Υπολογισμοί ροπών αδράνειας

Το βασικότερο ίσως κεφάλαιο της ύλης της Γ΄Λυκείου, είναι η μηχανική Στερεού Σώματος, με πρωταγωνιστή την έννοια “Ροπή Αδράνειας”. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποια η ταχύτητα του δίσκου?

Έχουμε έναν ομογενή δίσκο. Τον αφήνουμε από ύψος H σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ=60ο. Κάποια στιγμή το κεκλιμένο επίπεδο γίνεται οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η στροφή ενός κάδρου

Ένα τετράγωνο κάδρο κρέμεται αρχικά από δύο καρφιά. Σπάει το ένα καρφί, μένει μόνο το καρφί στο σημείο Α, και το κάδρο αρχίζει να κινείται.

Ποια είναι η μέγιστη δύναμη που ασκεί το καρφί στο κάδρο?

Η απάντηση εδώ

Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη

 

Και από εκεί ξανά στο τεταρτοκύκλιο!!!

  1. Ο παραπάνω δρόμος «σπάει» σε δύο άλλους ευθύγραμμους που σχηματίζουν ορθή γωνία, με μήκη L1+L2=L=14πr, όπου το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο και το ΒΓ οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Μήπως ήρθε η ώρα να συμφωνήσουμε;

Κάθε σύνθετη κίνηση στερεού (κίνηση που δεν μπορεί να μελετηθεί ως μεταφορική ή ως στροφική), έχουμε το δικαίωμα να την θεωρήσουμε ότι αποτελείται από επιμέρους απλές κινήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Δ-5i ξανά … Τελικά 7 στροφές ή 6,75;

Σε μια προσπάθεια να διευκολύνω την κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων αναφοράς που οδήγησαν στις δύο διαφορετικές λύσεις του Δ-5i, δηλαδή στην Ν = 7 στροφές και Ν = 6,75 στροφές έφτιαξα ένα σχήμα όσο πιο ακριβές μπόρεσα, σχεδιάζοντας σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο σύστημα αναφοράς. Συνέχεια ανάγνωσης

Με αφορμή το Δ5

Κάποια χρονική στιγμή ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται, όπως οι δείκτες του ρολογιού, και ταυτόχρονα η ράβδος αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Α, αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού. Συνέχεια ανάγνωσης

Στον απόηχο του θέματος Δ-5i …

Στο υποερώτημα Δ-5i των θεμάτων φυσικής για παλαιούς μαθητές, ζητήθηκε να υπολογίσουν τον αριθμό των περιστροφών που θα εκτελέσει ένας κυλιόμενος δίσκος κατά την κάθοδό του σε τεταρτοκύκλιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Το ρολόι και η δύναμη

Έχουμε ένα ψηφιακό κυκλικό ρολόι όπως στο σχήμα μάζας Μ=1kg και ακτίνας R=1m. Το ρολόι βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, το οποίο έχει τριβή, με συντελεστή τριβής μ=0,1. Συνέχεια ανάγνωσης

Ανελαστική ή πλαστική κρούση δύο ράβδων

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο όμοιες οριζόντιες ομογενείς ράβδοι μήκους l=4m και μάζας m=3kg η καθεμιά. Σε μια στιγμή εκτοξεύουμε την ράβδο ΑΒ με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s κάθετη προς την ράβδο ΓΔ, όπως στο σχήμα, οπότε τη στιγμή της κρούσης οι ράβδοι είναι κάθετες,ενώ συγκρούονται τα άκρα τους Β και Δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβλητή τάση σε νήματα…

Τάση σε νήματα στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι σταθερή σε όλο το μήκος τους. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 9