Οι εισηγήσεις στην συνάντηση: «Τα Α.Π. Φυσικής – θυμόμαστε τον Ανδρέα»

Ήμασταν πολλοί και καλοδιάθετοι.

Η συζήτηση, ζωντανή, όπως όλες που διεξάγονται στο ylikonet. Συνέχεια ανάγνωσης

Με αφορμή την άσκηση 2.47

Σε κάποιο σημείο ενός ομογενούς ελαστικού μέσου βρίσκεται μία πηγή Π παραγωγής εγκαρσίων κυμάτων με εξίσωση y=A·ημ(ωt). Στο σημείο Σ βρίσκεται δέκτης κυμάτων που απέχει απόσταση α από την πηγή. Συνέχεια ανάγνωσης

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο.

Έστω ένα σύστημα ελατηρίου-σώματος με ένα δεύτερο τέτοιο σύστημα συνδεδεμένο στο σώμα. Ποιές θα είναι οι ελεύθερες ταλαντώσεις αυτού του συστήματος; Χρησιμοποιώντας πίνακες λύνουμε το πρόβλημα. Συνέχεια ανάγνωσης

Το Δήλιο πρόβλημα και οι παραβολογράφοι.

Σας δίδεται κύβος πλευράς α και σας ζητούν να βρείτε ποια είναι η πλευρά β ενός κύβου διπλασίου όγκου. Συνέχεια ανάγνωσης

Βρείτε τη μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου.

Τα σώματα του σχήματος ηρεμούν αρχικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις χορδής με σταθερά άκρα.

Όπως μπορούμε να κάνουμε εξαναγκασμένες ταλαντώσεις στα ελατήρια, μπορούμε να κάνουμε και στις χορδές. Η ανάλυση είναι ενδιαφέρουσα και η χρήση θεωρίας πινάκων είναι πολύ βολική.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

Το εγκάρσιο κύμα στη χορδή με σταθερά άκρα (Μέρος ΙΙ).

Είδαμε ότι η εξίσωση κίνησης της χορδής είναι μια ΔΕ με πίνακες. Σ΄ αυτή τη μελέτη θα δούμε ότι η εξίσωση αυτή μπορεί να επιλυθεί άμεσα.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

Μελέτη κύματος σε χορδή με σταθερά άκρα.

Μετά τη μελέτη του εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή με περιοδικές οριακές συνθήκες, σειρά έχει η μελέτη της χορδής με σταθερά άκρα. Παρουσιάζω εδώ το Μέρος Ι και δείχνω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές Συνέχεια ανάγνωσης

Η χορδή σε εξαναγκασμένη εγκάρσια ταλάντωση.

Σαν συνέχεια του θέματος του εγκάρσιου κύματος σε χορδή, κάνω μια ανάλυση του διεγειρόμενου ή εξαναγκασμένου κύματος από εξωτερική δύναμη που ασκείται σε μια από τις μάζες. Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή του άξονα περιστροφής. Πώς εφαρμόζεται η ΑΔΣ.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο περιστρέφεται μια ομογενής ράβδος μάζας Μ=3kg και μήκους l=2m με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0=1rαd/s, όπως στο σχήμα (κάτοψη). Μια σφαίρα μάζας m=Μ=3kg κινείται στο ίδιο επίπεδο Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 109
1 2 3 4 5 6 109