Από τη γραφική παράσταση της δύναμης…

Ένα υλικό σημείο μάζας m = 0,4kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (α.α.τ.). Η γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης με το χρόνο φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση μιας φορτισμένης σφαίρας

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο έχουν στερεωθεί δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες Α και Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Απόσταση 2 κινητών

Τα κινητά (1) και (2) κινούνται ευθύγραμμα στον άξονα x’x. Το κινητό (1) είναι αρχικά ακίνητο και έχει σταθερή επιτάχυνση. Συνέχεια ανάγνωσης

Με αρωγό το στρεφόμενο και πρακτική σκέψη…

Στο σχήμα βλέπετε δυο σώματα μαζών m και 4m ακίνητα ,δεμένα στο ένα άκρο δύο όμοιων ελατηρίων σταθερής k,τα οποία βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace και Α.Α.Τ.

Στο σχήμα απεικονίζονται:
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=25N/m ,που το πάνω άκρο του είναι δεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος στην οροφή, σώμα μάζας Μ=0,9kg προσαρτημένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου, μεταλλική άκαμπτη ράβδος ΚΛ, Συνέχεια ανάγνωσης

Κατακόρυφη ανάκρουση…αλλά ως προς ποιόν

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κανόνι μάζας Μ=m  το οποίο είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητο όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

Τμήματα δύο ΑΑΤ, μια ταλάντωση.

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1 και σε επαφή (χωρίς να είναι δεμένο) με δεύτερο οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k2. Συνέχεια ανάγνωσης

Το άλμα και η προσγείωση

Σανίδα μάζας Μ = 1kg και μήκους L = 0,6m ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το δεξί άκρο της είναι δεμένο με οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς K = 25N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Συνισταμένη δύναμη. Μέτρο και αλγεβρική τιμή

Σε ένα σώμα που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις, όπως στο σχήμα, όπου η δύναμη F1  έχει μέτρο 6Ν, ενώ η δύναμη F2  μέτρο 10Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Μηχανική ενέργεια και ενέργεια ταλάντωσης

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί στο ταβάνι και συγκρατείται στη θέση Β, έχοντας συσπειρώσει το ελατήριο κατά d1=0,2m. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 22
1 2 3 4 5 6 22