Το σημείο εφαρμογής της δύναμης και το έργο της

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια δοκός μήκους 1m και μάζας 20kg, με το μέσον της M να βρίσκεται στην αρχή O ενός συστήματος αξόνων. Συνέχεια ανάγνωσης

Υπολογίσατε ταχύτητες και απώλεια.

Το δάπεδο είναι λείο και οριζόντιο. Ο συντελεστής στατικής τριβής και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και σανίδας είναι ίσοι και έχουν τιμή 0,5. Η οριζόντια δύναμη έχει μέτρο 29 Ν.

(Θα βρεθεί κάποιος που θα ρωτήσει αν έχει την διεύθυνση του άξονα της σανίδας;). Συνέχεια ανάγνωσης

Έργο – Ενέργεια: λίγη θεωρία

Διαβάστε – αν θέλετε – κάποιες σημειώσεις από τη θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου. Φυσικά δεν υποκαθιστούν τη μελέτη του Σχολικού Βιβλίου ή της διδασκαλίας του καθηγητή σας… Συνέχεια ανάγνωσης

Προς τα πού θα κινηθεί το σώμα;

Ένα σώμα μάζας m=4kg τοποθετείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30° και ταυτόχρονα ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη μέτρου F=16Ν, παράλληλη προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα και αφήνεται να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας m=10kg. Σε μια στιγμή (t0=0) ασκείται πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου 60Ν, μέχρι τη στιγμή t΄=4s, όπου μεταβάλλεται το μέτρο της δύναμης. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια πλάγια δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m=8kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή δύναμη F=50Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Συνέχεια ανάγνωσης

Το έργο μιας πλάγιας δύναμης

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στη θέση Α ενός λείου οριζοντίου επιπέδου. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια σταθερή  δύναμη μέτρου F=4Ν, η οποία σχηματίζει γωνία θ=60° Συνέχεια ανάγνωσης

Έργο – Ενέργεια

Δίνω παρακάτω ένα αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακό μάθημα, διδασκαλίας του έργου, στην Α΄Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Σημειώσεις Έργου – Ενέργειας

Η ενέργεια
Συνήθως η ενέργεια ορίζεται, ως η ικανότητα παραγωγής έργου. Όμως και το έργο ορίζεται μέσω της ενέργειας, επομένως φαίνεται ότι ο παραπάνω ορισμός είναι κυκλικός. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση αλυσίδας σε επίπεδο με τριβή.

Ομογενής αλυσίδα μάζας m και μήκους L=2m συγκρατείται ακίνητη με το μισό της μήκος να βρίσκεται πάνω σε επιφάνεια τραπεζιού και το άλλο μισό να κρέμεται από την δεξιά του μεριά. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο αλλαγές επιπέδου

 

1) Κατά μήκος ενός λείου οριζοντίου επιπέδου Α, κινείται (χωρίς να περιστρέφεται) μια μικρή σφαίρα με ταχύτητα υο (σχήμα 1.). Στην πορεία της η σφαίρα, συναντά ένα λείο κεκλιμένο επίπεδο, που θα την οδηγήσει στο οριζόντιο επίπεδο Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10