Επανάληψη Φυσικής Α΄ με παιχνίδια

Μια ευχάριστη επανάληψη με παιχνίδια σε έννοιες κινηματικής και δυναμικής στην Α΄ Λυκείου (ενότητες 1.1 – 1.3). Έχουν εξαχθεί από την πλατφόρμα του σεμιναρίου moodle. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα επανάληψης Α Λυκείου #1

Κατανοώντας παράπονα για αδιαφορία μας για τις μικρές τάξεις ένα διαγώνισμα για την Α Λυκείου… Συνέχεια ανάγνωσης

Διαδοχικές κινήσεις ομαλά μεταβαλλόμενες

Ένα σώμα μάζας m=5Kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F=30N το σώμα μετατοπίζεται κατά 50m. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιό σώμα θα σταματήσει πρώτο;

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m και 2m αντίστοιχα είναι ακίνητα σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής μ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μέση ταχύτητα – μια διδακτική προσέγγιση

Δυο πόλεις απέχουν 50Km. Ένα αυτοκίνητο Α πηγαίνει από τη μια πόλη στην άλλη και επιστρέφει με 10Km/h, ενώ ένα άλλο αυτοκίνητο Β πηγαίνει με 12Km/h και επιστρέφει με 8Km/h. Συνέχεια ανάγνωσης

Μετ’επιστροφής …

Στα παρακάτω σχήματα βλέπετε δύο σώματα με μάζες m1 και m2 ,τα οποία τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκονται στη θέση χ=0 και δέχονται ίδιου μέτρου συνισταμένη δύναμη F . Συνέχεια ανάγνωσης

Το drone ίπταται και το τζιπ…πλαγίως ακολουθεί.

Με βάση το τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων (χ,ψ,z). Τη χρονική στιγμή t=0 ένα drone βρίσκεται στη θέση Β(0,100m,0) κινούμενο οριζόντια στο κατακόρυφο επίπεδο (x,ψ) , με σταθερή ταχύτητα μέτρου υd=40 m/s . Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Α΄ Τετρ Φυσική Α΄ Λυκείου

Β2. Από την οροφή ενός ανελκυστήρα που κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα, έχουμε κρεμάσει ένα ελατήριο, στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα βάρους Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Μελέτη των κινήσεων δύο αυτοκινήτων.

Ένα παιδί Π, στέκεται ακίνητο στην άκρη ενός ευθύγραμμου  δρόμου, στον οποίο βλέπουμε δύο αυτοκίνητα Α και Β, τη στιγμή t0=0, τα οποία απέχουν κατά 224m. Συνέχεια ανάγνωσης

Τέσσερα διαγράμματα θέσης

Για ένα σώμα, που αρχικά ηρεμεί  σε ορισμένο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου, δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα θέσης,  σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 16
1 2 3 4 5 6 16