Βρείτε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

Ένας ομογενής τροχός έχει μάζα 12 kg και ροπή αδράνειας την συνήθη.

Δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη 78 Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση ενός τροχού

Ένας τροχός αυτοκινήτου επιταχύνεται, μέσω άσκησης ροπής ζεύγους δυνάμεων, από τη μηχανή. Αλλά και το φρενάρισμα  επιτυγχάνεται με την άσκηση ροπής ζεύγους,μέσω των φρένων. Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η στατική τριβή επιταχύνει

Στον ομογενή κύλινδρο μάζας Μ, ακτίνας R του σχήματος ασκούμε δύναμη F με διεύθυνση κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ, με τη βοήθεια αβαρούς νήματος που έχουμε τυλίξει στην περιφέρειά του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα ελατήριο και δύο φορτία

Μικρός δακτύλιος Σ, που μπορεί να θεωρηθεί σημειακός, μάζας m = 0,1kg και φορτίου q = 10-6C, είναι κολλημένος στο ένα άκρο ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 10N/m, Συνέχεια ανάγνωσης

Η στροφορμή της οριζόντιας βολής

Έστω Ο ένα σημείο στο οριζόντιο έδαφος και Α ένα σημείο σε ύψος Η κατακόρυφα πάνω από το Ο. Την χρονική στιγμή     από το Α βάλλεται με ταχύτητα  οριζόντια βολίδα μάζας Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλο κέντρο δίσκου, άλλο cm.

Ένα λεπτός ομογενής δίσκος, κέντρου Ο, ακτίνας R=1m και μάζας Μ=8kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ στην περιφέρειά του, στο άκρο μιας κατακόρυφης ακτίνας ΟΑ, Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας κύλινδρος σε κεκλιμένο επίπεδο

Ο αρχικά ακίνητος ομογενής κύλινδρος μάζας m=1Kg, ακτίνας R=0,1m, φέρει λεπτή εγκοπή βάθουςr=R/2 , στην οποία είναι τυλιγμένο πολλές φορές νήμα αμελητέου πάχους. Για τη γωνία κλίσης ισχύει ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Κάποια στιγμή ο κύλινδρος αφήνεται ελεύθερος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος σε λείο επίπεδο

cer12

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ=3kg και μήκους ℓ=4m. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σημείο Α της ράβδου, το οποίο απέχει 0,5m από το άκρο της, μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=3Ν, Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία και επιτάχυνση στερεού

Ένας ομογενής δίσκος, κέντρου Ο, μάζας Μ=4kg και ακτίνας R=1m, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από ένα σημείο Α της περιφέρειάς του. Στο σημείο Β, αντιδιαμετρικό σημείο του Α, Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στο Ηλεκτρικό ρεύμα 2019

Στο διπλανό κύκλωμα οι αντιστάσεις των αντιστατών είναι: R1 = 10 Ω , R2 = 6 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 3 Ω και η πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη E, έχει εσωτερική αντίσταση r. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση. Αρχικά ο διακόπτης είναι ανοικτός. Να υπολογίσετε: Συνέχεια ανάγνωσης