2Δ Ελεύθερο Σύστημα Ελατηρίου -μαζών

Μία, όσο το δυνατόν, αναλυτική λύση του προβλήματος της δισδιάστατης ελεύθερης κίνησης δύο ίσων μαζών, στα άκρα ενός ιδανικού ελατηρίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Άπειροι κύλινδροι σε κίνηση

Έστω ότι έχουμε την παρακάτω διάταξη κυλίνδρων, όπου ανάμεσα σε κάθε σειρά κυλίνδρων υπάρχει μια πλάκα. Οι κύλινδροι δεν γλιστράν σε σχέση με τις πλάκες. Οι κύλινδροι σε κάθε σειρά είναι δύο και έχουμε άπειρες σειρές. Αρχίζουμε να κινούμε την κάτω πλάκα με επιτάχυνση α.

Ποια η επιτάχυνση του κέντρου μάζας καθενός κυλίνδρου από την 1η  σειρά?

Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου είναι η γνωστή.

Η απάντηση εδώ

Βρείτε την ταχύτητα και την ακτίνα.

Η απόσταση (ΟΣ) είναι 20 m.

Το κοριτσάκι κινείται με σταθερή ταχύτητα 1 m/s. Το αγοράκι κινείται με άγνωστη σταθερή ταχύτητα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σύστημα σωμάτων και ελατηρίου

Με αφορμή την διπλανή ανάρτηση του κ. Διονύση Μάργαρη, μελετάω την σχετική κίνηση δύο όμοιων σωμάτων που συνδέονται με ελατήριο και περιστρέφονται σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κινούμενο δοχείο και άμμος

Έστω ένα δοχείο αρχικής μάζας m(0) που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής μ. Ασκούμε στο δοχείο οριζόντια σταθερή δύναμη F προς τα δεξιά. Συνέχεια ανάγνωσης

Επιστημονικό Ημερολόγιο 2021

Καλημέρα σε όλους …. και καλή χρονιά !

Για να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά για ημερολόγια του 2021, να και ένα έτοιμο (σύντομα θα φτιάξουμε και ποδιές κουζίνας και αναπτήρες). Συνέχεια ανάγνωσης

Βολή προς τα πάνω με αντίσταση.

Η αρχική ταχύτητα της κατακόρυφης προς τα πάνω βολής είναι υο.

Η αντίσταση είναι ανάλογη της ταχύτητας.

Θα βρούμε συναρτήσει του χρόνου την ταχύτητα και τη θέση.

Θα διερευνήσουμε ότι μας έρθει στην κεφάλα τη στιγμή που γράφουμε.

Συνέχεια:

Δυναμική Ενέργεια Κατανομής Μάζας

Στην εργασία μελετάω την δυναμική ενέργεια που αναπτύσσεται λόγω της θέσης σωματιδίων μιας κατανομής μάζας. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 126
1 2 3 4 5 6 126