Πώς ορίζεται το μαγνητικό πεδίο;

Μαγνητικό πεδίο είναι μια περιοχή του χώρου, στην οποία παρατηρούνται μα­γνητικές δυνάμεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός σε ομογενές μαγνητικό πεδίο – Δύναμη Laplace και ροπή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας κυκλικός αγωγός κέντρου Ο και ακτίνας R, που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι.

Πάνω σ’ αυτόν έχουμε προσαρτήσει ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων Οxyz (δεξιόστροφο). Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση της ράβδου σε ΟΜΠ και οι Διαφορικές Εξισώσεις

Στα παραδειγματα που ακολουθουν εχει γινει μελετη της κινησης μιας ραβδου μεσα ΟΜΠ . Αρχικα σε καθε παραδειγμα γινεται μια συνηθισμένη αναλυση . Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό.

Ο αγωγός σχηματίζει επίπεδη καμπύλη. Το ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι κάθετο στο επίπεδο της καμπύλης αυτής. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Laplace σε κλειστό αγωγό.

  

Κλειστός επίπεδος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετο στο επίπεδό του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένταση μαγνητικού πεδίου ή μαγνητική επαγωγή;

Το νέο σχολικό κεφάλαιο αναφέρει ως ένταση μαγνητικού πεδίου το φυσικό μέγεθος Β, το οποίο ορίζεται από τον τύπο της δύναμης Laplace και έχει: Συνέχεια ανάγνωσης

O νόμος της επαγωγής και ο κανόνας του Lenz.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Μάρτιος 2010 και ώρα 19:30

Δίνοντας το νόμο της επαγωγής, για την Ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα πηνίο λέμε:
Η Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται σε ένα πηνίο, είναι ανάλογη με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής ΔΦ/Δt και ανάλογη του αριθμού Ν των σπειρών του πηνίου με αντίστοιχη μαθηματική εξίσωση:

Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητική Ροή. Νόμος Gauss.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Μάρτιος 2010 και ώρα 17:00

Η μαγνητική ροή που διέρχεται από μια επιφάνεια «εκφράζει» το πλήθος των δυναμικών γραμμών που περνάνε από μια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα στο πεδίο. Πώς την υπολογίζουμε; Από τι εξαρτάται; Προφανώς από την ένταση του πεδίου, από το εμβαδόν της επιφάνειας, αλλά και από τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Πώς καθορίζεται όμως ο προσανατολισμός της επιφάνειας;