Κίνηση σωματιδίων σε Ο.Μ.Π.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Μάιος 2014 και ώρα 18:31

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Α μάζας m και φορτίου –q (q>0) εισέρχεται με ταχύτητα υ όπως στο σχήμα, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα  στις δυναμικές του γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο καταλαμβάνει μια περιοχή, η τομή της οποίας στο επίπεδο της τροχιάς του σωματιδίου, είναι τετράγωνο Συνέχεια ανάγνωσης

Μετά το ηλεκτρικό πεδίο συνεχίζει σε μαγνητικό!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Φεβρουάριος 2014 και ώρα 21:30

Στο σχήμα, αφήνεται ένα φορτισμένο σωματίδιο στη θέση Κ, πολύ κοντά στην αριστερή επίπεδη πλάκα, το οποίο επιταχύνεται και φτάνοντας στην δεξιά πλάκα, συναντά μια μικρή οπή, από όπου συνεχίζει την κίνησή του και εισέρχεται σε ένα Συνέχεια ανάγνωσης

Μια διάσπαση σωματιδίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Φεβρουάριος 2013 και ώρα 9:32

Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στο κέντρο Ο του τετραγώνου ηρεμεί ένα αφόρτιστο σωματίδιο Α μάζας m. Σε μια στιγμή το σωματίδιο Α διασπάται σε δυο άλλα σωματίδια Κ και Λ. Το σωματίδιο Κ με μάζα m1= ¼ m αποκτά ταχύτητα υ1 και εξέρχεται από το πεδίο, από την κορυφή Γ κάθετα Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα σωματίδιο εισέρχεται σε ΟΜΠ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Φεβρουάριος 2013 και ώρα 11:57

Ένα φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα υ σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο σωματίδια σε ΟΜΠ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Φεβρουάριος 2013 και ώρα 12:35

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-12kg  και φορτίου q= 0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό και Ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Μάιος 2011 και ώρα 19:30

Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ είναι τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α=0,2m. Από την κορυφή Α Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Μάιος 2011 και ώρα 21:49

Ένα σωματίδιο μάζας 10-12kg και φορτίου 10-8C αφήνεται στο σημείο Μ, στο μέσον της απόστασης  ℓ=0,2m δύο παράλληλων μεταλλικών πλακών που συνδέονται με τους πόλους πηγής τάσης V. Φτάνοντας στο σημείο Α, υπάρχει Συνέχεια ανάγνωσης

Μαγνητικό πεδίο. Ένα test.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Φεβρουάριος 2011 και ώρα 13:30

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m και φορτίου  0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α=20cm και  το σωματίδιο Συνέχεια ανάγνωσης