Θέματα 4ωρου Τ.Σ. στη Φυσική. Κύπρος 2019

 

Μια ομάδα μαθητών μελετά φαινόμενα ηλεκτρομαγνητισμού στο εργαστήριο της Φυσικής. Έχουν τοποθετήσει έναν ευθύγραμμο μεταλλικό αγωγό ΑΓ κάθετα στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου ενός
πεταλοειδούς μαγνήτη, όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Ηλεκτροτεχνίας ΕΠΑΛ 2019

Σε έναν κόμβο εισέρχονται δύο εναλλασσόμενα ρεύματα, ίδιας συχνότητας, ενεργού τιμής Ι1=10Α και Ι2=20Α  αντίστοιχα, με διαφορά φάσης Δφ=180°. Η ενεργός τιμή του ρεύματος που εξέρχεται από τον κόμβο είναι: Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στον ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ (Β΄ Λυκ. 2000 – 04).

Με αφορμή το γεγονός ότι ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ αποτελεί πλέον τμήμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της Φυσικής Γ’ Λυκείου στην Ομάδα Μαθημάτων Θετικών Σπουδών, Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Φυσικής Β Γυμνασίου 2019

Τα θέματα επιχειρούν να αποτιμήσουν την εννοιολογική κατανόηση καθημερινών φαινομένων, κλασσικών πειραμάτων, που έγιναν στο εργαστήριο ή αναφέρονται σε επιστημονικούς σχεδιασμούς. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά.

Παρακάτω θα αναρτώνται τα θέματα σε όλα τα μαθήματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα εξετάσεων Α΄Λυκείου 2019

Τα κιβώτια του συστήματος με μάζες m1 και m2 που φαίνονται στο σχήμα έχουν μάζες m1 = 6kg και m2 = 4kg. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Φυσικής Α Γυμνασίου, 2019

Αξιολογήθηκαν οι ικανότητες των μαθητών να περιγράφουν διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν, να χειρίζονται την εξαγωγή Μ.Ο. μικρής ομάδας μετρήσεων, να αναγνωρίζουν περιπτώσεις που η προηγούμενη τεχνική δεν εφαρμόζεται. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Β΄ Λυκ. προσ. 2019

Τάξη: Β΄ Λυκείου Ημερομηνία: 28/5/2019

Μάθημα: Φυσική Θετικού Προσανατολισμού Συνέχεια ανάγνωσης

Παγκύπριες εξετάσεις στη Φυσική 2019

Οι δύο ομογενείς δίσκοι του σχήματος είναι οριζόντιοι και περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα zz΄ που διέρχεται από το ΚΜ τους με γωνιακές ταχύτητες ω1 = 10 rad/ s και ω2= 40 rad/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 13
1 2 3 4 5 6 13