Ελεύθερη επιφάνεια περιστρεφόμενου υγρού

Κυλινδρικό δοχείο ύψους Η και ακτίνας βάσης R, περιέχει ιδανικό υγρό μέχρι το ήμισυ του ύψους του. Περιστρέφουμε το υγρό με συχνότητα f τέτοια, ώστε να μη χύνεται το υγρό από το χείλος του. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποια η επιτάχυνση της επιφάνειας?

Έχουμε ένα κατακόρυφο δοχείο όπως στο σχήμα που περιέχει νερό. Από πάνω είναι ανοιχτό στην ατμόσφαιρα ενώ από κάτω κλείνεται με το κόκκινο καπάκι. Στη μέση του δοχείου (ΑΒ=ΒΓ) η διατομή γίνεται η μισή. Συνέχεια ανάγνωσης

Ελατήριο, έμβολο και δεξαμενή

Μια ανοιχτή από πάνω δεξαμενή, περιέχει νερό ύψους H και έχει στον πάτο της έναν σωλήνα πολύ μικρής διατομής, που οδηγεί σε μεγαλύτερο σωλήνα ακτίνας R, που φράσσεται με έμβολο. Συνέχεια ανάγνωσης

Περί της εφαρμογής της εξίσωσης του Bernoulli

 

Πολλές φορές έχουν γίνει εκτεταμένες και έντονες συζητήσεις, στον παρόντα ιστότοπο αλλά και αλλού (ειδικά στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα άρθρων και βίντεο για το θέμα), για την σωστή χρήση της εξίσωσης του Bernoulli. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιο δοχείο αδειάζει πρώτο?

Έχουμε δύο κυλινδρικά δοχεία, που περιέχουν την ίδια ποσότητα υγρού. Το αριστερό δοχείο έχει ύψος Η=2m και ακτίνα α=1m, ενώ το δεξί δοχείο, έχει ύψος 2α και διάμετρο Η.

Ανοίγουμε μικρή τρύπα στο σημείο Β και στο σημείο Γ, ίδιας διατομής.

Ποιο δοχείο θα αδειάσει πρώτο?

Η απάντηση εδώ

Ομοιόμορφη ροή πάνω από εμπόδιο

Διαβάζοντας την ανάρτηση του Γιάννη 20 δεύτερα θέματα στα όρια (συγκεκριμένα το δεύτερο θέμα), το μυαλό μου πήγε σε ένα, τουλάχιστον διαισθητικά, μη αναμενόμενο αποτέλεσμα το οποίο είχα συναντήσει στο παρελθόν, σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται η ελεύθερη επιφάνεια μίας οριζόντιας ομοιόμορφης ροής, όταν συναντά ένα εμπόδιο στον πυθμένα της. Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση υγρού σε σχεδόν υοειδή σωλήνα

Κατά το παρελθόν έχει διατυπωθεί η άποψη (π.χ. από τον Γιάννη Κυρ.) ότι ένα ιδανικό ρευστό σε υοειδή σωλήνα με σκέλη άνισων διαμέτρων δεν θα κάνει αρμονική ταλάντωση. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη σε μια περίεργη επιφάνεια.

Πάρτε μία λαμαρίνα σχήματος ορθογωνίου. Την στραβώνετε όπως θέλετε, αρκεί τα σημεία Α, Β, Γ, Δ να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο. Την βουτάτε στο νερό έτσι ώστε τα Α και Β να βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7