Σ-Λ για τις συνδεσμολογίες αντιστατών, Γ΄ Γυμνασίου.

Εδώ υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος πάνω στις συνδεσμολογίες αντιστατών, για τη Γ Γυμνασίου.

Με κλειστή και ανοικτή τάπα.

Μια μεγάλη κυλινδρική δεξαμενή περιέχει νερό σε ύψος h, ενώ κοντά στον πυθμένα της έχει συνδεθεί ένας οριζόντιος σωλήνας Β, διατομής Α=1cm2, ο οποίος φράσσεται στο άκρο του με τάπα. Συνέχεια ανάγνωσης

Υπολογισμός χρόνου κρούσης

Το δοχείο του σχήματος περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο μάζας Μ, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στο μέσο Ο της παράπλευρης επιφάνειάς του, έχουμε ανοίξει μια μικρή οπή, οπότε το νερό πέφτει στο σημείο Δ (x1).
Αφήνουμε από ύψος h , από το σημείο B, μικρή σφαίρα μάζας m , η οποία συγκρούεται σχεδόν ελαστικά με το έμβολο στο κέντρο του, και αναπηδά περίπου στο ίδιο ύψος (σημείο Γ), ενώ μια στοιχειώδης μάζα νερού (σταγονίδιο), πέφτει σε μέγιστη απόσταση, στο σημείο Ε(x2).
Θεωρείστε ότι το νερό είναι ιδανικό υγρό, και ισχύουν όλες οι προσεγγίσεις. Επίσης, να θεωρηθεί ότι η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο, μέχρι μια μέγιστη τιμή της, και κατόπιν μειώνεται γραμμικά μέχρι να μηδενιστεί, με τον ίδιο ρυθμό.
Με δεδομένα τα ρ, Η, g, h, m, M, A(εμβαδό εμβόλου), x2=1.2∙x1 , υπολογίστε το χρόνο κρούσης της σφαίρας με το έμβολο.
Εφαρμογή:
ρ=〖10〗^3 kg/m^3 ,m=1kg ,M=1kg,g=10 m/s^2 ,H=1m ,h=1,8m ,A=0.1m^2.

Απάντηση εδώ σε word

κι εδώ σε pdf

Μεταβλητή γωνία δράσης …

Πάνω σε οριζόντιο λείο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώμα μάζας m. Την χρονική στιγμή t=0 ασκούμε σ’αυτό σταθερού μέτρου δύναμη F<mg η οποία μπορεί να σχηματίζει με το επίπεδο γωνία 0 ≤ θ ≤ 90 .

1) α) Υπάρχει τιμή της γωνίας θ για την οποία το σώμα δεν θα κινηθεί;

   β) Εφ’ όσον το σώμα κινηθεί για συγκεκριμένη γωνία θ , τι είδους κίνηση θα…

Η συνέχεια …εδώ

Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος

Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα κυκλώματος, για το οποίο δίνονται R1=10Ω, R2=6Ω, R3=20Ω και VΑΒ=50V.

Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένδειξη Ι1=3 Α, ενώ η συσκευή Σ είναι μη ωμικός καταναλωτής. Συνέχεια ανάγνωσης

Συνδυαστικό διαγώνισμα με βάση την Ιοντική Ισορροπία 2019 – 20


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα διαγώνισμα που ετοιμάσαμε οι : Συνέχεια ανάγνωσης

Κλειστό δοχείο με δύο έμβολα.

Το κυλινδρικό δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με νερό, το οποίο θεωρούμε ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό με πυκνότητα ρ=1.000kg/m3. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 428
1 2 3 4 5 6 428