Είναι ίδια η ταχύτητα της αντίδρασης;

Με αφορμή μια παλαιότερη συζήτηση για την επίδραση της επιφάνειας επαφής στερεού αντιδρώντος στην ταχύτητα και την παρακάτω άσκηση από το βιβλίο των Κονδύλη-Λατζώνη (λίγο αλλαγμένη για να διατυπώσω το ερώτημά μου): Συνέχεια ανάγνωσης