Μια ερώτηση επαγωγική.

1

Το μαγνητικό πεδίο έχει κυλινδρική κατανομή. Είναι ομογενές. Αυξάνεται απότομα.

Κυκλοφορεί ρεύμα με φορά όπως στο σχήμα, προσδιοριζόμενη από τον κανόνα Lentz.

Η στοιχειώδης δύναμη Laplace έχει διεύθυνση και φορά προς το κέντρο του κυκλικού αγωγού.

Και η συνισταμένη δύναμη η ολική ροπή είναι μηδενικές.

2

Βρήκα δυο φωτογραφίες από παρουσίαση του Μερκούρη.

Μόλις ανοίγουμε το ρεύμα το δαχτυλίδι εκτινάσσεται. Προφανώς η συνισταμένη των στοιχειωδών δυνάμεων είναι προς τα πάνω.

Γιατί;

Μπορούμε να σχεδιάσουμε σε ένα τμηματίδιο του δαχτυλιδιού την στοιχειώδη δύναμη Laplace;

Καλό είναι να φαίνεται και το εκεί Β.

Ταυτόχρονη έκλυση και ανίχνευση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα

Μια διαφορετική μορφή του πειράματος: Ταυτόχρονη έκλυση και ανίχνευση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλο τεμπελιά κι άλλο μαθησιακές δυσκολίες

Πριν από κάποιες δεκαετίες η εκπαιδευτική κοινότητα, οι ειδικοί, αλλά και οι γονείς αντιμετώπιζαν τη σχολική υστέρηση ή αποτυχία ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του παιδιού που δεν αγαπά, δεν τα καταφέρνει με τα γράμματα ή ενώ είναι πολύ έξυπνο δεν στρώνεται να διαβάσει (τεμπέλης). Συνέχεια ανάγνωσης

Διαχείριση της Διδακτέας – Εξεταστέας ύλης της ΧΗΜΕΙΑΣ της Γ ́ ΓΕΛ

Εγκύκλιο  σχετικά με τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020, Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών

Μια εύκολη διάταξη για την δημιουργία μεγάλης έντασης, παράλληλων εναλλασσόμενων συμφασικών ρευμάτων, με αποτέλεσμα υπολογίσιμη δύναμη Laplace ΕΔΩ.

Σε τρεις επιστήμονες το Νόμπελ Φυσικής

Τρεις επιστήμονες μοιράζονται το Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική για τη συνεισφορά τους στην κατανόηση της εξέλιξης του σύμπαντος και της θέσης της Γης στο σύμπαν. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 197
1 2 3 4 5 6 197