Δύο κυκλικοί αγωγοί και η ολική ένταση πεδίου.

Δύο κυκλικοί αγωγοί ίδιας ακτίνας r που διαρρέονται από ίσα και ομόρροπα ρεύματα τοποθετούνται όπως στο σχήμα. Ο κατακόρυφος αγωγός είναι ο αγωγός (1) και είναι ακλόνητος ενώ ο αγωγός (2) έχει τη δυνατότητα μέσω μηχανισμού να μπορεί να μεταβάλει τη θέση του. Συνέχεια ανάγνωσης

Τα δύο πηνία. Ένα συντομότατο δεύτερο θέμα.

Έχω δυο σύρματα σαν αυτό της εικόνας. Έχουν ίδιο πάχος. Το ένα είναι 10 μέτρα και το άλλο 20 μέτρα. Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

Στο σχήμα βλέπουμε τρεις λεπτούς μονωμένους κυκλικούς αγωγούς με κοινό κέντρο Κ. Τα επίπεδα των αγωγών είναι κάθετα στη σελίδα και το επίπεδο του αγωγού (1) είναι οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και η μαγνητική βελόνα

Πήραμε ένα χάρτινο κύλινδρο (ένα ρολό..) πάνω στον οποίο τυλίξαμε ένα σύρμα δημιουργώντας ένα σωληνοειδές πηνίο, το οποίο τροφοδοτήσαμε με ρεύμα, με την βοήθεια μιας πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Το μαγνητικό πεδίο ενός σύρματος…

Διαθέτουμε έναν κυκλικό αγώγιμο βρόχο ακτίνας r. Διπλώνουμε το βρόχο στη μέση κατά μήκος μιας διαμέτρου του, (άξονας y΄y) σχηματίζοντας δύο κάθετα επίπεδα μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας μαγνήτης σε δύο πεδία

  1. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ραβδόμορφος μαγνήτης, ο κατά μήκος άξονας του οποίου κατευθύνεται σε σημείο Ο  του επιπέδου, από το οποίο διέρχεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Αρχή επαλληλίας μεταφερμένη απ την κύλιση στο μαγνητικό πεδίο

Σε μια περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης  Β  που έχει μέτρο Β=4·10-5 Τ. Θεωρούμε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας α=0,2 m με το επίπεδό του παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ευθύγραμμοι αγωγοί

Δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί  (1) και (2) διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 και Ι2, αντίστοιχα, όπως δείχνει το σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο συνδυασμοί αγωγών

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο (π) βρίσκεται ένας κυκλικός αγωγός, ακτίνας r, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός απέχει κατά R=2r από το κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού και διαρρέεται από ρεύμα της ίδιας έντασης Ι, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Από ένα κυκλικό αγωγό σε κυκλικό αγωγό Ν ίσων σπειρών

Έχουμε έναν λεπτό, ομογενή και σταθερής διατομής αγωγό μήκους L. Με τον αγωγό αυτό φτιάχνουμε έναν κυκλικό αγωγό ακτίνας r, τον οποίο τροφοδοτούμε με ρεύμα έντασης Ι. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητικές βελόνες κοντά σε ευθύγραμμο αγωγό.

Στη διάταξη του σχήματος, οι μαγνητικές βελόνες που είναι στα τέσσερα σημεία  (1), (2), (3), (4) βρί­σκο­­νται σε απόσταση α=40cm από τον ευθύγραμ­μο αγωγό, ο οποίος είναι κά­θετος στο επίπεδο των σημείων. Συνέχεια ανάγνωσης

Ευθύγραμμος + κυκλικός.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε έναν κυκλικό αγωγό ακτίνας r με το επίπεδό του κατακόρυφο και ένα ευθύγραμμο μήκους πολύ μεγαλύτερου της 4r, σε απόσταση D=4r από το κέντρο του κυκλικού και σε διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του κυκλικού. Συνέχεια ανάγνωσης