Πολικές Συντεταγμένες

Για τη μελέτη κυκλικής κίνησης ενός υλικού σημείου συνήθως χρησιμοποιούμε το σύστημα πολικών συντεταγμένων του οποίου η αρχή Ο συμπίπτει με το κέντρο της κυκλικής κίνησης. Συνέχεια ανάγνωσης

Σύστημα δύο σωμάτων και τριβή

Έχουμε δύο σώματα ίδιας μάζας m τα οποία είναι δεμένα με ελατήριο σταθεράς k. Βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, με τριβή. Επιμηκύνουμε το ελατήριο (έστω κατά d) και αφήνουμε τα σώματα ελεύθερα. Συνέχεια ανάγνωσης

Κι αν R=0;

Στη μελέτη μου για το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ εξ επαγωγής, εδώ,  θίχτηκε, ανάμεσα στ΄ άλλα, το εξής ζήτημα: πως υπολογίζεται η ένταση του ρεύματος στο πλαίσιο αν η αντίστασή του είναι μηδενική; Συνέχεια ανάγνωσης

Το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ F-H (Μέρος Γ).

Αφού στα Α΄ και Β΄ μέρος είδαμε ότι η μηχανική ισχύς για την κίνηση του πλαισίου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ισχύ, στο μέρος Γ΄ απαντάμε στην ερώτηση: τι είδους ενέργεια (ή ενέργειες) μεταβάλλονται καθώς το πλαίσιο περιστρέφεται ή μετατοπίζεται στο πεδίο; Γιατί πρέπει και εδώ να ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

Το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ F-H (Μέρος Β΄)

Στο μέρος Α΄ υπολογίσαμε την ισχύ για την περιστροφή συρμάτινου πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο και βρήκαμε ότι είναι ίση με την ισχύ της ΗΕΔ Faraday-Henry. Στο μέρος Β΄ κάνουμε το ίδιο για συρμάτινο πλαίσιο που μετατοπίζεται σε μαγνητικό πεδίο.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

Νόμος του Faraday

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μία απόπειρα παρουσίασης του πειραματικού νόμου του Faraday στην γενική περίπτωση, όπου η μεταβολή της μαγνητικής ροής σε μία επιφάνεια οφείλεται, Συνέχεια ανάγνωσης

Η ροπή του μαγνητικού πεδίου σε 3-Δ ρευματοφόρα πλαίσια.

Η συνισταμένη δύναμη είναι 0 και η συνισταμένη ροπή μη μηδενική σε κάθε κλειστό αγώγιμο πλαίσιο που διαρρέεται από ρεύμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια άσκηση σχετικότητας

Σε παλαιότερη ανάρτηση ο Γιάννης Κυριακόπουλος είχε θέσει το πρόβλημα:

Η Κατερίνα μέσα σε ένα κινούμενο βαγόνι αφήνει από ύψος h  να πέσει ένα μήλο. Συνέχεια ανάγνωσης

Σύστημα δακτυλίου -υλικού σημείου

Στην ανάρτηση αυτή μελετάται η κύλιση του συστήματος δακτυλίου -υλικού σημείου. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την συνεισφορά του Κώστα Ψυλάκου και του Διονύση Μητρόπουλου, για τον εντοπισμό του λάθους στην Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος με οδηγούς (όχι για μαθητές)

Μια άσκηση αφιερωμένη σε όλους τους καλούς συναδέλφους του ΥΦΧ που σε κάποια σημεία “μου άνοιξαν τα μάτια” Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 27
1 2 3 4 5 6 27