Ανελαστική ή πλαστική κρούση δύο ράβδων

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο όμοιες οριζόντιες ομογενείς ράβδοι μήκους l=4m και μάζας m=3kg η καθεμιά. Σε μια στιγμή εκτοξεύουμε την ράβδο ΑΒ με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s κάθετη προς την ράβδο ΓΔ, όπως στο σχήμα, οπότε τη στιγμή της κρούσης οι ράβδοι είναι κάθετες,ενώ συγκρούονται τα άκρα τους Β και Δ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβλητή τάση σε νήματα…

Τάση σε νήματα στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι σταθερή σε όλο το μήκος τους. Συνέχεια ανάγνωσης

Ασκήσεις στερεού (ένα από πέντε)

Το βιβλίο “An elementary treatise on the dynamics of a particle and of rigid bodies“, γραμμένο πριν από 111 χρόνια, μάλλον δεν αξίζει να διαβαστεί σήμερα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη σε έναν χερόμυλο.

Αν γνωρίζουμε τις διαστάσεις και το βάρος του «χερόμυλου» μπορούμε να βρούμε πόση δύναμη πρέπει να ασκεί η κυρία στην περιφέρειά του ώστε αυτός να κινείται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα; Συνέχεια ανάγνωσης

Τα θεωρήματα παραλλήλων και καθέτων αξόνων

Ας ξεκινήσουμε από το «εντός ύλης» θεώρημα των παραλλήλων αξόνων (θεώρημα Steiner). Συνέχεια ανάγνωσης

Δυνάμεις σε ιδανικό σύστημα τροχαλίας -μάζας

Στο άρθρο που ακολουθεί υπολογίζεται η χρονική εξάρτηση της δύναμης που ασκείται από τον ακλόνητο άξονα περιστροφής της, σε μία τροχαλία συνδεδεμένη με ένα σώμα, μέσω αβαρούς, μη εκτατού και μη ολισθαίνοντος νήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ταχύτητα του κυλίνδρου

Στη διπλανή διάταξη ο κύλινδρος συνδέεται με σχοινί το οποίο περνά από το κέντρο του κυλίνδρου Κ μέσω κατάλληλου μηχανισμού. Το σχοινί περνά από τροχαλία αμελητέων διαστάσεων και το άλλο άκρο του είναι δεμένο με σώμα Σ Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8