Μια επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Α, ηρεμεί ένα μικρό σώμα μάζας m=2kg δεμένο στο άκρο μη εκτατού νήματος μήκους ℓ=1m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ.  Συνέχεια ανάγνωσης

Μία βόλτα με … στροφή.

Σώμα μάζας m = 0,2 kg, βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Ασκούμε τη χρονική στιγμή t0 = 0, στο σώμα οριζόντια δύναμη F μέχρι το σημείο Β, όπου από κει και μετά υπάρχει λείο τεταρτοκύκλιο ΒΔ. Συνέχεια ανάγνωσης

Η χρήση της γωνιακής ταχύτητας

Μια μικρή σφαίρα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, διαγράφοντας κυκλική τροχιά κέντρου Ο, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους ℓ, Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλική σε κεκλιμένο…

Ένα σώμα μάζας m=0,4Kg δεμένο στο άκρο μη ελαστικού και αμελητέου βάρους νήματος, εκτελεί κυκλική κίνηση σε επίπεδο λείο, που παρουσιάζει ως προς το οριζόντιο επίπεδο, γωνία κλίσης θ. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κυκλική κίνηση και η τριβή.

Μια σφαίρα μάζας m=1kg ηρεμεί στη θέση Α, στο κάτω άκρο μη ελαστικού νήματος, το οποίο αφού περάσει από μια ακίδα Ο, το άλλο του άκρο έχει προσδεθεί σε σώμα Σ μάζας Μ=4kg, Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δρόμος έχει «κύμα»

Ένα αυτοκίνητο, που θεωρείται υλικό σημείο, ταξιδεύει με σταθερό μέτρο ταχύτητας, στον «κυματιστό» δρόμο του σχήματος, κατευθυνόμενο από το σημείο Α της κυκλικής κοιλάδας, στο σημείο Β του επίσης κυκλικού όρους. Συνέχεια ανάγνωσης

Το εκκρεμές κινεί τη σανίδα

Μια σημειακή σφαίρα μάζας m = 1kg, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους L (απλό εκκρεμές), το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφης αβαρούς ράβδου. Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλική κίνηση και ορμή

Σε ένα αμαξίδιο έχει προσαρμοσθεί κατάλληλο στήριγμα, από σημείο Ο του οποίου κρέμεται, μέσω νήματος μήκους l=1m, μια σφαίρα μάζας m=1kg. Σε μια στιγμή η σφαίρα δέχεται στιγμιαίο κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει οριζόντια ταχύτητα υ0. Συγκρατώντας ακίνητο το αμαξίδιο, η σφαίρα ανέρχεται μέχρι τη θέση Β, σε ύψος h=0,8m, πριν κινηθεί ξανά προς τα κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

Η ζώνη του λυκόφωτος

Η χρονική διάρκεια που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή της Δύσης του ήλιου μέχρι τη χρονική στιγμή που αρχίζει η νύχτα, ονομάζεται λυκόφως. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κίνηση σε κυκλική τροχιά και μια κρούση

Μια σφαίρα μάζας 2kg είναι δεμένη στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l=1,25m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Έτσι κι αλλιώς…

Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε δύο ημικυκλικούς οδηγούς από λείο μονωτικό υλικό. Στο κέντρο των ημικυκλίων υπάρχει δέσμιο σωματίδιο, φορτισμένο με φορτίο Q>0.

Από τις θέσεις Α (στο Ι) και ελάχιστα αριστερότερα της κορυφής Γ του ημικυκλίου  (στοΙΙ) αφήνουμε ελεύθερα συγχρόνως δύο όμοια σωματίδια, φορτισμένα με  φορτίο q>0 στο I  και -q<0 στο ΙΙ, να ολισθήσουν στους οδηγούς.

Η συνέχεια …εδώ

Ένας δορυφόρος γύρω απ’ το δικό μας δορυφόρο…

Θέλουμε να βάλουμε σε κυκλική τροχιά στο επίπεδο του Ισημερινού της Γης ένα δορυφόρο ο οποίος να περνά από την κατακόρυφη ενός τόπου του Ισημερινού της Γης ν=2 φορές στο εικοσιτετράωρο, Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10