Τι αποθηκεύεται στο ελατήριο;

Σανίδα AB, μάζας 2m, κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας κινητική ενέργεια Κ.
Πάνω στη σανίδα βρίσκεται τοποθετημένο σώμα Σ1 μάζας m, το οποίο Συνέχεια ανάγνωσης