Περί του  νόμου του Neumann.

Μόνο για καθηγητές.

Ένα μεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο, με αντίσταση R=1Ω βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη αλληλεπίδρασης δύο βρόχων.

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης και ο Νίκος Παναγιωτίδης παρέθεσαν αποδείξεις του η συνισταμένη των δυνάμεων που ανταλλάσσουν είναι μηδέν. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα εύκολο Β θέμα στο Εναλλασσόμενο

Έχουμε ένα αγώγιμο πλαίσιο που στρέφεται με ω, σε μαγνητικό πεδίο ομογενές. Ισχύουν όλα τα κλασικά. Την στιγμή t=0 το διάνυσμα της επιφάνειας του είναι κάθετο με τις γραμμές. Συνέχεια ανάγνωσης

Εισαγωγή κυκλικού αγωγού εντός ΟΜΠ

Θεωρούμε κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R το οποίο μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα u εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Οι μαγνητικές γραμμές του πεδίου είναι κάθετες στην επιφάνεια του πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Στρεφόμενος αγωγός εντός κυκλικού ΟΜΠ

Θεωρούμε ευθύγραμμο αγωγό μήκους L, ο οποίος μπορεί να στρέφεται γύρω από σημείο Ο της περιφέρειας του κυκλικού μαγνητικού πεδίου του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβλητό μαγνητικό πεδίο και ηλεκτρικό επαγωγικό πεδίο.

Θεωρούμε κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R, το οποίο βρίσκεται ακίνητο εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική ροή και Η.Ε.Δ. από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται δύο κυκλώματα που έχουμε φτιάξει με άκαμπτο σύρμα που παρουσιάζει αντίσταση R* ανά μονάδα μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργεια μαγνητικού πεδίου ανά μονάδα όγκου.

Ο Άρης στην ανάρτησή του «Η δύναμη από τον ηλεκτρομαγνήτη»  χρησιμοποίησε έναν τύπο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη από τον ηλεκτρομαγνήτη.

Πεταλοειδής ηλεκτρομαγνήτης έχει σιδηροπυρήνα διατομής S = 4 cm2 από υλικό μαγνητικής διαπερατότητας μ = 800 και συγκρατεί οπλισμό από το ίδιο υλικό με την ίδια διατομή. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 4
1 2 3 4