Στρεφόμενος αγωγός εντός κυκλικού ΟΜΠ

Θεωρούμε ευθύγραμμο αγωγό μήκους L, ο οποίος μπορεί να στρέφεται γύρω από σημείο Ο της περιφέρειας του κυκλικού μαγνητικού πεδίου του σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβλητό μαγνητικό πεδίο και ηλεκτρικό επαγωγικό πεδίο.

Θεωρούμε κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R, το οποίο βρίσκεται ακίνητο εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική ροή και Η.Ε.Δ. από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται δύο κυκλώματα που έχουμε φτιάξει με άκαμπτο σύρμα που παρουσιάζει αντίσταση R* ανά μονάδα μήκους. Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργεια μαγνητικού πεδίου ανά μονάδα όγκου.

Ο Άρης στην ανάρτησή του «Η δύναμη από τον ηλεκτρομαγνήτη»  χρησιμοποίησε έναν τύπο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη από τον ηλεκτρομαγνήτη.

Πεταλοειδής ηλεκτρομαγνήτης έχει σιδηροπυρήνα διατομής S = 4 cm2 από υλικό μαγνητικής διαπερατότητας μ = 800 και συγκρατεί οπλισμό από το ίδιο υλικό με την ίδια διατομή. Συνέχεια ανάγνωσης

Περιστροφή ομογενούς αγωγού

Ο ευθύγραμμος αγωγός του παραπάνω σχήματος, είναι μάζας Μ και μήκους L και μπορεί να στρέφεται κατακόρυφα γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το άκρο του Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας … καλός μετασχηματιστής!

 Έστω ένας μετασχηματιστής, που οι μόνες απώλειες που παρουσιάζει είναι οι αντιστάσεις r1=5Ω και r2=1Ω στα δύο πηνία, όπου στο πρωτεύον έχουμε 1.000 και στο δευτερεύον 200 σπείρες. Συνέχεια ανάγνωσης

H επαγωγική ΗΕΔ και η φύση της σε κινούμενο αγωγό.

Παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη μελέτη μου της έννοιας επαγωγική ΗΕΔ με αφορμή τις τελευταίες συζητήσεις….. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυνάμεις και ενέργειες σε κινούμενο πλαίσιο

Ίσως, μια απάντηση στον Αντρέα Βαλαδάκη εδώ. Δεν τοποθετήθηκε στη θέση που έπρεπε γιατί είναι εκτεταμένο κείμενο και μάλλον θα χανόταν στις τόσες αναρτήσεις.

Κατακόρυφη κίνηση ευθύγραμμου αγωγού

Ο απόλυτα ομογενής αγωγός του σχήματος έχει μάζα m, μήκος l, αντίσταση R και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, συνεχώς εφαπτόμενος με αμελητέας αντίστασης αγώγιμους οδηγούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3