Εκμεταλλευόμενοι τα διαγράμματα.

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην κίνηση ενός σώματος, κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα x, όπου η θετική κατεύθυνση είναι προς τα δεξιά. Συνέχεια ανάγνωσης

Η νυχτερίδα και η σκιά της

Μια νυχτερίδα Ν «βουτάει» από ύψος h = 15m άνω του εδάφους, κινούμενη κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υΝ = 20m/s, για να πιάσει ένα ακίνητο ποντίκι Π. Συνέχεια ανάγνωσης

Από την μέση ταχύτητα στην στιγμιαία

Λίγη βοηθητική θεωρία…

Πολλές φορές μας δίνουν ένα γράφημα, όπως το πρώτο στο παρακάτω σχήμα, όπου εμάς, μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε μια μικρή περιοχή Συνέχεια ανάγνωσης

Αιρετικά διαγράμματα

13

Ένα κινητό, που θεωρείται υλικό σημείο, ξεκινάει τη χρονική στιγμή 0, από το σημείο Ο και κινείται με σταθερή ταχύτητα 10m/s “κατά κείθε” επί χρόνο 3s, στη συνέχεια παραμένει ακίνητο επί χρόνο 1s, και στη συνέχεια κινείται “κατά δώθε” με ταχύτητα 20m/s επί χρόνο 2s. Συνέχεια ανάγνωσης

Από ένα διάγραμμα σε διαγράμματα στην κινηματική.

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητα του δίδεται από την παράσταση :

………………………. Συνέχεια ανάγνωσης

Μερικές πληροφορίες από ένα διάγραμμα

Μια μπάλα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο έχουμε ορίσει ένα προσανατολισμένο άξονα x΄x, με θετική την προς τα δεξιά κατεύθυνση. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας ανελκυστήρας στο Empire State Building

Το κτίριο Empire State Building («Κτίριο της Αυτοκρατορικής Πολιτείας») της Νέας Υόρκης είναι ένας από τους υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο σκιέρ…

Στην εικόνα βλέπετε ένα σκιέρ  ο οποίος έχει αρχίσει να ανεβαίνει μια  ανηφόρα (κεκλιμένο επίπεδο) μικρής σταθερής κλίσης (120) ακολουθώντας ευθύγραμμη διαδρομή και την t0=0 περνώντας από τη θέση x0 =-4m , Συνέχεια ανάγνωσης

Μια μικρή ευθύγραμμη βόλτα

Ένα παιδί στέκεται ακίνητο στο σημείο Ο ενός ευθύγραμμου δρόμου, το οποίο παίρνουμε ως αρχή ενός άξονα x, με θετική κατεύθυνση προς τα δεξιά. Συνέχεια ανάγνωσης

Αν o μεθυσμένος κινηθεί …ευθύγραμμα

Ένας – δυστυχώς – μεθυσμένος πελάτης βγαίνει από νυχτερινό Bar, με σκοπό να μπει στο ταξί, που έχει καλέσει ο καταστηματάρχης και το οποίο περιμένει 10,4m από την έξοδο του Bar. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια μπάλα που μετατοπίζεται

Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο, όπου έχουμε ορίσει ένα προσανατολισμένο άξονα x, με θετική κατεύθυνση προς τα δεξιά, ηρεμεί μια μπάλα στη θέση Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια, δυο, … πολλές ταχύτητες

Κινητική : Ένα φύλλο εργασίας για Διάστημα, μετατόπιση, μέση αριθμητική ταχύτητα, μέση διανυσματική και στιγμαιαία ταχύτητα

1ο φύλλο εργασίας προς συμπλήρωση σε pdf

και συπληρωμένο  σε pdf

Απαντήσεις για την τελευταία εργασία  θεώρησα πως δεν πρέπει να δοθούν.

Αλλά επειδή κάποιοι ίσως να θ;eλουν να το μεταλλάξουν , να το ελαφρύνουν ή να το εμπλουτίσουν ας δώσω και τα αντίστοιχα σε word

1ο φύλλο εργασίας προς συμπλήρωση σε word

και συπληρωμένο  σε word

 

 

Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18