Τριβή σε Κεκλιμένο

Το φθινόπωρο του 1999 ο Καθηγητής του M.I.T., Walter Lewin παρουσιάζει την παρακάτω άσκηση τους πρωτοετείς φοιτητές του. Πρόκειται για μια άσκηση τριβής σε κεκλιμένο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσ. : Ελεύθερη πτώση στην Γη και σε άλλους…

Προσομοίωση : Ελεύθερης πτώσης στην Γη και σε άλλους πλανήτες.

Ανανέωση 14-08-2018     http://users.sch.gr/lefgeo/gforce14082018/gforce14082018.html Συνέχεια ανάγνωσης