Δύο κινούμενοι αγωγοί και η ΑΔΟ

 

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί  ΚΛ και ΜΝ, έχουν ο καθένας μήκος ℓ=0,5m, μάζα m=0,25kg και αντίσταση R=1Ω. Οι αγωγοί μπορούν να κινούνται πάνω σε δύο παράλληλα σύρματα x’x και y’y, αμελητέας αντίστασης, Συνέχεια ανάγνωσης

Πτώση πλαισίου

Το τετράγωνο χάλκινο πλαίσιο ΑΓΔΖ του σχήματος, πλευράς ℓ, μάζας m και αντίστασης R, συγκρατείται ακίνητο με το επίπεδό του κατακόρυφο σε περιοχή όπου υπάρχει οριζόντιο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι μαγνητικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Πλαίσιο κινείται κατακόρυφα

Τετράγωνο πλαίσιο αντίστασης R και  πλευράς L=0,2m κινείται κατακόρυφα και την στιγμή που έχει ταχύτητα υ0=10m/s εισέρχεται σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο το οποίο εκτείνεται κατακόρυφα σε μήκος d=6,45m. Συνέχεια ανάγνωσης

Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=0,5m και αντίστασης R=0,2Ω αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος με το επίπεδό του κατακόρυφο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας κινούμενος αγωγός

Στη διάταξη του σχήματος, ο αγωγός  έχει μήκος ℓ=1m, αντίσταση ανά μο­νά­δα μήκους R*=5Ω/m  και κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=2m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Εισαγωγή στη ΦΥΣΙΚΗ Θετικών Σπουδών Γ’ Λυκείου, σε pptx.

Συνεχίζω από σήμερα την ανανέωση του υλικού των παρουσιάσεων pptx με την ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη Φυσική της Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. Συνέχεια ανάγνωσης

1ο Διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ σε όλη τη νέα ύλη.

Στο σχήμα απεικονίζεται διάταξη που περιλαμβάνει τα εξής: Δοχείο ύψους h που έχει μια οπή Ο εμβαδού ΑΟ στο μέσο του ύψους του h/2 από τη βάση του, αντλία που αντλεί νερό από λίμνη με σωλήνα σταθερής διατομής Ασ=2ΑΟ.
Το δοχείο βρίσκεται πάνω σε τραπέζι που απέχει h/2 από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Όταν γεμίσει το δοχείο, παρατηρούμε ότι η στάθμη του νερού στο δοχείο παραμένει σταθερή. Θεωρείστε ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό.
Η ισχύς της αντλίας δίνεται από τη σχέση:
α. Ρ(αντλ.)=1,5∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
β. Ρ(αντλ.)=13/8∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
γ. Ρ(αντλ.)=1/8∙ρΑο∙〖(gh)〗^(3/2)
Επιλέξτε τη σωστή σχέση (2 μον.) και δικαιολογείστε (6 μον.)
το διαγώνισμα
οι απαντήσεις

Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ πλευράς α=0,5m και αντίστασης R=5Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=0,5m/s, πάνω σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, με το επίπεδό του οριζόντιο Συνέχεια ανάγνωσης

είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο

Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Οι αλγεβρικές τιμές και η επαγωγή

Ας δούμε, μέσω κάποιων παραδειγμάτων τι συμβαίνει με τις αλγεβρικές τιμές φυσικών μεγεθών, αλλά και τι συμβάσεις κάνουμε συνήθως, άλλοτε φανερές και άλλοτε  «σιωπηλές». Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα θέμα με προεκτάσεις στην σύνθεση ταλαντώσεων

Τριφασική τάση παράγεται από τρία εντε­λώς όμοια πλαίσια (ή πηνία), τα οποία τοποθε­τού­νται σε έναν άξονα, έτσι ώστε τα επίπεδά τους να σχηματίζουν γωνία 120°. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο πυκνωτής και η επαγωγή.

Δύο κατακόρυφα και παράλληλα σύρματα Αx και Γy έχουν μηδενική αντίσταση και στα πάνω άκρα τους, Α και Γ, συνδέεται ένας επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C=400 μF. Συνέχεια ανάγνωσης