Προσομοίωση Lorenz & Laplace

Είναι επέκταση της προηγούμενης προσομοίωσης
http://users.sch.gr/lefgeo/llorenz/lorenz_laplace15092020.html
Να ζητάτε ανανέωση της σελίδας γιατί προσθέτω αλλαγές ακόμα. Συνέχεια ανάγνωσης

“Κίνηση σωματιδίου, κάθετα στις δ.γ. ΟΗΠ”

Προσομοίωση : “Κίνηση Φορτισμένου Σωματιδίου , κάθετα στις δυναμικές γραμμές ΟΗΠ” για β’ λυκείου Θ.Π . Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση “πλαστική κρούση σε κάθετες διευθύνσεις”

Προσομοίωση “πλαστική κρούση σε κάθετες διευθύνσεις” Φορτηγό vs Αυτοκινήτου. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοιώσεις χημείας γυμνασίου.

Συμπληρωματική προσομοίωση ….. εδώ μπορείς να παράγεις τυχαία ιόντα Χ.Σ. Το ζητούμενο είναι το ηλεκτρικό τους φορτίο , το σύμβολο τους , ο ατομικός και μαζικός τους αριθμός.  Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση: Δημιουργία ετεροπολικού δεσμού.

Προσομοίωση χημείας . Δημιουργία ετεροπολικού δεσμού . Με το ποντίκι φερε κοντά τα δυο άτομα για να αρχίσει η αντίδραση ή πάτησε το κουμπί NaCl. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση 3D του μορίου της Καφεϊνης

3d Προσομοίωση της δομής του μορίου της Καφεΐνης C8-H10-N4-O2
Παρακαλώ να περιμένετε λίγο μέχρι να φορτωθεί η εφαρμογή Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση “Απόσταση Φρεναρίσματος / Μάζα”

Εδώ έχουμε δύο ίδια φορτηγά σε μάζα και φρένα. Μπορούμε να τα φορτώσουμε  κατά βούληση και να δούμε τα αποτελέσματα του φρεναρίσματος  τους . Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10