Ο δίσκος και ο κύλινδρος

 

 

Ο λεπτός ομογενής δίσκος ακτίνας R και μάζας m και ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος ακτίνας r= ½ R και μάζας Μ=2m, στρέφονται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος ταυτίζεται και με τον άξονα συμμετρίας τους, Συνέχεια ανάγνωσης

Kύλινδρος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα

 

Η διαδρομή ΑΓΔΖ του σχήματος είναι λεία στο οριζόντιο τμήμα ΓΔ και στο δεξιό κεκλιμένο ΔΖ. Το αριστερό κεκλιμένο ΑΓ παρουσιάζει με τον εικονιζόμενο κύλινδρο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = εφφ, όπου φ η γωνία κλίσης του ΑΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια αατ και μια ελαστική κρούση.

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Μετακινούμε το σώμα Σ προς τα αριστερά συμπιέζοντας το ελατήριο, Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος, η σανίδα και το μηχανέλαιο

Σε οριζόντιο δάπεδο υπάρχει λεπτό στρώμα μηχανέλαιου πάχους L=2mm με συντελεστή ιξώδους n=0,25 Ns/m2. Πάνω στο μηχανέλαιο έχει τοποθετηθεί, χωρίς να βυθίζεται, μια λεπτή σανίδα μήκους d1=5m και πλάτους d2=2cm . Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο αρμονικοί παλμοί συμβάλουν

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται αντίθετα δυο ημιτονοειδείς παλμοί με πλάτη Α=0,2m και με ταχύτητα υ=1m/s και σε μια στιγμή t=0 η μορφή του μέσου είναι όπως στο σχήμα, όπου (ΒΓ)=1m: Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβλητή δύναμη σε κύλινδρο

Ο κύλινδρος του διπλανού σχήματος έχει μάζα m=8kg, ακτίνα R=0,1m και στην περιφέρειά του είναι τυλιγμένο αβαρές μη εκτατό νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο όμοιες ράβδοι επιταχύνονται

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο όμοιες ομογενείς ράβδοι μάζας m και μήκους ℓ. Η πρώτη ΑΒ,  μπορεί να  στρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Α, ενώ η δεύτερη ΓΔ είναι ελεύθερη. Συνέχεια ανάγνωσης

Δίωρο διαγώνισμα στη Μηχανική Στερεού Σώματος

Καθυστερημένα (προγραμματισμένο πριν από το Πάσχα) και δεν περίμενα προσέλευση (τα γνωστά). Εν τέλει ήρθαν οι δύο καλύτεροι της τάξης. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα στερεό κυλίεται

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται ένα στερεό s, το οποίο αποτελείται από έναν ομογενή κύλινδρο, ακτίνας R και μάζας m και μια σημειακή σφαίρα Σ, αμελητέων διαστάσεων, μάζας m1= ½ m η οποία έχει προσκολληθεί στην περιφέρεια του κυλίνδρου. Συνέχεια ανάγνωσης

254. Ράβδος και δίσκος σαν ένα

Το ενιαίο στερεό του σχήματος αποτελείται από μια λεπτή ομογενή και ισοπαχή ράβδο ΑΒ, μήκους L=1m και μάζας Μ=3Kg, και από ένα λεπτό ομογενή δίσκο ακτίνας (OB)=r=0,4 m και μάζας m=1Kg. Συνέχεια ανάγνωσης

Ρευστά on-off the road

 

Α) On the Road
Σε δυο οριζόντιους κυλινδρικούς σωλήνες (Α) και (Β) με ίσες διατομές, έχουμε ροή δύο διαφορετικών υγρών. Οι παροχές των δύο σωλήνων είναι σταθερές και ίσες, ενώ οι δυο ροές είναι στρωτές. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος και το τετράγωνο.

Διαθέτουμε δυο πλάκες, του ίδιου πάχους και από το ίδιο υλικό. Η μία είναι κυκλική (ένας λεπτός δίσκος) ακτίνας R και η άλλη τετράγωνη πλευράς α=2R. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 231
1 2 3 4 5 6 231