Έργα και δυναμικές ενέργειες

1) Μια σφαίρα κρέμεται στο άκρο νήματος, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω της μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=4Ν και την επιταχύνει μέχρι να φτάσει στη θέση Β, όπου (ΑΒ)=0,5m, όπου η δύναμη καταργείται. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα τμήμα κυκλώματος και οι ενέργειες

Σαν φύλλο εργασίας

  1. Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, όπου R=5Ω, ενώ Δ ένα δίπολο κλεισμένο σε αδιαφανές κουτί (αγνώστου περιεχομένου). Δίνονται τα δυναμικά στα σημεία Α, Β και Γ, VΑ=30V, VΒ=10V και VΓ=-20V. Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2011 και ώρα 14:30

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα.
Συνέχεια ανάγνωσης

Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

image002-1Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2011 και ώρα 22:14

Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, οιοποίοι απέχουν κατά d=2cm.

1)     Ποιος οπλισμός είναι θετικά φορτισμένος:

  α) Ο πάνω                        β) ο κάτω.

2)     Στο σημείο Α, πολύ κοντά στον επάνω οπλισμό,αφήνουμε ένα σωματίδιο Σ με μάζα m=10-10kg και φορτίο q= -10–12C, το οποίο αποκτά επιτάχυνση α=2L104 m/s2.Αν το βάρος θεωρείται αμελητέο…

i)Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται και την επιτάχυνση που αποκτά.

 

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.

Φύλλα εργασίας για τη Φυσική Γ.Π. Β΄Λυκείου

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Διονύσης Μάργαρης στις 4 Σεπτέμβριος 2010 στις 9:02 στην ομάδα Φύλλα εργασίας

Κάτω από αυτή την συζήτηση μπαίνουν φύλλα εργασίας  για τη Φυσική Γενικής παιδείας Β΄Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Το πρότυπο του Bohr. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Μάρτιος 2015 και ώρα 17:00

4)  Στο άτομο προσπίπτει ένα φωτόνιο με ενέργεια 11eV. Τι θα συμβεί στο άτομο: Συνέχεια ανάγνωσης

Πρώτο μάθημα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

imageswrewrwerewewΔημοσιεύτηκε από το χρήστη ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 28 Σεπτέμβριος 2013 στις 21:26 στην ομάδα Παρουσιάσεις powerpoint

Για να μην είναι η πρώτη ώρα βαρετή , έφτιαξα αυτή την παρουσίαση.

Συνέχεια ανάγνωσης

Περί Φυσικής του φωτός

chaniaΔημοσιεύτηκε από το χρήστη ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 26 Οκτώβριος 2013 στις 0:59 στην ομάδα Παρουσιάσεις powerpoint

Για το μάθημα της γενικής παιδείας Γ’ Λυκείου.

Συνέχεια ανάγνωσης

Δυναμικό και διαφορά δυναμικού.

1)     Ένα φορτισμένο σωματίδιο, με φορτίο q=10-4C αφήνεται στο σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου με δυναμικό 10V.

  1. Έχει ενέργεια; Αν ναι, ποιας μορφής;……………………………………………………
  2. Να υπολογίστε την ενέργεια αυτή……………………………………………………….

Συνέχεια ανάγνωσης