Ορμή και στροφορμή του ΗΜ πεδίου

Δύο φορτισμένοι κύλινδροι βρίσκονται σε μαγνητικό πεδίο. Η μεταβολή του πεδίου μεταβιβάζει στροφορμή στους κυλίνδρους. Περισσότερα εδώ.