Διαγώνισμα Φυσικής Β (οριζόντια βολή)

Αεροπλάνο κινείται σε ύψος h=500m με οριζόντια ταχύτητα uo=100m/s. Τη χρονική στιγμή t=0 , ο πιλότος βλέπει ένα φορτηγό να κινείται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με αυτόν και προς την ίδια κατεύθυνση, με ταχύτητα υφ=20m/s . Τη χρονική στιγμή t1=1s αφήνει βόμβα μάζας m=10kg , η οποία τελικά χτυπά το φορτηγό. Ο αέρας ασκεί στη βόμβα σταθερή οριζόντια δύναμη αντίστασης F=20N. Δίνεται g=10 m/s2. Υπολογίστε
1.Τη χρονική στιγμή που φτάνει η βόμβα στο φορτηγό
2.Την αρχική γωνία θ ως προς τον ορίζοντα με την οποία βλέπει ο πιλότος το φορτηγό.
3.Την ταχύτητα της βόμβας τη στιγμή που χτυπάει το φορτηγό.
4.Τη θέση του αεροπλάνου τη στιγμή που η βόμβα χτυπάει το φορτηγό.
5.Προαιρετικό ( δύσκολο!) Τη χρονική στιγμή που ο πιλότος άκουσε την έκρηξη της βόμβας. Δίνεται ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 340m/s . (6+7+6+6=25 μον.)

Θέματα σε wordκαι σε pdf
Απαντήσεις σε word και σε pdf

Διαγώνισμα Α΄ Τετρ. Προσανατολισμός Β΄ Λυκείου

Α3.Σε ένα σημείο Ο ενός λείου οριζοντίου επιπέδου είναι στερεωμένη μια μικρή σφαίρα Α με φορτίο Q. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Β΄ Λυκ. προσ. 2019

Τάξη: Β΄ Λυκείου Ημερομηνία: 28/5/2019

Μάθημα: Φυσική Θετικού Προσανατολισμού Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Β’ Λυκείου

Α1) Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το Ο. Στο σχήμα απεικονίζονται τα διανύσματα 1, 2, 3 , 4 , 5 που μπορεί να είναι: η γραμμική ταχύτητα υ, η γωνιακή ταχύτητα ω, η κεντρομόλος επιτάχυνση ακ . Τότε
α) υ→3,ω→5 ,ακ→4 β) υ→4,ω→1 ,ακ→3
γ) υ→4,ω→2 ,ακ→3 δ) υ→4,ω→2 ,ακ→5

Το διαγώνισμα σε word

Διαγώνισμα Α΄ Τετρ. στη Φυσική Προσ.

ΘΕΜΑ Α

Α1) Ένας οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του, Συνέχεια ανάγνωσης

δύο διαγωνίσματα για την Β΄λυκείου (Ορμή -κρούση)

 Σώμα   Σ1 μάζας m1=1Κg  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1, με φορά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια….

διαγ β κατ τετραμ 2017

Γραπτή εξέταση στην κεντρομόλο δύναμη

 

Σφαιρίδιο μάζας m=0,6Kg , δεμένο στο άκρο αβαρούς και μη ελαστικού νήματος μήκους L=0,6m, διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Φυσικής Προσ. Β Λυκείου 1 (3ωρο)

Ένα 3ωρο διαγώνισμα στην Φυσική Β Προσ. με εξεταστέα ύλη:
Οριζόντια Βολή – Ομαλή Κυκλική Κίνηση – Ορμή και μεταβολή της ορμής. Συνέχεια ανάγνωσης

Test Οριζόντια Βολή-Κυκλική κίνηση

ΘΕΜΑ Γ 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μικρός κύβος μάζας m = 0,1 kg που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας r = 0,4 m στην επιφάνεια ενός λείου οριζόντιου τραπεζιού με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στην οριζόντια βολή

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 βάλλονται τη χρονική στιγμή  t0 = 0, με αρχικές ταχύτητες μέτρων υ01 = 8 m/s και υ02 = 12 m/s αντίθετης φοράς, από το ίδιο σημείο Ο το οποίο απέχει από το έδαφος κατακόρυφη απόσταση h. Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή εξέταση στην οριζόντια βολή

 

ΘΕΜΑ Β

Μια μπάλα εκτοξεύεται οριζόντια, από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους Η, με αρχική ταχύτητα υ0 = 30 m/s. Σε οριζόντια απόσταση d = 90 m από την πολυκατοικία βρίσκεται ένας κατακόρυφος στύλος Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα τεστ στην οριζόντια βολή

 

  1. Τα σώματα A, Β είναι στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στην ίδια οριζόντια γραμμή και εκτοξεύονται οριζόντια την χρονική στιγμή t = 0 όπως στο σχήμα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 4
1 2 3 4