Τοποθετείστε ένα φορτίο!

Στην κορυφή Α ενός τετραγώνου πλευράς α, τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q1=q, το οποίο δημιουργεί στο κέντρο Κ του τετραγώνου, ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε1=2.000Ν/C, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια φορτισμένη σφαίρα περνά ανάμεσα σε άλλες δύο.

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, έχουν στερεωθεί δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες στα σημεία Β και Γ με φορτία q1 και q2 αντίστοιχα. Συνέχεια ανάγνωσης

Από ένα διάγραμμα δυναμικού…

Μια μικρή φορτισμένη σφαίρα, φέρει θετικό φορτίο (q>0) και κινείται ευθύγραμμα μέσα σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, περνώντας από το σημείο Ο (στη θέση x=0) έχοντας κινητική ενέργειας Κο=0,04J. Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται το δυναμικό κατά μήκος της ευθείας x, πάνω στην οποία κινείται η σφαίρα. Συνέχεια ανάγνωσης

Έργα και δυναμικές ενέργειες

1) Μια σφαίρα κρέμεται στο άκρο νήματος, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω της μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=4Ν και την επιταχύνει μέχρι να φτάσει στη θέση Β, όπου (ΑΒ)=0,5m, όπου η δύναμη καταργείται. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια επέκταση στην ανάρτηση “εντάσεις στο ΗΠ”

Να βρεθεί το φορτίο Q που πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο της ΑΒ ώστε η ολική ένταση στο σημείο Σ να είναι ίση με μηδέν (δίδονται q1=q και r)

συνέχεια…

 

Εντάσεις στο …Η.Π.

Στα άκρα ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ μήκους 2r υπάρχουν ακλόνητα δύο θετικά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 αντίστοιχα. Θέλουμε σε σημείο Σ του ημικυκλίου με διάμετρο την ΑΒ και τέτοιο ώστε (ΣΑ)=r , η ένταση του Η.Π. να έχει κατεύθυνση η οποία: Συνέχεια ανάγνωσης

Η ολική ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο Α.

Δύο φορτία ίδιου μέτρου και πρόσημου τοποθετούνται έτσι ώστε το ένα να βρίσκεται στην κατώτατη θέση Γ του κύκλου και το άλλο σε μια θέση Β. Συνέχεια ανάγνωσης

Σχετικά με την ένταση ηλεκτρικού πεδίου

Στο σημείο Α, στο άκρο μιας ακτίνας ημικυκλίου με R=10cm, τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q1=0,1 μC. Συνέχεια ανάγνωσης

Ασκήσεις φυσικής Β΄λυκείου θετικού προσανατολισμού με αφορμή το ένθετο: “Κεραυνός”

Κάθε χρόνο, όταν ανακοινώνεται η διδακτέα-εξεταστέα ύλη, αναφέρεται το εξής: “Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη”. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύναμη Coulomb…

Ο νομπελίστας (1965) κορυφαίος θεωρητικός φυσικός Richard Feynman (1918-1988), στις περίφημες διαλέξεις του αναφέρει ότι αν δύο άνθρωποι σταθούν σε απόσταση περίπου 0,5m και ο καθένας τους  Συνέχεια ανάγνωσης

Δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σφαιρών.

Πάνω σε ένα τραπέζι από μονωτικό υλικό και στο κέντρο Ο ενός κύκλου ακτίνας R, στερεώνουμε ένα μικρό μεταλλικό φορτισμένο σφαιρίδιο Α με φορτίο q1=+q. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6