Μια κίνηση σε κυκλική τροχιά και μια κρούση

Μια σφαίρα μάζας 2kg είναι δεμένη στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l=1,25m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

Έτσι κι αλλιώς…

Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε δύο ημικυκλικούς οδηγούς από λείο μονωτικό υλικό. Στο κέντρο των ημικυκλίων υπάρχει δέσμιο σωματίδιο, φορτισμένο με φορτίο Q>0.

Από τις θέσεις Α (στο Ι) και ελάχιστα αριστερότερα της κορυφής Γ του ημικυκλίου  (στοΙΙ) αφήνουμε ελεύθερα συγχρόνως δύο όμοια σωματίδια, φορτισμένα με  φορτίο q>0 στο I  και -q<0 στο ΙΙ, να ολισθήσουν στους οδηγούς.

Η συνέχεια …εδώ

Ένας δορυφόρος γύρω απ’ το δικό μας δορυφόρο…

Θέλουμε να βάλουμε σε κυκλική τροχιά στο επίπεδο του Ισημερινού της Γης ένα δορυφόρο ο οποίος να περνά από την κατακόρυφη ενός τόπου του Ισημερινού της Γης ν=2 φορές στο εικοσιτετράωρο, Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλική κίνηση σε συρμάτινο δακτύλιο

Ο μεταλλικός δακτύλιος του σχήματος είναι φτιαγμένος από λεπτό σκληρό σύρμα. Το λεπτό σύρμα διαπερνά μια μικρή σφαίρα κατά μήκος μιας διαμέτρου της. Συνέχεια ανάγνωσης

Η δύναμη ασκείται κάθετα στη διεύθυνση κίνησης του σώματος

Σώμα αμελητέων διαστάσεων μάζας m = 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1 = 3m/s. Τ Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο υλικά σημεία σε ΟΚΚ.

Ένας δίσκος στρέφεται με το επίπεδό του κατακόρυφο, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο του Ο, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η μετατόπιση σε μία κυκλική κίνηση.

Από ένα σημείο Ο που το θεωρούμε ως αρχή των αξόνων, ξεκινάνε την χρονική στιγμή t0 = 0, δύο κινητά Α και Β (θεωρείστε τα, σημειακά αντικείμενα) με ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 = 10π m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Στροβοσκόπιο και μέτρηση της συχνότητας

Ένας μηχανικός αυτοκινήτων της Formula 1, θέλοντας να εξετάσει την αντοχή του σπειρώματος μιας βίδας, τη βίδωσε στο άκρο Α μιας μεταλλικής ράβδου AO και την έθεσε σε περιστροφή σε οριζόντιο επίπεδο, Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας “ακριβός” πλανήτης !

Ένα διαστημόπλοιο αφού έφτασε σε ένα άγνωστο πλανήτη μπήκε σε τροχιά ελάχιστου ύψους γύρω απ’αυτόν. Από το κέντρο ελέγχου  δίνεται η πληροφορία ότι η περίοδος περιφοράς του διαστημόπλοιου είναι Τδ  είναι το μισό Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογράφιση Μαύρης Τρύπας: Μια Απλή Άσκηση

«Θα μπορούσα ακόμα να φανταστώ –τη μέρα της γιορτής– τον καθηγητή φυσικής σε μια μικρή αίθουσα με τους πιο ανήσυχους μαθητές του, να τους δείχνει, μεταξύ άλλων, πώς μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους Συνέχεια ανάγνωσης

Γραπτή εξέταση στην κεντρομόλο δύναμη

 

Σφαιρίδιο μάζας m=0,6Kg , δεμένο στο άκρο αβαρούς και μη ελαστικού νήματος μήκους L=0,6m, διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας κατά την κάθοδο σε λείο κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο

Μικρό σώμα μάζας m αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα από την κορυφή λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R.

α) Να εκφράσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής του ενέργειας dK/dt σε συνάρτηση με τη γωνία φ (0 ≤ φ ≤ 90⁰). Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10