Ηλεκτρική και Μηχανική ταλάντωση στο ίδιο φαινόμενο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Σπύρος Χόρτης στις 7 Οκτώβριος 2013 και ώρα 19:00
Ένα φαινόμενο στο οποίο πραγματοποιούνται ταυτόχρονα ηλεκτρική και μηχανική ταλάντωση.
Ηλεκτρική και Μηχανική ταλάντωση στο ίδιο φαινόμενο

Εναλλασσόμενο ρεύμα και ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 24 Ιούνιος 2014 και ώρα 8:30

Δίνεται το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος, όπου το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=8mΗ, ο πυκνωτής χωρητικότητα C=20μF, η αντίσταση του αντιστάτη R=30Ω, ενώ η τάση του εναλλακτήρα (της πηγής), μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο. Κλείνουμε το διακόπτη και  Συνέχεια ανάγνωσης

Οπλισμός πυκνωτή με αρνητικό φορτίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 18:00

Σαν συνέχεια της ανάρτησης  «Τα θετικά και τα αρνητικά στην Ηλεκτρική Ταλάντωση», ας δούμε και την περίπτωση που το αρχικό φορτίο του πυκνωτή είναι αρνητικό. Συνέχεια ανάγνωσης

Τα θετικά και τα αρνητικά στην Ηλεκτρική Ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Σεπτέμβριος 2014 και ώρα 17:30

Ας έρθουμε σε ένα κύκλωμα LC, όπως στο διπλανό σχήμα, για το οποίο μας δίνεται ότι ο πυκνωτής έχει φορτισθεί με τάση V=10V και τη στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη. Αμέσως μετά, ποιο είναι το πρόσημο για τα μεγέθη: φορτίο πυκνωτή, ένταση ρεύματος, τάση πυκνωτή, τάση του πηνίου και ΗΕΔ από αυτεπαγωγή του πηνίου; Συνέχεια ανάγνωσης

Αμείωτη και φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Νοέμβριος 2013 και ώρα 19:00

Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται ότι Ε=100V, C=80μF, το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,2Η, ενώ R=5Ω, και οι διακόπτες δ1, δείναι κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι κλειστός διακόπτης δ2 σημαίνει βραχυκυκλωμένη αντίσταση, άρα σαν να μην υπάρχει στο κύκλωμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Έλεος…..

Από τον Γιώργο Κλήμη:

Προς μεγάλη μου έκπληξη,αν και πλέον όλα πρέπει να τα περιμένει κανείς,και μετά από υπόδειξη του καλού συναδέλφου Κώστα Ποταμιανάκη,είδα μια νέα αλλαγή στη νέα έκδοση του σχολικού βιβλίου της Γ Λυκείου,στο πολύπαθο κεφάλαιο των ταλαντώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Νοέμβριος 2012 και ώρα 13:00

Δίνεται το κύκλωμα, όπου το αμπερόμετρο δείχνει σταθερή ένδειξη Ι=10Α, ενώ ο αντιστάτης  έχει αντίσταση R=5Ω.  Το πηνίο είναι ιδανικό με αυτεπαγωγή L=2mΗ, ενώ ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=20μF. Σε μια στιγμή την οποία θεωρούμε t=0, ανοίγουμε το διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ηλεκτρική ταλάντωση με αρχική φάση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Νοέμβριος 2012 και ώρα 9:30

Στο παρακάτω κύκλωμα ο διακόπτης δ είναι κλειστός, ενώ ο μεταγωγός  Μ στη θέση α, για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενώ δίνονται Ε=10V  και C=20μF. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο κυκλώματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Νοέμβριος 2012 και ώρα 20:57

Δίνονται τα παρακάτω κυκλώματα όπου οι διακόπτες δ είναι κλειστοί, ενώ οι μεταγωγοί  Μ στη θέση α,
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ερωτήματα σε ένα κύκλωμα LC.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Οκτώβριος 2012 και ώρα 19:06

Ένας πυκνωτής χωρητικότητας 20μF φορτίζεται από πηγή τάσης 50V και αφού απομακρύνουμε την πηγή, τον συνδέουμε στα άκρα ιδανικού πηνίου με συντελεστή αυτεπαγωγής L=2mΗ, μέσω  διακόπτη, όπως στο σχήμα. Τη στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Χασιμο επαφής

Από τον Χρήστο Ελευθερίου:

Ράβδος μήκους L και μάζας Μ αμελητέου πάχους ισορροπεί πάνω σε δύο κολώνες ύψους Η που απέχουν από τα άκρα της ράβδου απόσταση d. Συνέχεια ανάγνωσης

Tο φορτίο του πυκνωτή και η εξίσωση q=Qσυνωt


Στην εξίσωση q=Qσυνωt το μέγεθος q παριστάνει το φορτίο του αρχικά θετικού οπλισμού -οπλισμός αναφοράς- και οχι το φορτίο του πυκνωτή που είναι θετική ποσότητα.
Η χρονική εξίσωση για το φορτίο του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q=Q|συνωt|. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3