Διάδοση κύματος σε χορδή με ασυνέχεια

Σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Ξενοφών Στεργιάδης [1] μελέτησε την ανάκλαση αρμονικού κύματος τεντωμένης χορδής όταν το κύμα στη διάδοσή του συναντά ασυνέχεια. Στην παρούσα ανάρτηση θα γίνει μια παρόμοια μελέτη θεωρώντας όμως την πιο γενική περίπτωση κύματος.
Έστω τεντωμένη χορδή απείρου μήκους στον άξονα. Θα θεωρήσουμε ότι η γραμμική πυκνότητα της χορδής στον θετικό και στον αρνητικό ημιάξονα είναι διαφορετικές που σημαίνει ότι το κύμα στον αρνητικό ημιάξονα διαδίδεται με ταχύτητα που είναι διαφορετική της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται στον θετικό ημιάξονα.
Συνέχεια ανάγνωσης