της Ο (2ο ενδεχόμενο). Συνέχεια ανάγνωσης

«της μιας στιγμούλας» απαράδεκτο Θέμα στερεού

Πιγκουΐνοι on ice

Μια επίπεδη πλάκα από πάγο αποκόβεται από παγετώνα της Ανταρκτικής που σπάει και εκτινασσόμενη στην θάλασσα επιπλέει κινούμενη οριζόντια στην επιφάνειά της. Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδοι και απλή αρμονική ταλάντωση

Οι ομογενείς ράβδοι ΚΛ και ΜΝ έχουν μήκη L1 = L2 =1m (= L), ωμικές αντιστάσεις R1 = R2 = 1Ω (= R) και μάζες m1 και m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν δεν στρέφεται το πλαίσιο, αλλά…

Ο μαγνήτης

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,5m και με αντίσταση R=0,5Ω, βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο διπλανό σχήμα (σε κάτοψη). Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση, κρούση, μη ολίσθηση.

Στο σχήμα απεικονίζονται : σώμα Σ1 μάζας m1=2kg δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k=100N/m, που το άλλο άκρο του είναι δεμένο σε σώμα Σ4 μάζας m4=4kg, το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5 με το δάπεδο. Το Σ1 μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Επαγωγή και δύο αγωγοί

Οι οριζόντιοι αγωγοί ΑΓ και ΔΖ, με ίσες αντιστάσεις R1=R2=R, μπορούν να κινούνται σε επαφή με δύο οριζόντιους στύλους, χωρίς αντίσταση, μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα θέμα Β στα ρευστά

Στο διπλανό σχήμα το υγρό πυκνότητας ρ ρέει με ταχύτητα αέρας υ1 σε οριζόντιο σωλήνα με διατομή A1  ο οποίος σε κάποιο σημείο παρουσιάζει στένωση. Στη συνέχεια το υγρό εξέρχεται από το στόμιο του
λεπτού οριζόντιου σωλήνα με ταχύτητα υ2 και πέφτει από ύψος h στο έδαφος…

ένα Β στα ρευστά

Το νεροπίστολο και ο στόχος του

Ο Κωστάκης αγόρασε το νεροπίστολο του σχήματος, το οποίο έχει εμβαδόν εμβόλου Α1 = 4cm2 και το σωληνάκι από το οποίο εξέρχεται το νερό έχει εμβαδόν A2 = 0,4cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιες οι εντάσεις των δύο αγωγών;

Δίνονται δύο ευθύγραμμοι αγωγοί (1) και (2), μεγάλου μήκους, όπου ο πρώτος είναι οριζόντιος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ο δεύτερος είναι κατακόρυφος, διαρρεόμενος από ρεύμα έντασης Ι2, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης