Μια αξιοπρόσεκτη καμπύλη από τα παλιά!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μόλις δημοσίευσα ένα άρθρο στο blog μου που αναφέρεται σε μια άγνωστη για πολλούς καμπύλη Συνέχεια ανάγνωσης