Η ροπή αδράνειας ισόπλευρης ομογενούς πλάκας

Η λεπτή ομογενής πλάκα του σχήματος έχει σχήμα ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α και μάζας Μ. Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας της πλάκας ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδο της, που διέρχεται από το κέντρο μάζας της. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο θέματα στην Κινηματική στερεού.

Ότι λέει ο τίτλος. Οι μαθητές μπορούν να τις παλέψουν μέχρι να αναρτηθούν οι λύσεις. Από εμένα ή άλλον.

Οι εκφωνήσεις:

Ο τροχός ενός αυτοκινήτου που επιταχύνεται

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα υο=4m/s, με αποτέλεσμα οι τροχοί του, ακτίνας R=0,5m να κυλίονται. Σε μια στιγμή t0=0 το αυτοκίνητο επιταχύνεται αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση α=1m/s2, Συνέχεια ανάγνωσης

Πόσο ανυψώθηκε;

Η διπλή τροχαλία του σχήματος μάζας Μ=2kg αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες R1=2R και R2=R. Οι δύο δίσκοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα χωρίς  τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

Κριτήρια αξιολόγησης Φυσικής Γ΄ … 4ο

 

Η διάταξη του παραπάνω σχήματος αποτελείται από μία κεκλιμένη επιφάνεια (περιοχή Α), μία οριζόντια επιφάνεια (περιοχή Β) έκτασης ΔsB, κι ένα τεταρτοκύκλιο (περιοχή Γ) ακτίνας R. Ομογενής και συμπαγής κύλινδρος μάζας Μ Συνέχεια ανάγνωσης

Κάποια δεύτερα θέματα στο στερεό.

Τέσσερα δεύτερα θέματα στην Κινηματική στερεού. Λύνεται το τέταρτο.

Τα άλλα θα λυθούν αργότερα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση μιας τετράγωνης πλάκας.

54b3

Στην οριζόντια επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης κινείται μια οριζόντια ομογενής τετράγωνη πλάκα πλευράς α=1m, χωρίς να μεταβάλλεται η κίνησή της. Σε μια στιγμή Συνέχεια ανάγνωσης

Ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής : ΚΥΜΑΤΑ-DOPPLER

Β1) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, Συνέχεια ανάγνωσης

Θα ολισθήσει ή θα ανατραπεί;

O κύβος του διπλανού σχήματος πλευράς α=1m και μάζας m=10kg ηρεμεί σε  οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,4. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια προσπάθεια ν’ανεβούμε πάνω από τον άξονα…

Στο σχήμα βλέπετε ένα ομογενή δίσκο μάζας Μ και ακτίνας R, ο οποίος είναι ακίνητος σε οριζόντιο επίπεδο ενώ από το σημείο Ο διέρχεται ένας σταθερός οριζόντιος άξονας κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 220
1 2 3 4 5 6 220